Dagboek 1971

7 januari 1971

Dat het uitlaten van de hond niet zonder gevaar is ervoer de Kap. Bontekoe.
Op de gladde stoep kwam hij zo ongelukkig te vallen dat hij een hersenschudding opliep. Spoedige genezing zij hem toegewenst.

Op de foto rechts, een bedankje van de ouders van Paul

 

18 februari 1971

Onze GLO de overste van Ginkel zag Abraham en dat zal hij niet snel vergeten. Om half vier verscheen een EP wagen voor de deur en vond er in zijn woning een invasie plaats. De overste werd in de EP wagen naar de crewroom van 306 vervoerd. Op de weg daarheen werd een ommetje langs 311 en 312 gemaakt. In de crewroom hadden de “Peelkonijnen” zich opgesteld die een welkomstlied ten gehore brachten.

De basiscommandant, de kol. Hansen sprak namens de officieren de gelukwensen uit. Vervolgens nam de Cdt 306 de majoor van Dommelen het woord en bood namens de crewroomleden een Abraham van speculaas aan. Mevrouw van Ginkel werd een bos bloemen aangeboden.

In zijn dankwoord zei de overste dat hij in de verste verten niet op een dergelijke actie gerekend had. Hij had er gewoon geenwoorden voor om uit te drukken wat er in hem omging. 306 was een plezierige gemeenschap waarin men het gevoel had erbij te horen.

De overste was ontroerd en dankbaar en bood drank aan. De drank mocht nog even wachten. Eerst moest de overste het boek QB VII in ontvangst nemen dat de kap. Verhulst hem namens het Intell personeel aanbood. Majoor van Dommelen bedankte het EP personeel en bood hen het sqn. speldje aan. Nadat hij ook de “Peelkonijnen” bedankt had voor hun medewerking kon het glas geheven worden en volgde een plezierig samen zijn.

 

27 februari 1971

Op zaterdag werd in de crewroom van het 306 sqn. een feest gehouden ter gelegenheid van het van het afscheid van de overste Ginkel. Was de overste de verrassing, hem geboden bij zijn 50e verjaardag, nauwelijks te boven, nu werden er nog een paar aan toe gevoegd.

Een zeehengel uitrusting werd door het personeel van 306 sqn. aangeboden en het behoeft geen betoog dat de overste daarmee in zijn nopjes was. Nadat mevrouw van Ginkel in de bloemetjes was gezet begon het feest dat pas diep in de kleine uurtjes eindigde.

 

1 juni 1971

Op deze dag vertrok de MFPU naar Ramstein voor deelname aan de Royal Flush XVI. De aankomst was een grote verassing.

Aan de zestiende Royal Flush werd voor het 306 sqn. deelgenomen door de 1e Lt. Jensen en van de Velde. De SM Drenth en Huijgevoort maakten het vliegend gedeelte compleet. Het begin was ronduit slecht en ontnam het team de gelegenheid een hoge score te halen. Toch wist het team nog een mooie vierde plaats te veroveren. Dit resultaat was in niet geringe mate het gevolg van de uitstekende prestatie van SM B. Drenth die de hoogste score van alle deelnemende vliegers behaalde. Proficiat.

Het verloop.

De trainingsdag, die qua opzet gelijk is aan de wedstrijddagen, verloopt niet zo best. De eerste twee wedstrijdmissies op vrijdag de 4e juni gaan hopeloos. In het weekend wordt Lt. van de Velde ziek en moet uitvallen. De maandag gaat wat beter, de dinsdag behoort ook nog tot de middelmaat en zo wordt de achterstand van de vrijdag al maar niet weggewerkt.

Nog steeds dobbert ons squadron ergens onderaan de ranglijst met de Canadezen een heel eind hoger op de score. Woensdag 9 juni brengt echter het keerpunt. Opeens zit alles mee en opeens lijkt het, of 306 een geheim wapen in de strijd heeft gebracht. S’ avonds in de mess zoek ik hen op en zie niets dan breed grijnzende aangelaten. Dan reeds staat SM Drenth als beste vlieger genoteerd, terwijl SM Huijgevoort, die voor Lt. van de Velde is ingevallen een goede kans maakt op de 2e plaats.

Van de laatste plaats staan de Hollanders thans als 3e genoteerd. Bijna alle missies zijn door onze mensen met grote winstpunten gewonnen. 

Resten nog 2 inhaalmissies op de donderdag en dan is het gebeurd en wordt het wachten op de uitslag.

Eindelijk liggen de Canadezen achter hen en nu gaat het er om, dit ook tijdens de laatste dagen te handhaven. De donderdag komt. De twee missies worden gevlogen met middelmatig succes. We zakken van de 3de plaats naar de 5de plaats, maar SM Drenth, onze bloedeigen Ben Drenth blijft potverdorie de beste van allemaal. En dan die donderdagavond. Je wist het, maar je was er niet zeker van. De deuren van wedstrijdleiding waren hermetisch gesloten en de officiële uitslag bleef onbekend. Maar hoe kun je nu de laatste avond in gepaste soberheid doorbrengen? Toen dan ook des nachts om half drie een ijl- (of was het ijlende?) bode aan de xxx sponde van de zwaar ademde Ben Drenth kwam, teneinde hem kond te doen dat hij de volgende dag voor SACEUR moest verschijnen, weten wij niet recht of dit bericht op dat moment ten volle tot hem is doorgedrongen. Feit was echter, dat hij op vrijdag, de dag van de Final Ceremony een ovationeel applaus oogstte, toen General J. A. Goodpaster hem zijn persoonlijke trofee overhandigde. Onze C-CTL, mede onze CVD en CTD waren per Friendship overgekomen om van dit grootse moment getuige te zijn.

Orpheus foto van een Canadese, Amerikaanse en Duitse Royal Flush deelnemers.

Na de terugkeer van de deelnemers van de 16e Royal Flush werd in de line crewroom een sqn. feest gehouden. Het werd een gezellig feest waarbij de 16e RF en de voorbije Playboy onderwerp van het gesprek waren. Natuurlijk droeg de saté en drank veel aan de goede sfeer bij.

Op zaterdag 25 juli werd een feestavond georganiseerd waarbij afscheid van de majoor van Dommelen werd genomen. Ook werden de scheidende Cdt. 306 Sqn. fraaie cadeaus aangeboden. Mevrouw van Dommelen werd in de bloemetjes gezet. Het werd een daverend feest waarbij vooral naar voren kwam dat het Sqn. van de majoor afscheid nam. Een goede commandant ging het Sqn. verlaten om een bestemming in Canada te volgen, waar hij de vliegeropleiding voor de KLu gaat regelen.

1 juli 1971

De eerste van de maand was de traditionele geworden sportdag. Een zonovergoten dag met vele krachtmetingen waarbij 306 prijzen veroverde. De dag werd besloten met een Korps diner.

 

6 juli 1971

Kap. van de Struif naar de vlieg medische keuring in Soesterberg.

Ook werden deze maand een aantal oefeningen gehouden zoals; Beer Barrels, Playboy en Whirly Gig.

Op 27 juli ging de Kap. Buffart naar Soesterberg voor het ondergaan van een vlieg medische keuring en het houden van Dinghy Drill.

In de maand augustus werd het Sqn. met zes vliegers versterkt. Na succesvolle beëindiging van de havo-opleiding, werden de 2 Lt’s Schouten, Helders, Reffeltrath, Den Ouden, Groeneveld en Nieuwlands bij het squadron ingedeeld. Welkom in ons midden en many happy landings.

 

11 augustus 1971

De kapiteins Bontekoe en Vollewens volgden een slipcursus. De nieuwe officieren legden de eed van trouw af. Een bijzondere dag. Proficiat.

Vanavond bieravond, vrije tap waarvan een druk gebruik werd gemaakt.

 

September 1971

Het was een maand met vele oefeningen. Daarna bezochten de Kap. Bontekoe en de Sgt. Kienstra de VOTC. Lt. Jansen ging naar de zee en dobberde uren in een dinghy. Niet bijzonder enthousiast, overigens. De vele oefeningen en het koude water maakten dorstig en daaraan werd in de crewroom iets gedaan. Menig pilsje loofden dorstige kelen.

Kapitein Bontekoe (Pappa Piet) boekte uit en vertrok naar Twenthe om daar de functie van HKO te gaan vervullen. We zullen hem missen.

We wensen hem en zijn gezin een prettige tijd op Twenthe toe.

 

1 oktober 1971

Op de eerste van deze maand, briefing detachement Rimini. Acht vliegers en grondpersoneel zullen aan de sqn. exchange deelnemen. Daarvoor ontvingen ze een briefing van de Kap. Buffart.

 

5 oktober 1971

Vandaag vertrokken twee Friendships en zes Starfighters naar Rimini. Het was mooi weer met uitstekend zicht. De vergezichten waren prachtig en de mannen genoten van de reis. Het weer in Rimini was veel minder. Na een GCA door de wolken tonde zich een somber land en na het uitstappen werd haastig warme kleding aangetrokken. De volgende dag werd het weer goed en de zon verliet ons ook niet meer. De Italianen toonden zich uitstekende gastheren die ons het verblijf aangenaam maakten.

Tien dagen later werd de terug tocht naar Nederland aanvaard. Dat ging met enige moeilijkheden gepaard. Het waterinjectiesysteem van de C-119 werkte niet en er moest een ander vliegtuig komen. Daardoor vertrokken we veel later dan dat was geplanned. Harnassen moesten worden aangetrokken om in tijd van nood een parachute aan te haken. Ten overvloede overigens. Het vervoer beviel de maten, die tussen de bagage verspreid lagen, niet zo best. De vlucht was op het nippertje van zuurstofgebrek. Het ademen werd zwaar en sigaretten smaakten niet meer. In Reins werd getankt en we voelden er de kou. We waren bij toen we weer in de bak terug konden. Met een oorverdovend lawaai koos die weer het luchtruim. De landing werd in het donker op Volkel uitgevierd, nagenoten te hebben van de verlichte wereld. Een sprookje gelijk.

November

Een rustige maand. Enkele oefeningen werden nog gevlogen. Bittburg en Ramstein werden bezocht door Kienstra, van de Struif, Drenth en Jensen

De Lt’s Nieuwlands, Schouten en Groenevelt bezochten de VOTC om parachute drill te beoefenen. Het was een frisse bedoeling, maar de plonspakken boden goede bescherming.

Lt. Schouten ging naar Soesterberg om een vlieg medische keuring te ondergaan. Hij mag doorgaan met vliegen.

Op 26 okt waren de vliegers, Nav en Intell te gast bij de Oude Delf. Na een uitvoerige uitleg over het bedrijf volgde een rondgang door de fabriek. Het was interessant en leerzaam bezoek dat werd besloten met een lunch. Een goed bestede PTT dag.

 

17 december 1971

Boerenbal in de crewroom. In een omgetoverde crewroom werd het laatste feest gevierd. Uitgelezen snacks en drankjes en vlotte muziek waren de basis voor een feest dat in de late uurtjes eindigde.

 

28 december 1971

Vandaag is het een grote dag voor 306. Om 12.30 start een formatie van twaalf RF104C onder leiding van de Sqn. Cdt. De Maj. Broek, die de realisatie van het JOP zal benadrukken. De formatie zal Eindhoven en Twenthe overvliegen. Het was een keurige formatie. Een waardig besluit van een goed jaar waarin 3800 uren werden gevlogen.

Een veilig jaar vooral, geen ongeluk trof ons. Reden tot dankbaarheid.

Na de landing werd een pilsje gedronken met de mannen die de kisten het hele jaar bedrijf gereed hadden gemaakt en gehouden.
Gezellig in goede teamgeest, zowel tijdens het werk en daarna.

Proficiat 306!!!

error: Copyright protected
Scroll naar boven