306 Squadron

Videre Vincere Est

De Dagboeken                                   

1954-1

Maandag 25 Januari 1954 De 1 Lt. vlieger waarmemer R. Hengsdijk is overgeplaatst naar Eindhoven om de functie van Groups Operatien Affairs te vervullen. Hij voelt veel voor het baantje. Wij denken dat hij daar wel van terug zal komen, omdat er niet veel tijd over zal blijven om te vliegen i.v.m. de uitgebreide papierwinkel waar hij verkoper wordt. Zaterdag 6 Februari 1954 Van nr. 2 group te Gütersloh is de Flight Lt. Yetman, wij zullen hem in ’t vervolg Freddy noemen bij ons gedetacheerd. Hij is Meteor vlieger bij 79 Sqn. te Gütersloh dus een ervaren recce-man. Hij heeft een gunnery training gehad op Luke in de USA en hij heeft in Korea F-84 gevlogen. Een uitstekend pietje voor onze operationele training. We hebben toestemming van Zeist om hem een check-out in de F-84 te geven. Hij heeft een vriendinnetje in Rotterdam, daar gaat-ie het weekend naar toe. Het lijkt ons een ontzettend aardige vent. Een compromis tussen een Engelsman en een Amerikaan. Maandag 8 Februarie 1954 De Cdt. is al een sinds een week voor een cursus militairrecht naar Ypenburg. De 15e febr. zal hij weer terugkomen. De Luit. Adj. onze Ernie, heeft een makkie gedurende deze weken, hij heeft het bureau voor zich alleen; de Plv. Cdt. v.d. Spek, komt eens per dag om rapport en verzoek te houden en de lopende post af te doen. Het weer is slecht dus van de check out van Freddy komt niet veel terecht. Hij blijft gedurende een week bij ons, samen met Capt. Marlog Clarke, een man van de “Queens” welke zondag is gearriveerd als GLO. voor de recce oefening welk we deze week met de Engelsen willen vliegen. De Lt. Barla is m.i.v. 27-1-54 gedetacheerd naar Eindhoven, 316 Sqn voor het volgen van een Flight leads cursus, die zal ongeveer 2 maanden duren. Er is besloten om dit dagboek ook te gebruiken voor het optekenen operationele gegevens waarvan het belangrijk is dat ze enige tijd bewaard worden. Gegeven briefings in het kader van de training syllabus (JOP). Deze gegevens zullen niet als een verhaal worden opgetekend daar het anders minder overzichtelijk wordt. Dinsdag 9 Februari 1954 09:30-11:30 Briefing door Yetman over recce in ’t algemeen. Het ontstaan en de ontwikkeling er van. De verwachting van deze ontwikkeling en de toekomst. Slecht weer. Geen vliegen. De gehele middag werd besteed aan het sneeuwruimen van onze dispersals en taxi-track door het gehele sqn. Woensdag 10 Februari 1954 De ochtend besteed aan een briefing over UTM-grid en georef gehouden door Lt v.d. Pas ’s middags is de gehele basis losgelaten op de runway om deze ijsvrij te maken. Donderdag 11 Februari 1954  Quiz algemene ontwikkeling op de jachtgroep. Briefing over emercency procedures. Nog steeds slecht weer, hoewel de dooi is ingetreden. Vrijdag 12 Februari 1954  Briefing over luchtfotografie door de Sgt. v. Krieken. Film over het bergen van gewonde vliegers en een film over het herkennen van vrachtschepen en gecamoufleerde oorlogsschepen. Briefing aerodynamica Lt. Bruggink. Discursie airmenship. Onze Freddy is vanmiddag vertrokken via Keulen naar Zuid Frankrijk met vakantie. Door al het slechte weer heeft hij niet kunnen vliegen. De Commandore Reiniersen heeft ons op zijn inspectie tocht enige weken geleden gezegd, te willen proberen een ervaren recce man bij ons geplaatst te krijgen. Hij is nu op de hoogte met de naam Yetman, en zal proberen hem voor een langere tijd voor ons squadron beschikbaar te krijgen. Freddy voelt er erg veel voor om te komen. Maandag 15 Februari 1954  De kapt. Merkelbach is weer terug van zijn cursus. Het is nog steeds slecht weer, mist en lage wolken. Briefing over Nordhorn Air Weapon range orders. Dinsdag 16 Februari 1954  Aangezien Rudi is vertrokken naar Eindhoven, heeft Bob tijdelijk het squadronboek bijgehouden. Dit is nu weer voordeel en vanaf maandag heb ik deze taak op mij genomen. Woensdag 24 Februari 1954  Tijdens een oefening voor TRAIL welke gevlogen werd door Cozijn en de Groot, verloor Maus boven Gilze-Rijen z’n canopy die tevens de staart beschadigde. Het gebeurde in de TP-3, die al eens eerder aan de grond heeft gestaan i.v.m. het exploderen der squibs. Maus slaagde er evenwel in de kist veilig aan de grond te zetten. Woensdag 3 Maart 1954 Piet de Groot heeft 306 vandaag verlaten om een cursus te gaan volgen in de USA i.v.m. I.R.E. Begin juni wordt hij weer bij het squadron terugverwacht. Het Supply overgenomen wordt door de Lt. v.d. Pas zal Schmitz voortaan weer van de lijn verschijnen en daardoor weer in de gelegenheid zijn zelf aan het vliegen deel te nemen. Vrijdag 12 Maart 1954 306 heeft een Squadron song !! de belangstelling is geweldig te noemen. Men beweert zelfs dat het gezongen wordt tijdens het afmarcheren. Maandag 29 Maart 1954  De lente goed ingaat hebbende liet ons vanochtend in de steek; zodat zo goed als niet gevlogen werd. Gelukkig kwam de verwachting van onze meteo, over ’t opklaren goed uit, zodat onze commandant de kapt. Merkelbach en een pas in ’t squadron opgenomen O.O. vlieger ieder een vlucht konden maken. 306 squadron is uitgebreid met 2 O.O. vliegers die met ingang van heden bij ’t squadron werden ingelijfd. Zoals de stemming meestal op maandagochtend is, zoo blij ook vanmorgen. Het moet weer “opgenomen’ worden in die typische “basis-sfeer” Als schrijver het goed heeft, bezit 306 squadron nog 1 kist, de TP-3, “is het de minister bekend …..?” Vrijdag 2 April 1954  Vandaag is een grote dag voor ons Commando, daar ze een commando overdracht hebben, waarvan de ceremonie hier op de basis zal plaatsvinden. Luitenant-kolonel vlieger mr. de Vries zal van commodore-vlieger Reymierce ’t bevel over C.T.L. op zich nemen. Een “fly-by” is geplanned, maar ’t weer laat ons wat in de steek. Onze luitenant-adjudant heeft eergister woensdag 31 maart, afscheid van ’t squadron genomen, hij zal zijn bekwaamheid gaan beproeven in de burgerhap. “good luck” is wat we hem toewensen. Maandag 12 April 1954  Nog even moet de opmerking gemaakt worden over de parade op 2 april gehouden nl. dat prijzen werden uitgeloofd voor dit squadron dat ’t marcheren ’t beste onder de knie had. Laat nu 306 squadron de 1ste prijs behalen! Waarmee ik dan maar zeggen wil dat “306” er wezen mag. In de afgelopen week hebben de K-18 en de TP-1 het afgelegd, de K-18 kwam terug van een vlucht met een stuk schoep uit ’t turbinewiel, de TP-1 wilde niet onderdoen voor zijn collega en bleek ineens een grote liefde voor “gaten in de tailpipes” aan de dag te leggen. Gelukkig kunnen ze deze week weer gaan beginnen met de TP-5. Voorzichtig jongens!! Arme Kapt. Merkelbach met een partijtje tennis kwam de Kapt. zodanig te vallen dat z’n sleutelbeen “knap” zei. Waarschijnlijk weken vliegverbod, wel jammer of de lente hier iets aan doen kan ……? Dat er een goede werkgeest op de basis heerst, bemerken we aan een 12 ½ uurige werkdag 9:00 – 19:30 uur. Hoera! Woensdag 21 April 1954 Nu Pasen 1954 weer voorbij is, gaat iedereen “full-speed” aan ’t werk, jammer dat vanochtend enige strubbelingen ons verbieden te gaan vliegen. Stemmen voor de Provinciale Staten kan wel goed zijn maar dat we daarom tot 9:30 uur moeten wachten met vliegen is niet leuk. Gisteren zijn er met de TP-5 nog 2 vluchten gemaakt. Verder heten we de Lt. Barla weer welkom terug op ’t squadron. “Oost-West – bij 306 is ‘t best”! Maandag 3 Mei 1954 Koninginnedag werd begonnen met een algemeen appél en vlaggeparade op de daartoe bestemde plaat. Zeer snel daarna begaven de “maten” zich naar de B.B.A. bussen om met long-weekend naar huis te gaan, op enkele vliegers van 311 en 312 squadron na die parade moeten vliegen boven Rotterdam en Soestdijk. Ons squadron deed daar niet mee. Vandaag is de Lt. Couperus vertrokken om de C.O.A.C. cursus te gaan volgen, verder kwamen er 2 nieuwe maatjes bij n.l. de Sgt. vliegers, van de Bo en van Haastet. Welkom heren. 2 sorties gevlogen door Revier en Vermeer. Woensdag 4 Mei 1954 Ter herdenking van onze gevallenen 1940-1945 was er vanmorgen een algemeen appél met daarna een herdenking in de bioscoopzaal voor de Katholieken en in de cantine voor de Protestanten. Veel sorties stonden op ’t programma voor vandaag, maar er werden er maar 2 gevlogen, waarbij een bezoek werd gemaakt aan de Delfzijlse 3-master (Low) De TP-2 na deze twee sorties US. Misschien vlogen de heren te laag? Vanavond stille omgang in Uden, waaraan door de 1e T.V.B. deelgenomen zal worden. Donderdag 6 Mei 1954 Een grote dag vandaag, daar Lt. van der Spek vandaag voor ‘t eerst, ’t grote doel dat ze allemaal na gaan streven, mocht beginnen nl. de luchtfotografie. Gewapend met grote camera ingebouwd in linkertiptank van de TP-2, mocht deze ’t genoegen smaken om laag over de basis vliegend, foto’s te maken. De negatieven hebben we al gezien en ’t resultaat was, gezien de eerste maal, verrassend goed. Laten we zo verder gaan en 306 squadron beroemd gaan maken voor ’t maken van operationele foto’s. Iedereen loopt gelukkig door ’t squadron te huppelen, “eindelijk dan toch”, is de kreet die ze overal horen. van Haastest wordt vandaag uitgecheckt in de F-84, Good Luck. Vrijdag 7 Mei 1954 Vandaag gingen we onze krachten beproeven met gunnery. De TP-2, de enige G-kist die we nog hebben, werd daartoe opgetuigd met bommen, raketten (2.25”) en 0.5 caliber patronen. Opgemerkt moet worden dat Lt. Barla 70 hits had, dus een percentage van 35 (sic!) bommen 5 +10 yds. rocket 20 + 30 yds. Lt. van de Spek en Lt. Barla maakten nog photo-missions terwijl Haasted een cross-country op 2000’ door Holland maakt. Vermeer studeert hard op de J.V.S. voor ’t behalen van een witte kaart. Dinsdag 11 Mei 1954 Zaterdag jl. werd er de gehele dag doorgevlogen en knap veel. Sinds onheuglijke tijd bevindt zich een 3-ship formatie van 306 in de lucht. Nog eventjes en we kunnen misschien met z’n vieren opgaan. 8 sorties gevlogen. Maandag vloog onze Cdt. de kapt Merkelbach weer voor ’t eerst sinds zijn ongelukkige val bij de tennismatch. De gehele dag werd er haast met 3-ships formatie door 306 gevlogen. 11 sorties gevlogen op maandag, dagtotaal 10:32, maandtotaal 39:14. Vrijdag 14 Mei 1954 Mogen ze de 1e Lt. Pladet “welkom terug” in ’t squadron te roepen! Na de cursus in Duitsland die hem blijkbaar wel bevallen is, wordt kwistig met Camel en zo gestrooid. Op zondag werden 7 sorties gevlogen met 5:55 uur tijd. Gisteren werd er veel gevlogen nl. 16 sorties met een 12:13 uur stoeltijd. Maar dan hebben we ook 4 kisten serviceable op de “hoe” en de andere squadronsmensen vinden ’t niet eens meer vreemd om te horen: Huffield Red-formation of four” goed zo jongens. Ik geloof dat ook een woord van dank gezonden mag worden aan de jongens uit de hangar en op de line. Lt. van der Spoel gaat al plat-zien(nende) over Zeeland en brengt steeds mooie resultaten mee. Sgt. van der Bo is bijgenaamd “de verlofganger” daar hij zoal eens een dagje periodiek opneemt. Sgt. Vermeer hangt - ligt in de lappenmand vreet geen moer uit. Klaagt als een groot mens, maar klagers hebben geen nood (zegt men, he). Maandag 17 Mei Daar 311 naar Leeuwarden gaat is onze “bouser” uitgeleend is kan er maar één vlucht per kist gemaakt worden. ’s Middags bezoek van de leden der Mobile Krijgsraad die ook wel interesse hebben voor andere dan strafzaken. Lt. v.d. Pas die hen voorlichtte had een gretig gehoor. ’s Avonds een brief van de kapitein in de crewroom voor vliegers en pilootfotografen over aerial photography nu weten ze het verschil tussen een oblque en vertical. Lt. van de Spek’s dochter heeft, naar gewoonlijk welingelichte bron heeft vermeld de eerste schreden op het levensweg geheel alleen, dus zonder hulp gezet. En pracht resultaat na 13 maanden. Kwam het bericht tot ons dat gisteren Sgt. Boeteo met een F-84 indobberde op Eindhoven ten gevolge van moeilijkheden met de aileron boost pax. Dinsdag 25 Mei 1954 Schrijver dezes biedt zijn oprechte excuses aan omtrent ’t achter zijn van 8 dagen, schrijver is de laatste dagen meer bij de J.V.S dan bij 306 squadron. De kapitein van Beek is ook bij 306 squadron gekomen, en als is ’t dan wat laat; toch ook ’n hartelijk welkom voor hem. Gestadig wordt er formatie-gevlogen en gefotografeerd. Wanneer de foto-sectie nu ook gaat leren hoe ze foto’s moeten ontwikkelen gaan we hard vooruit. Rest me dat de vliegers van 306 onderling een soort race houden tot ’t verkrijgen van de meeste vlieguren. Geruchten, geruchten, over ’t naar Duitsland gaan, Wanneer en hoe ? ’t squadron is verdeeld in 2 partijen, de opti en persimisten, die elkaar geen krimp geven en vurige debatten leveren. Dinsdag 1 Juni 1954 Hemelvaartsdag en het weekend weer achter de rug. Verleden donderdag en vrijdag waren 2 echt zomerse dagen, zodat vrijdag behoorlijk gevlogen werd. Zaterdag zou doorgevlogen worden, maar de weergoden gooiden roet in de pap, welk een verschil met de vorige dagen. Niets dan regen en “low clouds” ook maandag weer ’t zelde weer en ook vandaag. Lt. Pladet is overgeplaatst naar 313 squadron. Er mogen vier kisten per squadron vliegen, t.o.’s 5 min. Voor elk squadron dus kan er theoretisch elk kwartier gestart worden. Als we zo de maand mei terugzien mogen we opmerken dat er gemiddeld 20 uur plus gemaakt is, dat dus heel mooi is voor ons squadron. Woensdag 2 Juni 1954 Schrijver dezes houdt vandaag zijn grote mond, doordat z’n verstandskies hem onttrokken werd, op rechtshandige wijze geschied door de tandarts. Drie vliegers hebben vliegverbod vandaag. Vanmiddag een lecture van een Engelse vlieger uit Gütersloh over ‘t werken voor zijn squadron in G!loh, mede i.v.m. het photo-recce plan. Vandaag weten we ons echt goed beschermd. Immers de Lichte Luva, staat met een groot stuk geschut recht tegenover ons. Kapt. van Beek en Lt. v.d. Pas werden luid kraaiend aangetroffen in voornoemd stuk, waar ze naar hartenlust, “break”- en de T-33’s + F-84’s probeerden te trachen. Kpl. Goense onze goede tijdschrijver krijgt een punthoofd van ’t opmaken van ’t maandrapport. Woensdag 9 Juni 1954 Pinksteren ‘54 ook weer achter de rug. Jammer! De meteo-mensen hadden ’t weer aardig geraden, zelfs 2de Pinksterdag was een prachtdag. Gisteren was er geen bouser maar toch nog 2:38 uur gevlogen. Te vele mensen blijken nog met verlof te zijn, ook zieken zijn er weer. Een hele drukte op de basis. 311 komt terug uit Leeuwarden, 312 gaat naar Leeuwarden en er zijn 32 kisten van Eindhoven hier vanwege de officiers-beëdiging, deze mannen gaan de 2e Tact. Vliegbasis met een “fly-by” vergasten. ’t Weer laat wel iets te wensen over, te veel bewolking. Maandag 14 Juni 1954 Alweer een weekend voorbij. Iedereen heeft sinds donderdag weer een witte kaart. Ook Vermeer. Deze week gaan we vliegen van 8:00-17:00 uur, meer uren maken. De vliegercrewroom is ook, wat innerlijk betreft, veranderd. Zes vlieger-kasten zijn daar op strategische punten opgesteld. Woensdag 16 Juni 1954 Vandaag intensief gevlogen. Vooral veel cine-gun missions, dit in verband met ’t a.s. schietfestijn in Leeuwarden. In totaal 10:04 uur gevlogen waaronder ook 2 photo-missions. Verder heten we de Lt. Cozijn vanaf deze plaatst hartelijk welkom thuis in het squadron. Donderdag 17 Juni 1954 Vandaag is er weer knap gevlogen, 2 x een formatie van vier, wat toch geen alledaags geval is bij ons. De Sgt. Vermeer presteerde ’t om de “shed” op een der dispersals om te blazen, waarbij 70% genoeg bleek. Sgt. Laurien had een “engine vibration” maar kwam safe op de basis aan. De kapt. Merkelbach vloog nog een photo-mission. In ’t geheel een goede 13 uur, morgen gaan we schieten, waartoe Lt. Berla een pracht schietprogramma in elkaar heeft gedraaid. Vrijdag 18 Juni 1954 Vandaag 18:16 uur gevlogen zodat iedereen dacht dat de dead-line bereikt was maar Kapt. Goense had listigluk bedacht en uitgevonden dat de lijn hoger moet liggen zodat we niet onze 18 uurtjes zorg weer onderlagen. Al met al werd er knap gevlogen, jammer dat ’t zo warm was, ’t cooling-system van de TP-3 werkte niet, dus kwam iedereen die in de TP-3 vloog, eruit als een gebakken kreeft, en rood en nat. Low-passes over the field en low brakes waren aan de orde van de dag, wat ook de vliegers individueel wel een satisfaction geeft. Geen grote gebeurtenissen. Zaterdag 19 Juni 1954 10:52 uur gevlogen vandaag, we hadden de zgn. “lange zaterdag”, dus vliegen tot half 4 en om half 5 einde dienst. Kpl. Goense trachtte zoveel mogelijk vluchten te doen plaats hebben daar hij met de Sgt. vlieger Nieuwenhuis een weddenschap heeft lopen over het al of niet overschrijden van de streefline (sometime this month). Vandaag de eis nog niet behaald. Verschillende formatievluchten gemaakt, ook nog een plot-mission en een testhop door de kapt. Brack. Alle heren een prettige Zaterdagavond en Zondag toegewenst sluit ik deze week. Maandag 21 Juni 1954 Vandaag begint de zomer, ’t lijkt er anders niet zoveel op. Wolkenbasis 2500’ or less. Zon en wolken en sluimer. De Kapt. Merkelbach en Lt. Schmitz gaan vandaag naar Leeuwarden voor 14 dagen om arial gunnery in practijk te gaan oefenen. De Lt. van de Spek is na zijn verlof ook weer teruggekeerd, wat gaan daar voor geruchten; dat we morgen parade moeten vliegen boven Middelbrug? 11:01 uur (9 sorties) was de vangst zondag, waar onder formatie, photo-recce en semi I.F. vluchten. Dinsdag 22 Juni 1954 De zomer zet vandaag goed door cloud base 2500’, complete overcast enz. enz. Zelfs ’t proefvliegen voor de parade ging niet door, voor 11 uur was ’t alleen maar groene-kaarten weer. Daarna ging een formatie van vier bestaand uit Lt. Barla, Resse, Haastet en Lt. Couperus met volle tips (vanwege de niet doorgegane parade) de lucht in “ins Blaue luft rein” zeggen onze oosterburen zo poëtisch en maakten elk 1.42 uur. Kapitein v. Beek gaat ons weer verlaten en is geplaatst op Zeelst, wij wensen hem vanaf deze plaats veel succes toe en een blijvende goede gezondheid voor zijn sinus. Vrijdag 25 Juni 1954 Woensdag en donderdag tamelijk druk gevlogen, gemengde repetities gehouden voor de parade boven Middelburg die zondag ten ere van ’t bezoek van H.M. de Koningin aan Zeeland, aldaar zou worden gehouden. Deze parade werd vandaag afgelast tengevolge van de laaghangende bewolking. Lt. van de Spek, Sgt. v. Haastet en Sgt. Ravier zijn formatievliegen met volle tiptanks. Iedereen is weer in de typische “vlak voor ’t weekend-stemming”. Geen nacht gevlogen deze week. Maandag 30 Juni 1954 Maandag en dinsdag werden er foto’s gemaakt op de Drunerse Heide i.v.m. legeroefeningen. Een formatie van 4 moet de aanvallende menigte tegenhouden, waarbij zeer laag gevlogen werd. Ook ’s middags weer een pair op aanvallen, plus een oblique photo-recce, de foto’s werden daarna ’s avonds door kapt. v.d. Mortel boven ’t gebied gedropped. Ook foto’s te Beek (L) gemaakt voor Eindhoven. Vandaag kunstvliegen voor de LuA boven Beilen (Dr). De Lt. Barlo probeert goede maatjes te worden met de kpl. Goense door hem te helpen met ’t maandrapport. Alle “maten” zijn druk bezig met vliegstaten, logboeken e.d. klaar te krijgen. En dan zien ze dat er behoorlijk gevlogen is deze maand. Lt. v.d Pas en Vdg. Smeet zijn gisteren voor een paar dagen vertrokken naar Gütersloh. Ook onze vriend Sgt. van de Bos kwam weer terug na zijn ziekte, wel wat magertjes maar toch nog wel de “oude”. Sgt. Vermeer kwam tot de conclusie dat z’n vingers aan de trimmer bleven plakken, omdat ie onder stroom stond. Leuk wel! Starter-generator van de TP-4 ook al kapot, zodat we niet kisten over houden. Sgt. Lavier werd bijna “zwarte Piet” gemaakt, na een stoute opmerking gemaakt hebben aan ’t adres van de Lt. Barla.  Iedereen “pitch-de in” en al ras was er een pracht van een zwarte streep op z’n voorhoofd te zien. Onze Kpl. Voermans (chauffeur) werd door de Peeljager als beste chauffeur van de maand geannonceerd. Iedereen ziet uit naar ’t detachement Noren dat morgen onze basis komt bekijken. Maandag 5 juli 1954 Iedereen weer terug van ’t weekend, wat voor “elk wat wils” heeft gebracht dus in goede stemming (“of ’t nooit Zaterdag wordt“). De Noren zijn toch nog gekomen. Inval der zomermaanden in Holland op 1 juli 1954 met 16 F-84’s wat natuurlijk gevierd moest worden, in de respecitieve mess werd dit dan ook gedaan. Waarom dragen zoveel “maten” een zonnebril de volgende morgen? Er werd nog wat gevlogen, wat ook vrijdag ’t geval was. Hoofdzakelijk photo-missions. De dienst was afgelopen om half 5 en toen gingen de meesten naar huis. Vandaag laat ’t weer te wensen over en ook voor morgen ziet ’t er niet rooskleurig uit. Wie weet echter. Maandag 12 Juli 1954 Op de ochtendbriefing hoorden we dat er maandag van vliegen niet veel zou komen, dit door de diverse vrijwel stationaire frontjes. Voor ons begon de ochtend dan ook met een “Intell” les van de Lt. v.d. Pas, gevolgd door een uiteenzetting over de camera door Vdg. Smeets. Ook ’s middags was het nog “groen kaart” weer en zaten we dus aan de grond. Er is toen les gegeven over luchtfotografie alweer door Lt. v.d. Pas. Natuurlijk komt al dit ’t goeds op een dag en hoorden we ook dat op de twee komende long-weekends gewoon dienst gedaan zal worden, vanwege de oefening Dividend en Haul. Dinsdag 13 Juli 1954 Het weer is er nog steeds niet beter op geworden en is ’t alleen maar wat voor mannen met groene kaarten. Al vroeg in de ochtend zijn de Kap. Merkelbach en de Lt. Rekers in een Harvard naar Sembach vertrokken. Aangezien er geen vliegvooruitzichten waren, is er in het 306 squadron, met name Ops en crewroom heel wat gemodificeerd. Het gezaag en gehamer was niet van de lucht; de Lt. v.d. Spek had zich over de zaag ontfermd en we kregen er twee timmerlui bij, beide in een prachtige, heuse overall. En hebben we nu dus er een nieuwe rang bijgekregen, res. Sgt.vl. tim. (tijd), de tim. staat dan voor Timmerman. Door al dit gewerk, hebben ze er nu een mooi “scharnierend Taskboard” bij en zijn enkele dingen van plaats veranderd in Ops. Men fluistert dat de Intell nu ook een geluidsapparaatje heeft, op de nok van ’t dak werden tenminste verwoede lijngangers gesignaleerd. Ondanks ’t slechte weer hebben de Lt. Couperus en Sgt. Ravier er nog een formatievlucht in gekregen van elk 59 min. Dus kwamen ze weer net niet onder de rode lijn Goense! Woensdag 14 Juli 1954 Over ’t weer valt niet meer te praten en dus ook niet over ’t vliegen. ’s Morgens heeft de Lt. v.d. Spek een briefing gehouden over de emergency procedures, een goede hersengymnastiek, die wel nodig is. Ook de Noormannen zijn nog steeds hier “geground” en zijn al over tijd met hun vastgestelde vertrek, of ze er rouwig om zouden zijn…. Om 3 uur ’s middags kregen we een briefing van een marine officier voor de grote oefening. Het geheel was nog al verwarrend in ’t begin door al het geconship, na een tweede uitleg werd pas ‘t duidelijker. Gevlogen is er vandaag in het geheel niet. Donderdag 15 Juli 1954 Vroeg in de ochtend scheen het zonnetje al en er waren er heel wat blauwe plekken in de lucht te zien en hadden we na de briefing een dinghy drill buiten. Lt. Couperus zou het weer eens op Coreyde proberen, maar de cloud base zat toch nog te laag voor vertical werk. Verder is er dan ook geen fotowerk gedaan, formatie en individueel is de rest geweest. In het geheel zijn er 11 sorties gemaakt met een totaal tijd van 11:43. Na ’t middageten zijn Lt. v.d. Spek en Sgt. Vermeer druk bezig geweest met de voorbereiding van de grote oefening. Er is heel wat lijn getrokken, op de laatste dag. Vrijdag 16 Juli 1954. Vandaag zijn de Kapt. Merkelbach en de Lt. v.d. Spek evenals Adj. Rombouts naar Buckeburg gegaan. Over ’t weer valt niet te klagen, er zijn 11 sorties gemaakt met een totaal tijd van 11:09. Lt. de Groot heeft vandaag zijn eerste 10 oblique gemaakt. Overigens was een ieder druk in de weer voor de grote oefening en zijn er heel wat briefings gehouden. Zaterdag 17 Juli 1954. Het scheen gisteren weer te mooi geweest te zijn en hebben we nu niks anders dan harde winden, niet veelbelovend voor de oefening dan. Heel vroeg in de morgen werden de navigatieplannen al uitgewerkt op group, maar Zeelst liet ons niet lang in onzekerheid over de oefening. We waren gescheduled voor twee missions van vier, welke geen van beiden doorgingen. Zondag 18 Juli 1954 De dienst begon vandaag om 13:00 uur en hadden we dan allemaal fijn kunnen uitslapen. Zelfs het zonnetje brak zo nu en dan door de wolken er zaten er dan wel vooruitzichten in het weer. Na twee briefings was het dan zover, een missie op 36000’ met vier kisten in lose. Op deze gedenkwaardige dag is er 6:40 uur gemaakt.
Het eerste 306 vliegongeval.
Krantenknipsel van 27 april
Briefing van de Kapitein Merkelbach De TP-1 voor de Duitse hangar Plv. Cdt. B. van de Spek