De Dagboeken                                  

     1955-1

Zaterdag 1 januari 1955 “What’s so happy about this New Year” De wacht, waakte. Thee was er niet, de koks in de keuken waren kribbig. En volgens insiders, was zelfs ‘t “smilende face” van de cantine juffies een “midwinternachtdroom” Koud en blauw! Broodje “geramde rat” vormde ’t enige verkoopartikel. Maandag 3 januari 1955 De maten zijn terug, om zich nog diezelfde middag weer met spoed op de verloflijst te zetten, waarna handen worden geschud en de “van ’t zelfdes” niet van de lucht zijn. De kapt. houd een inleiding tot ’t nieuwe jaar. D’r moet in dit jaar ook weer gewerkt worden blijkt nu. Langzaam ment zich ’t squadrondronmechanisme in beweging. D’r wordt een squadron foto gemaakt. Dinsdag 4 januari 1955 Vandaag hebben we ’t gedaan! We voelen ons grote jongens! We voelen ons bijna een echt squadron. We hebben 25 uur gemaakt met 7 piloten. Nog niet eerder in de 306 historie hebben we zo hoog gestaan. Misschien krijgen we nu wel meer toelage, of zou ’t niet opvallen op de staf. ’t Was overigens maar koud. Alle hulde aan de crewchiefs en bewap. monteurs. De oogkleppen van maj. N’huis zijn uit de mottenballen gehaald. De officiersmess vraagt of d’r een oorlog aan de gang is, omdat we zeven lunch pakketten besteld hebben. We hebben er een Adjudant dokter bij, met een onuitsprekelijke naam. Hij heet dus Adjudant, “moeilijk woord”. ’t Is een landmachteling. Woensdag 5 januari 1955 Freezing rain. ’t Is zo glad dat we besluiten om de gehele M.T. stil te leggen. De truck naar Volkel komt even buiten de poort al in aanvaring met een gelukkig nogal slap paaltje. We lopen heen en terug naar de hangar, het geen best bevat. De voorparade voor zaterdag gaat niet door. De kapt. is tot groter ongerustheid van zijn eega bevroren op Buckeburg. ’s Middags is de dienst afgelopen om 15:30 uur. We wandelen weer terug ’t is al niet zo glad meer dus wordt er besloten om morgen de trucks maar weer te laten rijden. Donderdag 6 januari 1955 De startbaan is mof en beetje glad, doch verder zijn de wegen goed berijdbaar. We krijgen een inspectie team uit Zeist op bezoek. ’s Avonds wordt er gestunt, edoch met pover resultaat, zodat ’t morgen opnieuw zal moeten gebeuren. Vrijdag 7 januari 1955 Het inspectie team gaat ons weer verlaten, ze vonden dat ’t over ’t algemeen wel goed was, ’t zal wel blijken uit ’t rapport. Heden avond briefing over de Flying Wing parade van morgen. Om half elf wederom inspectie van de barak. De maten hadden hun weekend in gevaar geacht en dus zag ’t er keurig uit. Zaterdag 8 januari 1955 Flying Wing parade. koude en shambles hier en daar. Na de parade groot commentaar van de maten omdat de hangar moet worden aangeveegd, ‘s Middags om 13:15 vertrokken de trucks. Maandag 10 januari 1955 De “Blue Monday” stemming doet zich gelden. Maar we hebben toch weer een paar missies gevlogen, wat ons het week-end, goed of slecht, wat deed vergeten. Dinsdag 11 januari – 19 januari 1955 We genieten van het smerige weer, en de kpt. van de Pas houdt ons bezig, met dure spelletjes (6 pence inzet). Verder is een Republic heer bij ons geweest en probeerde ons de “Flash” te verkopen op de bekende “Southern way” De laatste tijd worden we volgegoten met Engelse propaganda films. Op het gebied van de oorlogsvoering (W.W.II). Het maakte gewoon hongerig naar de derde. Al 2 keer hebben we getracht de basis sneeuwvrij te maken, maar schijnt niet te mogen, want het sneeuwt nu weer 2x zo hard. Verder trachtte 79 Sqdn ons een keer te verrassen in de crewroom maar wat hun duur kwam te staan. Een van de monteurs had de ontsteking van de auto der indringers onklaar gemaakt, zodat 79’ers witjes (letterlijk en figuurlijk) bij zat. Woensdag 19 januari - 24 januari 1955 Het sneeuw ruimen was niet van de lucht deze dagen, maar ondanks dat, hebben we toch nog niet gevlogen. De tijd gaat toch wel snel om, want er zijn toch nog wel klusjes te doen hier en daar. Verder verrijken we onze geest met diverse filmpjes over gebieden, die vroeger Engelse kolonien genoemd werden. Het geklik van de sjoelbak, om de tijd te dulden, kan geen reden tot klagen geven. Zelfs het voetbalspel heeft steeds nog grote aantrekking bij de meesten. “Bij de jongeren dan” Het is wel een opvallend geluksspelletje, iets wat door de cracks, hart grondig tegen gesproken wordt. Dinsdag 25 januari - 31 januari 1955 Vandaag de 25ste, Sir Basel Embry (Chief A.M.) zou op bezoek komen. In alle haast hangar 5 schoongemaakt, maar ondanks dat, was er op de netheid veel aan te merken. De inspectie geschiedde nu door de Station Cdr. Captain Petre D.F.C, A.F.C. daar de C.A.M. Sir Basel Embry, verhinderd was (te komen). Het weer is nog steeds horrible en nog steeds hebben ze filmpjes voor ons te draaien over de W.W. II. Wanneer het weer nog lang zo blijft, zijn we echt aan een W.W. III toe, want de filmpjes raken op. Hurray we vliegen weer vanaf 10:30 hrs. Op de 27 jan. Het zicht is nog wel niet zo denderend, maar ja, de baan is terug te vinden en dat is het voornaamste. We zijn wat nieuws begonnen, Right hand Traffic Pattern. Het is werkelijk de moeite waard om kunsten in de kom te slaan, om naar deze scrambles te kijken. Op 28 jan. hebben we constant gevlogen en tegen de 24 uur gedraaid, iets wat wel in de krant mag. Op zaterdag de 29ste doorgevlogen tot 12:30 hrs, maar 44 sorties gevlogen. Het weekend is weer om, en het weer is weer beneden peil en dat nog wel op een dure scheetdag. Dinsdag 1 februari 1955 De nieuwe maand is wat het weer betreft goed begonnen en er is dan ook behoorlijk gevlogen vandaag. Als de weergoden ons aldus blijven begunstigen en de T.D. ons regelmatig met een behoorlijk aantal kisten kan verblijden, zullen we deze maand geen klagen hebben en er een goeie gooi naar kunnen doen om de schade van de vorige “sneeuw” maand iets te kunnen inlopen. De “maten” hebben in het kader van een nieuw squadron embleem ontwerp getracht er het hunne toe te dragen, dit vooral naar aanleiding van de overvloed van de inspecties, gedurende de laatste veertien dagen, die hen overstroomde, “Die arme stumpers toch”. Vanavond hadden we een guest-night in de Off. Mess, in “pakkie deftig” ter ere van “guests” die er echter niet waren. De squadron commandant kreeg een plaats aan tafel niet overeenkomstig met zijn functie. Daarom had het Hollandse kamp meteen “de ju in”, waardoor menige “fine traditions” zich moesten meten met onvervalst Hollands sarcasme. Er was de gebruikelijke sherrie vóór de en koffie ná het diner, dat nauwelijks eetbaar was te noemen. Uit protest zijn we onmiddellijk weggegaan en hebben het feest in de barak voortgezet. We begonnen met een motofiets, die na veel problemen aan de gang was te krijgen, waarna de Vdg. Löbker circuits door de gang heeft gedraaid, het geen voor de andereen aanleiding was ijlings het hazenpad te kiezen. Plotseling kwam iemand op het idee (waarschijnlijk door de aanwezigheid van brandblusemmers) om “another fine tradition” hoog te houden, door op ruime schaal met water te gooien. Hr. Vice, een ietwat zonderlinge gast van het squadron, werd uit zijn bed gehaald en ingewijd. De hele club was in een zeer korte tijd drijfnat, waarna de “pakkies deftig” werden uitgetrokken en niet vervangen, of zoals bij de Lt. Rekers door een directoir van zijn bat mouw (spreek uit: bed mouw). De Vdg. Löbker was nog niet nat genoeg en moest in een heet bad, echter niet, nadat de slimmerd het service-dress van de Lt. Rekers had aangetrokken, wiens animo voor het bad van Löbker plotseling daalde, het geen niet verhinderde, dat het toch doorging. De Lt. Wieringa liep in een soort van “bikini” rond en moest dus ook nodig de badkuip in, waarvoor dit maal koud water werd gebruikt. Hij bood lenig weerstand, wat het alleen maar leuker maakte. Tot overmaat van ramp kwamen toen ook nog enige bat-women naar de barak en probeerden naar boven te komen, wat echter door het uitgieten van een emmer water over deze onschuldige maagdekens verhinderd werd, waardoor ze boven op hun k.g.s. (lees: boos worden). Tenslotte kwam de Lt. Cozijn terug van een boemanstocht naar de werksterskamer en dus besloten we maar, vermoeid, maar nat en gelukkig, naar bed te gaan. Het geen geschiede.   Woensdag 2 februari 1955 Ondanks het feit, dat het in de middag “groene kaarten weer” werd, hebben we er vandaag toch in 12 sorties nog ruim 12 uur uit kunnen persen. Verder zagen we de Lt. Cozijn vandaag ons squadron verlaten voor een detachering op Eindhoven om een Flight-leader-course te volgen. Good Luck en tot over een paar maanden. Donderdag 3 februari 1955 Aanvankelijk zag het er naar uit, dat er vandaag weer flink aan getrokken kon worden wat het vliegen betrof. Maar in het begin van de middag regende het behoorlijk, zodat het programma in de soep dreigde te vallen. Gelukkig echter klaarde het vrij snel op, zodat er nog een lange trip gemaakt kon worden. Totaaltijd van de maandag: 13:19 uur. Vrijdag 4 februari 1955 Het weer liet zich maandag weer eens van de natte kant bekijken. We konden ons geheugen gaan opfrissen bij de film, die ons weer diverse scenes uit de laatste oorlog liet zien. Maar vanmiddag kregen we, opnieuw bij de film aanwezig, de verheugende mededeling, dat er gevlogen kon worden. Dit feest gingen we toen met vier kisten (alles wat we op dat moment serviceable hadden) vieren. Zaterdag 5 februari 1955 Vandaag mochten we dan weer het genoegen smaken van een Wing-parade. Jammer hoor, dat het regende. Want toen we één keer geparadeerd hadden, konden we afgaan. Na de parade kwam de dominee in de ground-crewroom een praatje houden. Toen het rond een uur of half elf nagenoeg droog was geworden, vond onze Squadron-Commandant het nodig dat het squadron nog eens ging oefenen voor de parade want volgens zijn zeggen was het ‘d morgens niet veel bijzonder was geweest. Na een uurtje in de kou te hebben rondgesjouwd konden we met de trucks naar de diverse messes en barakken vertrekken om ons gereed te maken voor het aanstaande weekend. Maandag 7 februari 1955 Bad weather: no flying. ‘s Morgens hielden we ons onledig met het opknappen van allerlei kleine karweitjes. ’s Middags heeft de kapt. v. d. Pas ons bezig gehouden met een nieuwsbriefing en een quiz. Dinsdag 8 februari 1955 Aangezien het weer vanmorgen niet erg best was, werd er een lecture gehouden door de Vdg. Löbker over cine-gunnery. Op het eind van de morgen zijn er twee missies gevlogen. Ook vanmiddag bleef het weer redelijk, zodat er weer lustig –met vier kisten- op los gevlogen kon worden. Woensdag 9 februari 1955 In de morgen kon er normaal gevlogen worden. ’s Middags hadden de “maten” in plaats van sport (op de voetballers na) inspectie van hun kleding en uitrusting. Ook zijn er deze middag nog enkele vluchten gemaakt, zodat we maandag toch nog bijna veertien uur gemaakt hebben. Donderdag 10 februari 1955 Vandaag werd ons verzocht foto’s te gaan maken van gecamoufleerde opstellingen van de Landmacht, die een oefening in het veld hielden. Zodoende kreeg de foto en camera afdeling eindelijk weer eens en kans actief mee te gaan doen. Ook zagen we weer een nieuwe vlieger verschijnen, met de name de 2e Lt. van Nijnen. Vrijdag 11 februari 1955 Aanvankelijk een gladde baan vanwege de gevallen sneeuw, maar de rest van de dag is er hard gewerkt om de foto-mensen voorlopig weer wat aan het werk te houden. Maandag 14 februari 1955 Het zag er naar uit, dat onze operatie “sneeuwruimen” weer overgedaan moest worden, maar aangezien er nog meer sneeuw verwacht werd, ging het vandaag nog niet door, hetgeen echter wel uitstel van executie zal zijn. Dinsdag 15 februari 1955 Afgezien van het feit, dat het sneeuwde, had ook de verwarming er genoeg van, zodat vandaag iedereen in de kou. Vanmiddag kreeg ze echter al medelijden met ons; al het bureaupersoneel kon weer aan de gang, zonder bang te hoeven te zijn bij het schrijven, tikken, enz, koude of bevroren vingers op te lopen. Woensdag 16 februari 1955 Er werd hoog bezoek verwacht, nl. van de Commodore de Vries. Iedereen druk in de weer, om de diverse kantoren en werkplaatsen in orde te maken. De vliegers zaten met een warm kopje koffie uitstekend verzorgd door onze hofmeester- in de crewroom op de Commodore te wachten. Na de koffie werd er een ronde gemaakt door de hangars met de diverse aan en bijgebouwen. Twee Daf-trucks maakten een slippertje, gleden van de weg en kwamen vast te zitten, doch met vereende krachten was dit euvel gauw verholpen. Donderdag 17 februari 1955 De kisten werden vandaag even de hangar uitgesleept om een frisse neus te halen, doch voornamelijk om even proef te draaien, maar gevlogen kan er nog steeds niet geworden gezien de dikke sneeuw en ijslaag, die maar niet weg wil. Vrijdag 18 februari 1955 Nog steeds hetzelfde spelletje van sneeuw en ijs, waar maar geen verandering in wil komen. ’s Avonds hadden de onderofficieren een dans-party, die tot ieders tevredenheid schijnt verlopen te zijn. Overigens was het kennelijk met de dames van de diverse nationaliteiten niet makkelijk, om ze uit elkaar te houden. Zaterdag 19 februari 1955 De “maten” zien hun week-end gedeeltelijk in gevaar, daar de grote maandelijkse inspectie overgedaan moet worden. Er gebeurde echter niets bijzonders meer, zodat ieder met een blij gezicht kon vertrekken. Zondag 20 februari 1955 Sneeuwstormen raasden over het veld. Niemand waagde het om tenzij strikt noodzakelijk zijn hoofd de deur uit te steken. Maandag 21 februari 1955 De sneeuw geeft nog geen krimp en blijft hardnekkig liggen. En de vorst draagt daartoe zijn steentje bij. Overal verkleumde gezichten en koude handen. Er kwam een bericht van de grote baas: morgen sneeuwruimen. Ook dit pretje zal ons dus deze keer niet gespaard worden. Dinsdag 22 februari 1955 Het sneeuwruimen ging niet door, daar de grote baas vond, dat het te koud was. ’s Middags had ons squadron “ijsvrij” met dien verstande, dat een ieder de basis pas na vier uur mocht verlaten. Woensdag 23 februari 1955 Carnaval 1955 behoort weer tot het verleden en iedereen kan weer bijkomen van de vermoeienissen van de laatste paar dagen. Buiten nog steeds sneeuw en ijs. Donderdag 24 februari 1955 De verkeersongevallen schijnen de laatste tijd gezocht te moeten worden bij de mensen van ons squadron, die een Volkswagen in hun bezit hebben. Want nadat de afgelopen week, mede door de gladheid van de weg, de Lt. Kerstens en de Lt. Couperus, een zonder ongelukken crash hadden gemaakt, was maandag de Lt. Wijnen aan de beurt. Een naar links uitwijkende vrachtwagen drukte hem tegen een boom. Onze squadron-commandant wilde vandaag proberen een vliegtochtje te gaan maken met een jet, maar vanwege de vele sneeuw op de taxi-tracks e.d. kon dit geen doorgang vinden. Vrijdag 25 februari 1955 Een ontzettende harde en koude oostenwind blijft nog maar steeds over het veld waaien en de noodlottige gevolgen hiervan bleven niet uit. De weg naar de hangar lag op diverse plaatsen diep onder de sneeuw bedolven, Te gevolge waarvan een truck vast kwam te zitten. Overigens was dit toch een sombere en droeve dag voor ons squadron, aangezien vandaag voor ’t eerst iemand in ons 1 ½-jarig bestaan door de dood van ons werd weggehaald, nl. de korporaal 1 T. ’t Hart. Nadat hij 17 januari in ’t hospitaal te Negberg opgenomen was met een hersenbloeding, werd hij, aan de beterende hand zijnde overgebracht naar ’t hospitaal in Utrecht voor verdere behandeling. Doch hij heeft het niet meer mogen beleven bij ons terug te keren. Er was echter niemand, die z’n plotseling afloop verwacht had het geen wel zeer duidelijk bleek, toen de kapt. Merkelbach ons op het eind van de middag bij elkaar liet komen en van zijn plotseling overlijden mededeling deed. Na een minuut stilte te zijne gedachtenis gehouden te hebben ging iedereen in gedrukte stemming af. Zaterdag 26 februari 1955 Er gaat weer gevlogen worden! Alles in rep en roer. Iedereen kan vandaag zijn handen weer eens uit de mouwen steken. De planning is om tot vanmiddag 3:00 door te vliegen. De crash van een Canberra schopte dat in ’t honderd, zodat de mensen om half twee naar de barakken konden gaan om zich klaar te gaan maken voor het weekend. Maandag 28 februari 1955 We kunnen vandaag volop vliegen, maar we hebben maar vier vliegers. De rest is ziek of met verlof. Maar desalniettemin is er stevig aangepoot. Ook kwam er vandaag weer een nieuwe vlieger bij, de 2e Lt. Brosky. Dinsdag 1 maart 1955 De nieuwe maand begon niet zo erg best, aangezien we ’s morgens geen enkele kist serviceable was, daar de squids gewisseld moesten worden. Gelukkig konden we na een hoop getelefoneer toch weer enkele kisten gaan gebruiken. Mooi weer was onze bondgenoot vandaag en er werd druk gefotografeerd. Woensdag 2 maart 1955 Ook vandaag was het heerlijk mooi weer en er werd dan ook weer druk gevlogen. Er kwamen Form D’s binnen van Flying Wing H.Q. zodat we een oefening moeten gaan fotograferen. Om vijf uur vanmorgen zijn ruim twintig man naar Utrecht gegaan om de Kpl. 1 ’t Hart te begraven. Donderdag 3 maart 1955 Er is groot feest vandaag, want onze Squadron-Commandant, de kapitein Merkelbach, is majoor geworden en de luitenant van de Spek is kapitein geworden. Proficiat! De sneeuw begint zo langzamerhand al aardig weg te dooien. Overdag de zon erop en ’s nachts een beetje vorst doen samen hun best alles zo gauw mogelijk weer schoon te krijgen. Een Engelse truck botste vanmorgen tegen een van onze trucks vol mensen op. Een heen en weer gegooi met de heren achterin en een beetje pijn in de rug en zo was het resultaat hierna. Vrijdag 4 maart 1955 De laatste werkdag van de deze week is weer aangebroken, want vanmiddag gaan we met long-weekend. Om half vier stonden de kisten allemaal aan de grond en gingen we een biertje drinken in de crewroom van de vliegers op de bevorderingen, die gisteren afgekomen waren. Maandag 7 maart 1955 Weer is het aan het sneeuwen gegaan. Het lijkt wel of er dit jaar geen eind aan de winter wil komen. Zodoende zitten we dus weer te kijken en wachtten we maar af of het al dan niet gauw weg mag zijn. Dinsdag 8 maart 1955 Veel verandering is er nog niet in het weer gekomen. Gelukkig dooit het overdag wel. Misschien kan er morgen weer gevlogen worden. Woensdag 9 maart 1955 En vandaag zagen we dan weer een paar van onze kisten de lucht in gaan. Het was wel heel dunnetjes, maar ze waren dan toch weer even boven geweest. Donderdag 10 mrt 1955 Het schijnt wel, of alle kisten opeens wat moeten gaan mankeren, zodat we vandaag op een gegeven moment met één kist serviceable stonden. Maar met wat goeie wil en wat hard aanpoten konden er op het eind van de middag toch nog drie kisten gaan vliegen. Vrijdag 11 mrt 1955 Een mooie vliegdag met aardig goed weer. Alleen de wind maakt het nogal koud. De majoor Merkelbach wilde zijn ervaring van het jagen op vogels ook eens meemaken en nam een kleine twintig voor zijn rekening. De TP-9 moest dit ontgelden en kwam aardig gehavend uit de strijd tevoorschijn. Zaterdag 12 mrt 1955 Deze morgen hadden weer onze veertiendaagse wing parade. De ijzige koude oostenwind maakte dit niet tot een van de meer aangename taken. Door en door koud en verkleumd kwam ieder de hangar weer in, met gelukkig vooruitzicht van het aanstaande weekend. Maandag 14 mrt 1955 De wind is gaan liggen en als het weer nu nog een beetje opklaart kan er goed gevlogen worden. Helaas hebben we nog maar twee kisten, die serviceable zijn. Dinsdag 15 mrt 1955 Een beetje druilig in de morgen, maar verder toch een mooie dag om aan de lijn te werken. Vanmiddag waren er nog steeds maar een paar kisten, maar morgen komen er waarschijnlijk weer twee klaar. Woensdag 16 mrt 1955 Het is weer woensdag en op deze dag gebruikelijke sportmiddag werd vandaag een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de officieren en de onderofficieren. De wedstrijd had voor de hogere legerleiding een gunstige afloop, want wij wonnen met 3-2. Donderdag 17 mrt 1955 Het weer werkt nu niet bepaald me om eens een hoop vlieguren te maken. Bovendien hebben we niet al te veel kisten serviceable. Onze bewapeningsmensen hebben het ook druk gekregen, want er komen al een paar dagen kisten van Eindhoven om uit te lijnen en in te schieten. Vrijdag 18 mrt 1955 Door de motor van de ene kist naar de andere over te brengen en iets dergelijks te doen met de canopy bij een paar andere kisten is de technische dienst erin geslaagd om wat meer kisten te leveren. Zo kwamen we weer op een stand van 6. Als het weer nu ook nog een beetje zijn best doet kunnen we weer volop onze gang gaan. Zaterdag 19 mrt 1955 Block Barrack Inspection voor de maten. Tevens hebben we vandaag kunnen merken, dat de winter nog lang niet voorbij is, want toen we opstonden lag er een aardig pak sneeuw. En de sneeuw is nog steeds niet van de lucht geweest. We gaan maar weer met weekend in de hoop, dat het maandag weer over is. Maandag 21 mrt 1955 De lente heeft een aanvang genomen maar het ziet er nog niet erg lenteachtig uit. Het weer is wel wat zachter geworden, zodat het werken aan de lijn en in de hangar nu wat dragelijker is geworden. Dinsdag 22 mrt 1955 Enige mensen zijn vandaag naar een zwemkampioenschap in Eindhoven vertrokken. Zullen ze het deze keer net zo goed doen afbrengen als de vorige maal, toen ze met enkele bekers naar het squadron terugkeerden? Woensdag 23 mrt 1955 Deze keer zijn we met het zwemmen niet zo gelukkig geweest als de vorige maal. We moesten tevreden zijn met een zevende en achtste plaats. Doch gezien het feit, dat de jongens de laatste acht maanden niet meer getraind hadden mogen we nog niet eens klagen. Ook werd vandaag de beslissingswedstrijd voetbal gespeeld. Zou onze ploeg winnen dan waren ze basis kampioen. Helaas was dit genoegen ons niet gegund. Volgende keer beter. Donderdag 24 mrt 1955 Een rustige, mooie lentedag zonder schokkende gebeurtenissen. Vrijdag 25 mrt 1955 Er moesten foto’s gemaakt worden van een oefening en de fotodienst had de handen vol werk. Er moest zelfs overgewerkt worden tot ’s nachts half een. In de hangar gebeurde op het eind van de middag nog een onaangenaam ongelukje, het eerste in dit squadron. De kpl. Nat was bezig met het doormeten van de squits toen door het gebruiken van een gescheurde stekker de squits plotseling doorsloegen. Een paar grote brandwonden in zijn zitvlak waren hiervan het gevolg. Alles schijnt goed afgelopen te zijn. Het zitten zal de eerste tijd nog wel niet meevallen. Zaterdag 26 maart 1955 Parade in de ochtend. Daarna nog een beetje vliegen voor een oefening en daarna maar weer weekend. Verschillende bezoekende kisten zagen we vanmorgen nog, onder andere een Dakota met passagiers voor Brüggen, waaronder een Luva stewardess, die nogal wat belangstelling trok. Maandag 28 mrt 1955 Er is weer een ploeg mensen van Eindhoven aangekomen om de kisten uit te lijnen en in te schieten. In barak 44 kwamen we hierdoor in moeilijkheden, aangezien daar geen plaatst meer was. De Engelsen zullen dus nu moeten gaan wijken. Dinsdag 29 mrt 1955 De Sgt. vl. van Haastert werd vandaag bevorderd tot vaandrig, zodat het college van officieren dus weer met een man werd uitgebreid. Woensdag 30 mrt 1955 Er stond vandaag een grootscheepse oefening op het programma nl. “oefening Hark”. De hele basis moest alle bossen van het droge hout gaan ontdoen en de wegen schoonmaken en de sporen van de wagens aan de kanten van de weg moesten uitgewist worden. ’s Morgens kwamen de gehuwden met hun tuingereedschap afzetten, dat verdeeld moest worden onder de mensen van het squadron. Daarna gingen de diverse ploegen onder leiding van de officieren naar de toegewezen areas. Donderdag 31 mrt 1955 De oefening was zo goed bevallen, dat er nog maar weer doorgegaan moest worden. Dus nam ieder zijn gereedschap weer op en ging ijverig aan het werk. Alleen ’s middags mocht er gevlogen worden, maar verder heerste er volkomen rust, althans wat het lawaai van de jets betrof. Vrijdag 1 april 1955. Het was geen 1 april mop, dat er ook vandaag nog door gegaan wordt met de “Oefening Hark”, zodat ook vandaag weer de hele basis aan het tuinieren was. Zaterdag 2 april 1955 Om de week tot een goed einde te brengen werd besloten nog even door te gaan met harken, zodat iedereen al harkende en scheppende het weekend inging. Maandag 4 april 1955 Vandaag zagen we de Lt. Cosijn weer terugkomen van zijn detachering naar Eindhoven. Overigens een maandag als alle andere. Dinsdag 5 april 1955 Er kwam weer een nieuwe vlieger bij ons squadron, nl. de 2e Lt. Tuijtjens. Gisteren zagen we nog drie nieuwe onderofficieren in de mess, nl. de kpl’s Heuseveld, van Daal en Rommerts, die enige dagen geleden terug waren gekomen van de O.K. 8. Woensdag 6 april 1955 Het ziet er gunstig uit voor het komende Paas verlof wat het weer betreft. Er is weer aardig gevlogen. Donderdag 7 april 1955 Iedereen raakt al in Paas stemming. De technische officier houdt de kisten aan de grond voor de staggering. Het helpt want het weer is ook niet bepaald gunstig. 8 - 11 april 1955 Een rustig Paas verlof, met typisch Paas weer; regen. Dinsdag 12 april 1955 Terugkeer per eerste reisgelegenheid. Voor de hier wonende was dit dus om 8 uur aan de hangar. De Engelsen begonnen om 8 uur’ s morgens, dus moest er door ons ook gewerkt worden. Voor de rest van het squadron, d.w.z. voor diegenen, die weer uit Holland terug moeten komen van verlof, vertrokken de trucks om 11:00 uit Nijmegen. Woensdag 13 april 1955 Het is weer woensdag en dat betekend dus, dat er een sportmiddag op til is. En deze keer ging het eens door, want een voetbalteam samengesteld uit de bij ons squadron aanwezige officieren, gingen voetballen tegen de douane van Well. Het ging onze mensen kennelijk niet voor de wind want met een 11-4 nederlaag werden ze naar huis gestuurd. Donderdag 14 april 1955 Er was een grote amateur bokswedstrijd vanavond in de maintenance hangar. Van ons deden hieraan mee: Sgt. Luijek, Kpl. Adema, Kpl. Kobes en Kpl. Kruis. De eerste drie kwamen met een overwinning uit de bus, het geen grote vreugde in het kamp der Hollanders bracht. Vrijdag 15 april 1955 Een dag zonder opvallende gebeurtenissen. ’s Avonds was twee derde van het squadron zijn koffers aan het pakken voor het vertrek naar Hahn voor de aldaar te volgen cursus. Zaterdag 16 april 1955 In alle vroegte vanmorgen vertrok de hap voor de conversie cursus op de RF-84F naar Hahn. Per wagen ging het naar Weeze, vandaar per trein naar Keulen en het laatste stuk, van Keulen naar Hahn ging per wagen. En terwijl de hoogste baas van de basis een inspectie ging houden in de barakken werd bij de hangar een partijtje volleybal weggegeven. 18 en 19 april 1955 Op deze dagen deden zich geen bijzonderheden voor. Woensdag 20 april 1955 Vanmiddag ging het hele squadron eerst kijken naar een voetbalmatch tussen onze ploeg en een Engelse ploeg voor de nieuwe competitie. Onze jongens moesten met een 2-0 nederlaag het veld ruimen. Hierna werd de rest in twee ploegen verdeeld, waarvan er één een crosscountry ging maken terwijl de andere ploeg naar de hangar ging om te volleyen. ’s Avonds had de Off. van Piket nog een vechtpartijtje met een Engelse soldaat die zich met een Hollands battledress en cap gekleed had. Donderdag 21 april 1955 Ook vandaag was er niets bijzonders te doen. Vrijdag 22 april 1955 Een paar mensen zijn op de shooting-in butt. aan het oefenen in pistoolschieten voor de in de nabije toekomst te houden schietwedstrijden. 25 en 26 april 1955 Van de eerste van deze twee dagen vallen er geen bijzonderheden te vermelden. De tweede dag werd het nog rustiger in het squadron dan het tot nog toe al was, aangezien vandaag ook alle vliegers op de kapt. van de Spek en Lt. Tuijtjens na naar Hahn zijn vertrokken voor de conversiecursus op de RF-84F. 28 en 29 april 1955 Iedereen kreeg door het prachtige weer de zomer in het hoofd en liep in zijn overhempje rond. En dan die kranten toch. Lees het zelf maar eens: Artikel uit de Volkskrant van 28 april 1955. Zaterdag 30 april 1955 Koninginnedag! Als vanzelfsprekend zou er door ons squadron als Nederlandse eenheid in het buitenland ook iets aan dit feest gedaan worden. Helaas konden de weken van tevoren opgezette plannen geen doorgang vinden gezien het feit dat het overgrote deel van het squadron in Hahn gedetacheerd is. Maar ondanks dat werd er toch nog iets op touw gezet. Allereerst een buitengewone vlaggeparade bij de hangar met o.a. genodigden de Station Commander en enkele andere hogere Engelse officieren met dames en de dames van de Nederlandse kolonie. Daarna werd een toespraak gehouden door Maj. Merkelbach, waarna allen zich begaven naar het fotogebouw, om een toast uit te brengen op H.M. de Koningin. Nadat de borrels, het bier, de koffie, de bitterballen en de zoute stengels verorberd waren ging iedereen af voor het weekend, de maten in een opgewekte stemming en de majoor met een pet vol bier. Maandag 2 mei 1955 Een Dakota van Valkenburg bracht een paar mensen, die ons technisch personeel kwamen versterken. 3 en 4 mei 1955 Twee rustige dagen, waarbij alleen van de tweede dag te vermelden valt, dat er ’s middags de gebruikelijke sportmiddag was, waarop door enige enthousiastelingen een crosscountry gelopen werd en door de overige leden een partijtje volleybal in de hangar werd weggegeven. Donderdag 5 mei 1955 Een uitgegeven legerorder, waarbij bepaald werd, dat iedereen op deze 10e herdenkingsdag van de bevrijding vrij zou hebben, zou aanvankelijk ook voor ons gegolden hebben. Edoch, onze staf in Sundern kwam op dit besluit terug en vond dat er door de mensen, vallende onder 2nd T.A.F, toch maar gewerkt moest worden en wel, omdat er op deze dag door de Duitsers hun verkregen vrijheid waarschijnlijk wel feest gevierd zou worden en men bang was, dat hierdoor onaangename dingen konden gaan gebeuren en vervolgen, omdat de Hollandse hap profiteerde van twee kanten, nl. van de Engelse en de Hollandse feestdagen zodat men het niet fair vond t.o.v. de maten in Holland. Afijn, om de gemoederen een beetje te kalmeren werd er op voorstel van de Lt. Tuijtjes des ’s middags een klein bierfeestje gegeven in de vliegers crewroom, waar voor een ieder 2 shilling ter beschikbaar stelde. ’s Avonds ging er een truck naar Nijmegen, zodat daar de feestelijkheden meegemaakt konden worden. Vrijdag 6 mei 1955 Een dag als vele andere, zonder vermeldingswaardigheden. Maandag 9 mei 1955 Laat in de avond kwamen nog enkele mensen binnen, die aan ons squadron waren toegevoegd, waaronder twee nieuwe vliegers. Dinsdag 10 mei 1955 Langzaam maar zeker kwamen in de loop van de maandag alle vliegers binnendruppelen uit Hahn. Woensdag 11 mei 1955 Terwijl er nog zes kisten van ons in de lucht zaten in het begin van de middag kwam plotseling het besluit af, dat de sportmiddag toch maar doorgang moest vinden. Dra hingen er weer enkele volleybalnetten in de hangar en werd deze edele sport weer druk beoefend. ’s Morgens was er druk schoongemaakt om de Air Marshall van de Engelsen netjes te kunnen ontvangen. Donderdag 12 mei 1955 Een kijkje in de hangar in kleur. Genomen door de foto officier 1e Lt. Heuben bij zijn bezoek aan ons squadron. En dat zijn dan de bijzonderheden voor vandaag. Vrijdag 13 mei 1955 Na vier buitengewone genoeglijke weken op Hahn te hebben doorgebracht kwamen de meeste mensen weer terug naar het squadron echter zonder de technische Officier, de Lt. Rekers, aangezien deze ziek in het hospitaal was opgenomen. 14 en 15 mei 1955 Vanmorgen werd door de commandant in een vergadering van officieren, O-officieren en diensthoofden en uiteenzetting gegeven over de organisatie van het squadron, zodat iedereen nu zijn plaats in het squadron kan weten. Maandag 16 mei 1955 De Lt. Rekers werd vandaag weer opgehaald met de Harvard van Hahn, maar hij zal nog wel een paar dagen het bed moeten houden eer hij weer actief aan de werkzaamheden deel kan gaan nemen. Dinsdag 17 mei 1955 Om zes uur werd er een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de Officieren en de O. Off. De eersten, die bij gebrek aan voldoende spelers enige versterking gekregen, verloren de wedstrijd met 2-1. Woensdag 18 mei 1955 Aanvankelijk zou de hele dag doorgevlogen worden maar gezien de weersomstandigheden kwam er in het geheel geen kist de lucht in. ’s Middags werd dan ook de gebruikelijke sportmiddag voor de sport gebruikt. Donderdag 19 mei 1955 Hemelvaartsdag: een heerlijk dagje verlof. Vrijdag 20 mei 1955 Er komt weer een kleine hap terug en een andere ploeg gaat naar Hahn voor de conversiecursus op de RF- 84F. Maandag 23 mei 1955 De technisch Officier is ook weer op het squadron verschenen, zij het dan dat hij er nog ziekelijk uit ziet. Dinsdag 24 mei 1955 Ofschoon het weer in de middag goed was te noemen werd er om de een of andere duistere reden toch niet gevlogen. 25 en 26 mei 1955 Twee rustige dagen met mooi zomerweer. Op de tweede dag hadden de O. Off. een party, hetgeen de volgende dag zo hier en daar haar sporen nog liet zien. Vrijdag 27 mei 1955 De Engelsen zijn al reeds met Pinsterverlof vertrokken, maar de Hollandse hap moest vandaag nog maar doorwerken, aangezien wij wel en de Engelsen niet op Hemelvaartsdag vrij hadden gehad. Met een stel goeie platen van de Lt. Cosijn werd er toch nog iets gezelligs aan deze dag gegeven. 28, 29 en 30 mei 1955 Pinsterverlof. Dinsdag 31 mei 1955 De gehuwden waren ’s morgens om 8 uur al weer present terwijl de rest om 11 uur in Nijmegen moest zijn voor de afrit naar Laarbruch. Woensdag 1 juni 1955 Alweer een nieuwe maand. Als het weer zo blijft meewerken en de spullen voor de kisten ook regelmatig aangevoerd worden is iedereen weer tevreden en valt er niet veel te mopperen. Donderdag 2 juni 1955 Gisteravond kwam er een nieuwe vlieger bij ons squadron, Vdg. Buth en zag de kapt. van de Spek zijn gezin uitbreiden met een zoon. Er gaan twee kisten van ons naar Fassberg om foto’s te nemen van een demonstratie, die aldaar gegeven wordt. Met een paar mensen van het grondpersoneel vertrekken ze en blijven daar ongeveer 6 dagen. Vrijdag 3 juni 1955 De Lt. Brosky, die met een van de twee kisten op Fassberg gedetacheerd is, zal vandaag de schrik wel om het hart geslagen zijn, toen hij terugkwam van een vlucht en al taxiënd een kogel zag verdwijnen van een kist, die stond te ontladen, in zijn rechtertiptank, waar toen niet veel meer van overbleef. Hedenavond werd er begonnen voor ons squadron met nachtvliegen. De Lt. de Groot, die nog steeds met de nadelige gevolgen van een ski party zit, kwam even op het squadron, om te laten zien, dat hij er nog steeds was, maar dat het nog wel enkele maanden kan duren voor hij weer actief zal kunnen gaan deelnemen. Een plaatje met een tekst daaronder die verder voor zichzelf spreekt. Overigens is het al een maand geleden dat dit had plaatsgevonden. Zaterdag 4 juni 1955 Er werd deelgenomen aan een oefening, waarvoor twee kisten moesten gaan fotograferen. Maandag 6 juni 1955 Het is of de duvel er mee speelt, want de tweede kist, de TP-2, waarmee de Lt. Kerstens op Fassberg is, moet het afgelopen weekend ontgelden. Alleen met een Engelse wacht in de hangar vloog de canopy de lucht in, kennelijk belust op een kort, maar hevig keurig vluchtje. De TP-3, die deze kist moest gaan vervangen kwam er ook niet zonder kleerscheuren af, want in de landing veroorzaakte een klapband, dat de kist naast in plaats van op de baan tot stilstand kwam. Dinsdag 7 juni 1955 De vlucht van de canopy van de TP-2 schijnt niet zo erg keurig te zijn geweest, alleen de squits waren gesprongen zodat de canopy er los op lag. Woensdag 8 juni 1955 Er komen twee kisten terug van Fassberg. Het nieuwe gebouw wordt in gebruik genomen en men ziet hele colonnes sjouwen en overbrengen van de spullen naar de nieuwe kantoren. In de crewroom is men het er nog niet over eens waar de bar moet komen te staan. Donderdag 9 juni 1955 De Engelse koningin is jarig vandaag, het geen betekent, dat de Engelsen een grote parade hebben, die tot ongeveer 10 uur zal duren. In die tijd moeten wij werken en hebben daarna zondagse dienst. Op Ops. heeft men er plaats voor de bar in de crewroom vliegers bedacht en er wordt hard aan gewerkt ondanks het feit, dat het vandaag een vrije dag is. De Lt. van Nijnen kende het gebruik en de scherpte van een beitel nog niet zo goed en wilde dit kennelijk even proberen op zijn eigen vingers. Een jammerlijke en pijnlijke geschiedenis. Vrijdag 10 juni 1955 Weer een beetje nachtvliegen en dat is dan weer al het opmerkingswaardige van vandaag. Zaterdag 11 juni 1955 Wapeninspectie voor iedereen! Bij de eerste inspectie blijkt er niet veel van goed te zijn. Om 12 uur wordt het nog een keer gedaan. Daarna weekend. Maandag 13 juni 1955 Alweer een nieuwe vlieger. Tevens zijn er vandaag een kleine 30 fotografen gearriveerd, die met ons meegaan met de oefening “Carte Blanche”. Nadat de TP-10 de vorige week van Volkel is opgehaald uit zijn 600 uurs inspectie kwam vandaag de TP-8 terug uit Eindhoven. En dan zouden er 5 kisten (F-84G) uit Volkel opgehaald worden, doch er kwamen er maar drie, aangezien er twee nog niet klaar waren. Dinsdag 14 juni 1955 De laatste twee kisten die we uit Volkel zouden krijgen zijn ook gearriveerd. Woensdag 15 juni 1955 De grond crew van de kisten uit Volkel is ook aangekomen. De schilder wordt plotseling druk aan het werk gezet, want op alle kisten moet over de romp bij de staart een gele band komen te lopen. Donderdag 16 juni 1955 Alsof er hier nog niet genoeg F-84’s staan komen er nog eens vijf bij. Twee Deense en drie Noorse kisten, die gedurende de oefening bij ons ingedeeld zijn. Jammer Wieringa, dat je die Hollandse Dakota weer met zijn tip tegen een boom liet aanbotsen. Vrijdag 17 juni 1955 Ondanks het feit, dat het mooiste weer van de wereld is, is al het vliegen stopgezet in verband met de voorbereidingen voor de oefening. Om half twee was er een “generale briefing” voor de vliegers op Flying Wing over de oefening. Zaterdag 18 juni 1955 De Lt. van Wijnen is al vast naar Gütersloh vertrokken. Zondag 19 juni 1955 De eerste tekenen van de oefening beginnen zich voor te doen, want vanmorgen in alle vroegte werden er een hoop maten uit bed getrommeld om zich gereed te maken voor de advance party, die om 8 uur vertrok. Na een vrij voorspoedige reis kwamen ze op Gütersloh aan, om het tentenkamp e.d. vast op te zetten. Maandag 20 juni 1955 Er ontstonden enige troubles omtrent het meegaan van de mensen der main party, aangezien een aantal Noorse en Deense officieren in de tempo bus moesten en er aldus een aantal van onze mensen “maar ergens bij moesten kruipen”. Doch dit was niet de enige moeilijkheid. De tientonners waren nl. nog niet aangekomen. Pas in de middag kwamen deze aan en zodoende konden ze pas om ongeveer vijf uur vertrekken. En terwijl dit alles zich nog voordeed in Laarbruch begon de oefening minder prettig in Gütersloh. De ordonnans die met de advance party was vertrokken kwam onder een Engelse bowser terecht, die zijn richtingaanwijzer niet gebruikte. Een dodelijk ongeval. Dinsdag 21 juni 1955 De eerste vlucht voor “Carte Blanche” werd gemaakt, doch met en pover resultaat, althans wat het filmgedeelte betrof. Er was nl. een modificatie aan de cassettes aangebracht, daar de foto’s voor een klein gedeelte over elkaar vielen. Doch i.p.v. een verbetering werd een verslechtering geconstateerd, want nu zijn de foto’s nagenoeg geheel over elkaar. Na een hele tijd werken werden de cassettes weer veranderd en de hoop, dat ze er nu betere resultaten mee zullen hebben. Woensdag 22 juni 1955 Het grootste gedeelte van het personeel, dat meedoet aan de oefening, is nu ingedeeld in shifts. De afgelopen nacht is dit spelletje begonnen en de eerste kisten waren dan ook al vrij vroeg in de lucht. Helaas zou het niet van lange duur zijn. De plotselinge oorlogsverklaring bleek een fout hogerop te zijn en de vliegers en de kisten werden resp. neergeschoten en dood verklaard tot de volgende morgen. En de rest van de vliegers met het technische personeel maar wachten tot de late avond, of die oorlog eindelijk nog eens uit zo breken, maar tevergeefs. Donderdag  23 juni 1955 En vanmorgen vroeg was het dan zover. Onze camera’s deden het weer goed en de oorlog begon. Om kwart over zes zaten de eerste 8 kisten in de lucht. Maar ook vandaag hadden ze ons een lolletje beloofd. Rond een uur of half tien werd er door een vijandelijke Canberra een atoombom in de buurt van het veld geworpen, waardoor alles en iedereen tot 15:22 uur buiten werking werd gesteld. Daarna tot bij de tienen ’s avonds gevlogen en tevens een nieuw record: We kwamen op een dag totaal van bijna 38 ½ uur! Ook was er nog hoog bezoek en wel de Lt. Generaal Schaper, die zo hier en daar even kwam rondkijken, hoe het zoal ging met de oefening. Vrijdag 24 juni 1955 Alweer hoog bezoek! Vandaag was het de Lt. Generaal van de Giesse, die eens een kijkje kwam nemen. En ook vandaag weer een nieuw record: op negen minuten na hebben we vandaag 46 uur gemaakt, hetgeen diverse blikken achterwerken en menig druppeltje zweet gekost heeft. Zaterdag 25 juni 1955 Aangezien het weer voor het vliegen althans niet erg meewerkt werd er vandaag maar weinig gevlogen. Wel kwamen er weer en stel hoge Amerikaanse, Duitse en Hollandse hoge heren op bezoek, o.a. Mr. Kranenburg en Generaal Baretta. In een speciaal voor deze gelegenheid opgezette tent werd hun een kopje thee aangeboden met diverse soorten broodjes e.d. waarvan echter niemand gebruik maakte. Doch zo gouw waren de heren niet weg of de Hollandse hap in Operations stoof op de tent af en voordat de Engelsen goed en wel beseften, wat er gaande was, was alles verdwenen.

306 Squadron

Videre Vincere Est

1955 werd het dipersal nog met de hand geveegd. Op 5 mei heeft de soldaat de Wekker, een telefonisch gesprek gehad met de SACE. Het gesprek werd later door de BBC gebruikt.