Dagboek 1969

17 januari 1969.

Het feest van het 15-jarig bestaan wat we begin oktober vierden stond voor veel makkers in het teken van de “service”. Billijk was dan ook dat er een staartje nou ja een staart aan dat feest zat, ditmaal echter alleen voor 306. Medio januari werd dan ook de OO mess door de mannen van 306 (met aanhang) bezet. Het werd een geweldig feest waarbij iedereen zich kostelijk amuseerde en dit was aan een niet gering aandeel van de “Starfighter 36” te danken. Het kwam zelfs zover dat enige dames de band overnamen. Niet alleen drank en muziek werd geboden maar enkele gelukkigen keerden met een prijs(je) uit de loterij vroeg in de morgen naar huis.

Op 18 jan. werd door de majoor, de Lt. Bos en van de Velde, door een krans op het graf van Paul Hofstra te leggen het feit herdacht dat deze 1 jaar geleden verongelukte. Tegen het eind van januari werd de Kapt. Schuckman overgeplaatst naar Gilze-Rijen voor het volgen van ’n V.I.O. cursus. Het afscheid vond begin februari plaats samen met het vertrek van de Adj. Florene die als chef O.F.T.T. jarenlang de vliegers sympathiek had begeleid en die nu vertrok naar EHVK. Naast de gebruikelijke woorden en presentjes uiteraard veel bier.

Half februari moest Herman nodig naar de wintersport en op de 24-2 volgde en telegram naar Herman met, nou ja leest u zelf maar.

Gelukkig bleek dat hij het eerste niet gebroken had maar het tweede een dubbel. Afijn we waren Herman een poos kwijt.

Op 24 februari werden paren, gevormd door vliegers 306 en TVO, in de buurt van Ootmarsum gedropt met de opdracht door een gebied bewaakt door Territoriale Troepen, LB, Marechaussee en Rijks en Gemeentepolitie terug te keren naar de crewroom 306. Ondanks deze bewaking slaagden enkele er toch in dit te volbrengen, maar de algemene mening was toch NIET voor herhaling vatbaar.

De volgende dag ging Snor naar Noorwegen voor het volgen van een winter survival course ter voorbereiding op het F-5 High Flight project. Uiteraard werd hij vergezeld van vele wensen dit n.a.v. eerde opgedane ervaring deze maand, nietwaar Herman?

 

10 maart 1969

Een dag om nooit meer te vergeten voor de “Tukkers” Piet Smith maakt zijn 1000 uur F-104G vol. Proficiat Piet en op naar de volgende duizend.

Overigens werd dit feit ’s avonds herdacht in de crewroom en niet alleen dat maar de Lt’s Smith, Beelen en van de Velde moesten hun krachttoer van de vliegers vijfkamp onderstrepen door een liter bier ad fundem op te drinken. Het bier werd (te) vlot verzwolgen en wantrouwig als de heren waren gingen ze buiten nameten onder grote hilariteit van de maten. Ondanks alles toch gelukgewenst met de behaalde resultaten te weten: Piet Smith 2e in het algemeen klassement (1ste prijs escape – 2de prijs schieten – 3de prijs basket-ball en Beelen 1e prijs schieten) Verder werd deze avond Peter Vinken, beter bekend als journalist van het “Tukkers Suffertje” door de baas benoemd tot “second hand pilote honoris Causa) Whatever that may be?

 

20 maart 1969

Men neme een drietal autobussen uit Twenthe, Volkel en Eindhoven
ze met enkele verbaasde genodigden,
een zeer hoge basiscommandant, een ietwat zenuwachtige brandweer, en een ontstellende hoeveelheid bier, samen in één hangar op de vliegbasis de Peel, laat iemand met een fles peut en ’n brandend bierviltje voor fakir spelen, zet hier en daar wat brandende vliegers neer, steek de halve hangar in de fik en paneer het geheel met wat bluspoeder. Ziedaar ’n pilot call anno 1969.

 

24 maart 1969

Ernie, Piet Paal en Rob Noort zijn vandaag naar de commissie aanname beroepsofficieren geweest i.v.m. een eventuele terugkeer naar de schoolbanken. Veel succes toegewenst.

 

26 maart 1969

Johan Bos werd 2e Lt.

 

1 april 1969

Overste Vogelaar legde vandaag zijn functie als CVD neer. Het geheel werd uitbundig gevierd in de kantine Noord. Waar ’n opvijzelbare stoel was geplaatst. Hierbij waren aanwezig 306 en ’n deputatie van alle onder hem staande takken van dienst. Nadat de overste in de spanten was gehesen werden een aantal toespraken tot hem gericht waarbij tevens geschenken werden aangeboden. Zowel de overste als de geslaagde avond zal ons nog lang heugen.

 

8 april 1969

Ter voorbereiding op de komende Royal Flush zijn we vandaag begonnen met ‘n 14 daagse competitie die ‘n spiegelbeeld van de werkelijke Flush moest worden.

 

24 april 1969

Einde competitie waarbij schrijver dezes de 1e prijs won die door Kap. Vendrig onder groot genot van ‘n pilsje werd aangeboden.

 

1 mei 1969

De “Dag van de arbeid” begon voor ons al om 05 00 uur met een basisalarm. Ondanks dat alles toch een prettige dag voor B. Drenth die Sgt. Maj. werd.

 

19 mei 1969

Van de Heuvel en van Noort vernamen vandaag dat ze inderdaad terug naar school moesten ze waren bij de commissie in de pul gefietst.

20 tot 23 mei 1969

Royal Flush. Een heel jaar bloed zweet en tranen werden op de laatste dag bewaarheid door twee camera-failures waardoor de prijzen aan onze neus voorbijgingen. Het is jammer.

Het wachten is nu op de final ceremony waar de resultaten bekend zullen worden gemaakt. Ondanks de domper van de laatste dag stortte eenieder die zich verdienstelijk had gemaakt voor de Flush zich opgewekt in het bier.

2 juni 1969

Vandaag kregen we versterking van zes Italianen die de exercise “Flashlight” II” kwamen vliegen. Diensten gevolge moesten we ons 6 weken lang verstaanbaar maken met behulp van woordenboeken.

 

 

9 juni 1969

Heel 306 moest in de loop van één maand naar Nijkerk om para-sailing te beoefenen. Ondanks de plons in het water viel dit soort oefeningen toch in de pul.

 

 

19 juni 1969

De final ceremony van Royal Flush
werd bijgewoond door de Majoor Adriaens, de Kapiteins Vendrig, van de Struif, de Sgt.1 van Noort en de Elt. van Hulst waarbij bleek dat 306 als 7de in de totale competitie en als 3de van 2 ATAF geëindigd te zijn.

De persoonlijke scores was als volgt; 1 van de Heuvel, 2 van de Velde, 3 Jensen, 4 Bontekoe, 5 van Noort, 6 van Harten, 7 van de Struif, 8 Beelen, 9 Kienstra, 10 Hermsen, 11 Smit.

27 juni 1969

Vandaag werd door de basis afscheid genomen van de basis commandant de Kol. Hoyer die van zijn pensioen gaat genieten.

Tegelijk met zijn opvolger de kol. Kortman nam hij het defilé en de fly-past af. De Lt. Beelen maakte van het defilé en de fly-past enkele foto’s die de kolonel tijdens de receptie werden aangeboden.

29 augustus 1969

Commando wisseling 306 Sqn.

De majoor Adriaens neemt na 3 jaar het commando gevoerd te hebben afscheid van het 306 Sqn. Hij wordt opgevolgd door de majoor van Dommelen. De gaande en komende mannen hielden in de crewroom ‘n receptie die druk bezocht werd.

Vanaf deze plaats danken wij de Maj. Adriaens voor het vele dat hij voor 306 heeft gedaan en wensen wij hem een succesvolle studie aan het H.O.C. toe.

De nieuwe Cdt. voor velen geen onbekende, heten wij van harte welkom en wij twijfelen er niet aan dat het Sqn. onder zijn leiding opnieuw tot grote daden in staat zal zijn.

Leusink liet lawaai “over zich heen gaan”

Landbouwer H.M. Leusink was uitgenodigd een avond door te brengen bij het afscheid van het 306 Sqn. van de vliegbasis Twenthe. De heer Leusink wiens boerderij op enkele meters afstand van het vliegveld precies in het verlengde van de startbaan ligt, heeft namelijk al die jaren, zonder enkele klacht dagelijks (en ook vaak ’s nachts) de “De tv-antenne zwiepte soms vervaarlijk en dan al dat vuur: aldus de landbouwer, die daarmee bedoelde op de door de piloten gebruikte zogenaamde afterburner van het vliegtuig. Vergezeld van zijn vijftienjarige zoon Harry was de heer Leusink naar de vliegbasis gekomen. Namens de vliegers had de kapitein D. van der Struif mevrouw Leusink thuis een bos bloemen aangeboden. Uit handen van de squadroncommandant majoor Adriaens ontving de heer Leusink een door een van de Starfighter piloten genomen foto van de boerderij. “Aangeboden op 28 augustus 1969 door 306 wegens lawaai” luidde de tekst onder de foto, terwijl een groot aantal handtekeningen de achterkant sierde.

2 september 1969

Eindelijk is het dan zover, 306 zal in twee etappes verhuizen naar het nieuwe nest, Volkel. De verhuizing kenmerkte zich door ‘n bijzonder soepel verloop. In 2 dagen tijd werd alle vlieg en gronduitrusting overgebracht. Op de 5de gingen de eerste RF’s weer de lucht in.

De ontvangst op Volkel was grandioos. Een groot spandoek was boven de toegangspoort aangebracht met de woorden “Welkom 306 op de vliegbasis Volkel”, terwijl voor het nieuwe squadron gebouw het muziekkorps “de Peelkonijnen” stonden opgesteld die een welkomstlied ten gehore brachten.

3 september 1969

De SM Jan v. Huygevoort komt de gelederen van 306 versterken. “Good Luck and many happy landings in het sqn. Jan”.

 

22 september 1969

De Kapiteins Snor van Harten en Willem Hermsen nemen afscheid van het Sqn. Snor gaat zich bezighouden met het overvliegen van F-5’s van Canada naar Twenthe. Willem gaat naar de T.V.O. vliegers opleiden

 

30 september 1969

Squadronrotatie. De Kapt’s Bontekoe, van de Struif gaan met Beelen, van Os, van de Velde, Smit, Kienstra en Drenth naar Lahr. Een keurige formatie vloog ten afscheid over het squadron gebouw. In dezelfde tijd waren 8 Canadese vliegers de gasten van 306. Dank zij Hans Vollewens werd het ‘n tijd van veel drank, verre reizen en…..katers.

30 oktober 1969

Op deze dag verwisselde Lt. J. Bos het uniform voor het burgerpak. Wij hopen dat zijn wens, vlieger bij de burgerluchtvaart in vervulling mag gaan.

 

31 oktober 1969

1e Lt. P. Smit boekte vandaag uit om een V.I.O. te gaan volgen. Veel succes en tot ziens.

 

1 november 1969

De Kap. Vendrig werd bevorderd tot majoor. Proficiat en ……. bier.

 

5 november 1969

De Lt’s Leenders en van de Valk kwamen het 306 sqn. versterken. Daags tevoren had Leenders afscheid genomen van het 312 sqn. Lt. v.d. Valk had hetzelfde bij het 311 sqn. gedaan. Welkom en many happy landings toegewenst.

 

11 november 1969

Een aantal vliegers en Intell mannen ging naar België om in tanks het oefenterrein onveilig te maken. Ze keerden allen veilig naar Volkel terug.

1 december 1969

De maand december begon slecht. Bijna alle vliegtuigen werden geground als gevolg van intake moeilijkheden. Het behoeft geen betoog dat daardoor weinig gevlogen werd. De stemming was in mineur en de Kerst en Nieuwjaarsdagen waren nodig om die weer in majeur te brengen.

error: Copyright protected
Scroll naar boven