Badges

In november 1955 werd een schets met het ontwerp van de 306 badge, gericht aan de Minister van Oorlog de heer Smits ingediend. Na anderhalf jaar in het begin van 1957 werd dit ontwerp opnieuw ingediend omdat het originele squadronembleem verloren was gegaan en 306 nog steeds geen goedgekeurd embleem mocht voeren.

De squadronbadge zou slechts ingevoerd mogen worden met toestemming van de Minister van Oorlog, op voordracht van de Chef Luchtmachtstaf en pas na te zijn goedgekeurd door H.M. de Koningin. Daarnaast kwam ook de heraldiek om de hoek kijken en moesten alle badges worden getoetst en goedgekeurd worden bevonden door de Hoge Raad van Adel.

 

Op de eerste tekening het originele embleem dat verloren is gegaan. Op de tekening een globe, een haan en een uil, wat de betekenis van deze symbolen is, is onbekend. Wellicht iets met vroeg opstaan, het zien in het donker over de hele wereld. De Latijnse tekst SINS DIFFICULTATIBUS NULLA GLORIA. Betekend: Zonder Moeilijkheden, Geen Glorie.

Op de tweede tekening een schets met het ontwerp wat opnieuw ingediend werd in 1957. Opvallend is in het ontwerp de maan en de verschillende grote van de sterren.

In 1968 verscheen er een artikel in de krant met de tekst: In wapenspreuk van 306 is een vergissing geslopen.

“Errare humanum est” vergissen is menselijk schreef de heer G. van Dijk uit Apeldoorn.

De spreuk Videre Vincire Est betekende helemaal niet Zien is overwinnen maar Zien is boeien (of binden).

Overigens zit de fout niet bij de oorspronkelijke tekst maar ergens in de jaren 60 is de i in een e veranderd.

Omschrijving:               “Gedeeld, rechts van de sabel bezaaid met 5 zilveren sterren, links van azuur, over alles heen een uit de linkerhelft naar rechts gewende arendskop van goud”

 

Embleemspreuk:          “VIDERE VINCERE EST (zien is overwinnen)”

Symboliek:                     De arend met zijn scherpe blik ziet bij dag en nacht.

 

Toegekend door:          De Minister van Defensie bij nota. No. 1883 A/S9, 8 Juli 1959

Er zijn nog veel badges, maar dit zijn de officieel uitgegeven door het 306 squadron.

error: Copyright protected
Scroll naar boven