Dagboek 1973

1 januari 1973

Eenieder is weer terug op het eskader. Zij het inclusief kater en verse tegenzin. Enkele ludieke figuren echter togen naar Zeist om daar aanwezig te zijn bij het ten grave dragen van de oude CLV en het onder luidgejuich kond doen van Groor CTL. Vermeld dient te worden dat onze bloedeigen Willem (den Ouden) de geboorte speech afstak en bij die gelegenheid eveneens tevoorschijn kwam met de nieuwe CTL problem solver.

 

3 januari 1973

Thieu Beelen valt de eer te beurt de spits te mogen afbijten op de MTU, c.q. VOTC, geluk moet je hebben.

Elt’s Kroes en van Noort gepaald voor een 3 weekse NBC cursus te Gilze Rijen. NBC wise kunnen we voorlopig niet meer kapot. (Even de volgende Taceval afwachten)

 

4 januari 1973

Een uniek gebeuren vindt plaats. De heren Leenders en Koot, die constant bij Ops staan te dringen voor een trippie buitenland, weigeren vandaag tot eenieders verbazing, hun reeds volledig geplande night-stop naar Sola te maken. Reden hiervan was, die geringe financiële vergoeding die de schatkist aan de fameuze dronkaards ter beschikking wilde stellen. De rest van de maten is bezig hun uitgevallen broek weer op te hijsen.

 

8 januari 1973

Van Huijgevoort wordt vanaf nu lichtelijk administratief bijgepuind op de ASSO.

 

9 januari 1973

Schratweer vandaag. Geen vliegwerk doch uitstekend slipweer voor de heren Helders en Schouten

 

16 januari 1973

De heren Greenfield en Beelen raakten eveneens in de ban van de slippertjes en proberen het ook eens.

 

22 januari 1973

Heden is ons een groot onheil aangekondigd. Onze geliefde basis-Cdt gaat niet langer akkoord met de verkoop van spiritualiën in de diverse crewrooms. Eenieder begrijpt, dat deze jobstijding met ontzetting en boegeroep werd ontvangen. Na een jarenlange gewoonte om na 5 uur een pilsje te drinken, moeten wij vrezen, dat het nu ontstane gebrek aan alcohol in eenieders systeem de ziekteverwekkende bacillen eindelijk een kans gaan krijgen. Medisch gezien is deze beslissing dan ook volkomen onverantwoord en ook economisch gezien zal dit v.w.b. de brouwerijen zijn terugslag wel hebben.

 

25 januari 1973

Afscheidspilsje van Sjeng, alias de kap. van Hulst een groot Intell figuur ging heen.In feite was hij al medio juli 72 overgeplaatst, doch door allerlei omstandigheden kon het afscheid niet eerder plaatsvinden. Diverse blijken van waardering vielen de goede Sjeng te beurt, een brok sqn. historie gaat heen. Bedankt en succes in je nieuwe baan.

 

26 januari 1973

Excursie naar de Geleide Pijpen, Nike in dit geval te Erle (2GGW). Waar de belangstelling voor de excursies over het algemeen (behalve brouwerij) matig is, bleek er wel belangstelling te bestaan voor de pijpen. Na de ontvangst en toespraak bezichtiging van de site. Honderden keren gezien vanuit de lucht…. maar wat zijn ze groot hé en mooi…. ook van dichtbij hé.

Eindelijk is de kogel door de kerk.

De Koninklijke Luchtmacht heeft bij de N.V. Optische Industrie “De Oude Delft” te Delft 22 zeer moderne dag- en nacht luchtverkenning systemen bestelt ten behoeve van de RF-104 Starfighter vliegtuigen van haar fotoverkenningssquadron. Het contract daarvoor is op 10 januari door de Directeur Materieel Luchtmacht, Lt-Generaal ir. H.K. Stokla en de President-directeur van “De Oude Delft”, dr. Ir. S. Duinker in Den Haag getekend.

De nieuwe apparatuur is geïnstalleerd in een door Fokker-VFW te bouwen gondel, die onder de romp van het vliegtuig wordt meegevoerd en die onder alle typen moderne gevechtsvliegtuigen kan worden bevestigd.

Met behulp van het ingebouwde infrarood systeem kunnen zowel bij slecht weer overdag als bij volledige duisternis beelden worden opgenomen van daarvoor in aanmerking komende doelen. Daarmee wordt voorzien in een reeds lange bestaande behoefte on onafhankelijk van weersomstandigheden en daglicht up-to-date gegevens over troepenverplaatsingen of andere gevechtsvoorbereidingen van de tegenstander te verkrijgen, zonder welke het nemen van juiste beslissingen omtrent ontplooiing of inzet van eigen strijdkrachten vrijwel niet mogelijk is.

De thans bestelde systemen zullen naar verwachting in 1974/75 bij het 306 Squadron in dienst worden gesteld.

Met deze belangrijke order voor de Nederlandse industrie is een ontwikkelingsperiode van zes jaar succesvol afgesloten. De nieuwe apparatuur behoord tot de meest geavanceerde welke thans beschikbaar is, e.e.a. blijkt uit de grote belangstelling voor dit systeem. Zo overweegt ook Italië momenteel deze apparatuur voor zijn luchtmacht aan te schaffen. Aan deze ontwikkeling van dit Nederlands project hebben onder auspiciën van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart medegewerkt “De Oude Delft”, N.V. Fokker-VFW, het Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium en RVO/TNO.

 

31 januari 1973

Het bekende gooi en smijtwerk, ook wel korpsdiner genaamd vond op deze avond plaats. Zoals gewoonlijk klitte de hele 306 meute weer op een kluitje samen. Bij het verzoek van de leiding aldaar niet met het kostbare diner te smijten, werd opvallend nauwkeurig in de richting van 306 gekeken. Dit werkte zoals verwacht als een rood lapje op een stier. Het duurde dan ook maar kort totdat Harry het startsein gaf in de vorm van een .g low level banaan. Chiquita Mark IV. Het rondvliegend “ooft” werd in den beginne nog in de 306 kringen gehouden doch na verloop van tijd werden de overige messleden ook in het doordraaien van de natuurproducten betrokken. Kortom het was weer min of meer zoals vanouds.

 

1 februari 1973

De eerste bezoekers, hadden we alweer deze maand. Het betrof in dit geval 14 heren van het Defensie Studie Centrum. Maar studeren, ho maar?

 

5 februari 1973

Héé. Royal Flush 17 komt in zicht. Vandaag waren de C-306 Maj. Broek, Kap. van de Struif en Elt. Nieuwlands op Florennes teneinde de eerste vergadering voor de komende Royal Flush bij te wonen.

 

6 februari 1973

Onze oude Gunnery profeet Elt. Schouten verviel voor één dag weer in zijn oude “kwaal” en gaf les aan de maten van de Gunnery opleiding. Ze moeten ook zo nodig leren schieten.

 

9 februari 1973

306 heeft een RF met 2000 uur, de 8131. Tlt Kroes viel de eer te beurt dit bejaarde “bul” tijdens z’n 2000ste uur rond te sleuren. Verdere informatie rond dit gebeuren vindt U op de aanpalende bladzijde.

 

10 februari 1973

De “INVOLU” nieuwe stijl is weer begonnen. Een hele ochtend discussie over het thema “de mens in de Luchtmacht”. Zijn die er dan?

 

13 februari 1973

“Huyg” alias de kruik maakt vandaag eveneens een slippertje op Deelen.

 

19 februari 1973

De heren Kiestra en Drenth hebben weer voor tenminste een half jaar brood op de plank. Hoe onbegrijpelijk het ook moge klinken ze werden wéér voor een half jaar goedgekeurd.

 

20 februari 1973

Kap. v.d. Struif en Elt Corneth (die 2 lange weet je wel) togen naar Strasbourg met het doel targets te regelen t.b.v. Royal Flush training. De uitwisseling van Army targets is wel belangrijk deze keer. Elt. Nieuwlands oriënteerde zich alvast omtrent slaapplaatsen i.v.m. de op handen zijnde sqn. rotatie.

 

21 februari 1973

Kap. Schuckman moest vandaag zo nodig zijn neus weer eens in de Dash-One steken. Uiteraard niet vrijwillig doch in het kader van een refreshment course MTU. Als bonus mag hij volgende week ook nog naar het VOTC. Gelukkige vent.

 

23 februari 1973

PTT dag. De maten werden weer op de gebruikelijke manier beziggehouden met zeer interessante briefings en uiteraard boeiende films. Bullshit.

 

27-29 februari 1973

De komende week worden alle piloten van ons vliegmachiene-veldje tandheelkundig onderzocht. Er is een of andere “Prof” van de Nijmeegse universiteit die bijzonder benieuwd is wat voor “crab” de heren luchtmacht vliegers in hun laadklep hebben. Bij dit onderzoek wordt tevens een gipsafdruk van het gebit gemaakt. Zelfs bij Dick van de Velde lukte dat, hoewel het transport wel enige moeilijkheden opleverde.

 

28 februari 1973

De heren van de Struif en van Noort vertrekken naar Sola met een tussenstop op Rijgge dit in het kader van de exercise “Stormy Round”. Er zullen wel weer de nodige “Öltjes” geknapt worden.

Vandaag werd het squadron uitgebreid met 2 verse piloten. De Lt’s Spiegelenberg en van Zwieten boekten in en boden uiteraard bier aan. We wensen ze veel succes bij de voltooiing tot recce piloot. Het commentaar van de lt. Beelen; “Fijn 2 jonge punken om tegen aan te urineren”

 

2 maart 1973

Deze maand begon alweer met iemand die 306 erg dankbaar was. Gedurende de Ex. Datex werd een der Franse “Interceptoren” gekiekt door een vliegend 306 mens. Zoiets werkt maanden na, gezien de reactie.

 

8 maart 1973

Het ziet er naar uit dat de steeds uitgestelde verhuizing naar de Peel deze maand echt staat te gebeuren. We worden tenminste steeds méér bezocht door nieuwsgierige 311 figuren.

 

20 maart 1973

Willem den Ouden stort zich nog verder in het EOV gebeuren. Hij toog hiervoor helemaal naar Lechfeld om aldaar tot half April een cursus te volgen. Hij wist er toch al alles van?…..

 

21 maart 1973

Het was vandaag akelig stil op het Sqn. Vooral elektronisch gezien.

 

22 maart 1973

De notoire buitenlandgangers Kiestra en Janssen wilden vandaag naar Bodo helaas slecht weer aldaar. Ze bleven dan ook in Rijgge steken. Als pleister op de wonde vlogen ze in Rijgge een local-tryppie.

 

23 maart 1973

PTT dag. Lt v.d. Velde en Beelen schoten zich vandaag naar de eerste en tweede plaats op de basis schietkampioenschappen. Hulde.

 

26 – 28 maart 1973

Exercise Spring Time.

Te 0600 local Alarm. In het kader van deze oefening moven we naar de Peel met de bedoeling daar te blijven. Uiteraard werd in het kader van deze oefening weer driftig met gas en andere verderfelijke stoffen gesmeten, maar ja. All in the game.

 

29 maart 1973

ons welbekende “bierlijst” weer eens boordevol en moest hoognodig naar het “hiernamaals” geholpen worden.
Tevens was dit een goede gelegenheid ons laatste feestje in onze eigen crewroom te bouwen. Vermeld dient te worden dat het er op deze avond weer eens zeer wetenschappelijk toeging.

Prof. Dr. Buffart toonde bij deze gelegenheid hoe proefondervindelijk de centrifugale kracht bewezen kon worden. Als medium koos hij een emmer met satésaus.
De proef kan als zeer geslaagd worden beschouwd daar weldra de hele omgeving en alle omstanders geconfronteerd werden met een streep satésaus op borsthoogte.

Eenieder was zéér onder de indruk en de satésaus. Behalve onze agrarische medewerker Drs. van Noort op hem was slechts het laatste van toepassing. Hij uitte zijn geringe waardering voor dit “empirisch” gebeuren door de pan satésaus omgekeerd op het onthutste hoofd van de professor te parkeren.

 

30 maart 1973

De (tijdelijke) verhuizing naar de Peel is een feit. We sjouwden ons vandaag weer eens de pestpokken met al het meubilair. Maar het verhuizen is 306 niet vreemd, daar zijn we zogezegd “los op”. Tevens is het gedaan met de legendarische rust rond dit machieneveld. Het houdt echter ook in, dat we wat meer kilometers gaan vreten. De vergoeding hiervoor had weer de nodige voeten in aarde. Maar enfin het is nu “blazen gereden”

 

2 april 1973

Een ouwe getrouwe gaat het squadron verlaten. Het is kapitein Rob Buffart die m.i.v. vandaag naar Gilze Rijen is geplaatst, alwaar hij zich tot instructeur laat opleiden. Van juli 1966, dus zo’n kleine 7 jaar, is hij een gewaardeerd Sqn. lid en vluchtcommandant geweest, die zich ook op het sociale vlak niet onbetuigd liet. Wij willen hem ook hier hartelijk danken voor de inbreng die hij in het sqn. gehad heeft en wensen hem veel succes in de toekomst.311 en 312 sqn houden deze en volgende week een “weapon-meet” en omdat daarvoor goede en betrouwbare en ter zake kundige judge benodigd is mag de Lt. Leenders deze week op Helchteren gaan kijken of de heren hun bommetjes wel correct afgooien.

 

3 april 1973

Ex. Reno Roulette. 306 doet uiteraard ook mee.

 

6 april 1973

Enkele leden van het squadron nemen deel aan een excursie naar het “IJzeren Gordijn”. Een en ander is geregeld via de Bundes Grenzschutz te Goslar. Het doet je toch wel iets als je met je snufferd tegen die verzameling “draad” staat te kijken.

 

9 april 1973

Lt. van Zwieten mag deze week op Helchteren hetzelfde gaan doen wat Leenders de vorige week ook niet gedaan heeft.

 

11 april 1973

De heren van de Struif, Jensen, Spiegelenberg en Drenth op bezoek in Nordholz, teneinde van de partij te zijn op de aldaar te houden saté party van het 315 Sqn. De verwachtingen bleken wat te hoog zijn gegrepen. Te 21:00 uur gingen de kippen op stok. De geachte gasten zochten het verder zelf wel uit. Gezien de kleine oogjes ’s anderdaags… met succes.

13 april 1973

Weer gaat een brok Sqn. history, of beter gezegd Luchtmacht historie de straat op. Ons aller Jan Kien gaat henen. Nog erger hij verlaat de Luchtmacht. Ondanks het feit, dat dit een vrij donkere dag voor het Sqn. betekend (als ook voor het foto-showboek) trachtte eenieder het afscheid zo licht mogelijk te maken.

Zijn laatste vlucht maakte Jan op kop van een speciaal 8tje. Onder het wakend oog, van de CVD en de rest van het voltallig smaldeel, trok Jan z’n Low Level Pass over de Peel en Volkel. Bij z’n taxitocht kreeg hij escorte van brandweer en vegers tot aan het punt waar hij werd ontvangen door de Sqn. Cdt. Maj. Broek en zijn inmiddels gearriveerde wederhelft. Hier werd hij uitgenodigd plaats te nemen op een der merkwaardigste “platforms” ooit door de TD gecreëerd. Ofschoon het officiële afscheid is gepland op een later tijdstip, duurde het nog een geruime tijd alvorens het weer stil werd op de basis. Jan, alvast veel succes op de F-28 en bij het nieuwe Benelux Air.

17 april 1973

Vandaag ontvingen we het lang verwachte telegram van CINCENT omtrent de aanwijzing van het team welk deelneemt aan de Royal Flush 17. Het team Leenders, van Huijgevoort en van de Heuvel valt de eer te beurt onze kleuren hoog te houden. Het team Drenth, van Noort en Kroes is aangewezen als reserve.

 

18 april 1973

De training voor de maten van het RF gebeuren is begonnen. We gaan er nu echt tegenaan. De training gebeurt vanaf de Peel West. Nu maar wachten op de beloofde Army-targets. Daar de komende RF uit 95% Army-targets bestaat valt of staat eigenlijk de hele training op de z.g. “opportunity’s”.

 

26 april 1973

Lt. Spiegelenberg, Groenevelt, Helders en de Sgt 1 van de Linden bezoeken het IJzeren Gordijn.

 

2 mei 1973

Omdat vandaag het commando over Groot CTL van Generaal Bosch overging op Generaal Wijting werd een niet meer zo in zwang zijnde manier van vliegen uit de trukendoos gehaald, het z.g. paradevliegen. Hieraan namen naast de 104ren van Leeuwarden, Volkel en de F-Vijven van Eindhoven ook Schuckman, van Rijswick en Groenevelt van 306 deel. Het hele vieske werd min of meer geleid door overste van Pul. Iedereen kwam weer heel thuis, dus het zal wel goed geweest zijn.

 

7 mei 1973

In het kader van de training voor Royal Flush en vooral het vliegen over Frankrijk is op ons verzoek de voor september geplande Sqn. rotatie vervroegd naar dit tijdstip.

We roteren met het 2/33 recce sqn. van Strasbourg. Met zes vliegmachines en de heren Broek, van de Struif, Leenders, van de Heuvel, Huijgevoort, Drenth, Janssen, van Noort en Kroes gingen we die kant op. Intell-wise bijgestaan door Maat, Hoven en van de Linden en natuurlijk de onvolprezen Nav-boer Ron Herscheit. Uiteraard waren er ook een aantal TD’ers aangevoerd door Lt. de Kock.

Het weer was goed, en we hadden dan ook geen moeite om onder leiding van Kap. v.d. Struif Strasbourg te vinden. Bij aankomst werden we op typische Franse wijze begroet en spoelden we het eerste glaasje wijn door het keelgat. Er zouden er nog een fiks aantal volgen. De avond werd gebruikt om Strasbourg te verkennen, uiteindelijk ons vak, nietwaar!

8 mei 1973

Deze dag werd gebruikt om echt te vliegen. In totaal maakten we zowaar 8 sorties, waaronder Lt. van de Heuvel die helaas door familieomstandigheden terug moest naar de Peel. ’s Avonds was er een beercall a’la Française georganiseerd, het bier en saté bestonden uit wijn en taart. Aangezien deze combinatie voor een normaal mens nauwelijks te pruimen valt was het geheel dan ook zeer vroeg afgelopen. De avond werd verder doorgebracht mer Pie Pie’en

 

 

9 mei 1973

De derde dag van deze rotatie wordt gebruikt om ons onder leiding van
Captain Francois Riathin de lokale bezienswaardigheden te storten.
Als eerste werd de Kroonenburg brouwerij bezocht, waar wij het voor ons allerbelangrijkste vocht op dee’z aard konden zien ontstaan en onder luid kabaal in allerlei flessen, blikjes, vaten etc konden zien verdwijnen. Na de rondleiding werd ons namens de directie zo’n goudgele versnapering aangeboden (Wel méér dan één). Samen met warme worst en brood.

Dat dit gebeuren niet uit de hand liep was te danken, of liever gezegd te wijten aan de maj. Broek, die ons na enige pinten de tent uit joeg omdat we elders verwacht werden.

Dat elders was de Raad van Europa, waar we na enige tijd vanaf de tribune te hebben toegekeken werden ontvangen door één van de Nederlandse vertegenwoordigers, die ons het een en ander nader verklaarde en uitlegde.
Na van deze heer afscheid te hebben genomen verspreidde de meute zich over Strassbourg downtown om de avond verder door te brengen

 

 

10 mei 1973

11 sorties gevlogen vandaag waaronder Ernie van de Heuvel die zich weer bij ons voegde.
’s Avonds werd door enkele belangstellenden een bezoek gebracht aan Selestat alwaar een bibliotheek bezocht werd, waar lang geleden de bekende Nederlander Erasmus les gaf en boeken schreef. Later op de avond werden we ontvangen door de burgemeester, die we een grote luchtfoto van z’n “durp” aanboden.
De brave man, was hier zo van onder de indruk, dat hij zijn lieftallige secretaresse steeds weer nieuwe flessen zijn liet openen. We besloten de avond met een uitstekende maaltijd in het plaatselijke restaurant.

11 mei 1973

Naast het gewone vliegen waarbij Jan Huijgevoort een “flat tire” in take off versierde, vlogen we vandaag een mixed formation waarvan u het resultaat hiernaast kunt aanschouwen. ’s Avonds waren we uitgenodigd op een “Soiree Hollandaise” waarbij ook de vrouwen van de 2/33 piloten aanwezig waren. Onze aanvankelijke vrij redelijke populariteit daalde met rasse schreden toen bleek dat er op een “soiree” ook gegeten diende te worden, iets was voor ons onmogelijk was op dat moment, daar we ons vooraf vol hadden zitten proppen met allerhande lekkernijen in de mess. Daarbij kwam, dat van ons ook werd verwacht de aanwezige dames stijlvol over de dansvloer te sleuren, hetgeen ook maar matig lukte.

Het klapstuk van het programma; Hoe word ik in de kortste keren in populair, was de onder aanvoering van maj. Broek gebrachte “Bunny hop”, die door de Franse gastheren c.q. vrouwen in het geheel niet werd begrepen. Ben Drenth had het er trouwens ook moeilijk mee, hij stond op een bepaald moment in zijn eentje volledig in trance, midden op de dansvloer te oefenen. Al met al, een avond vol misverstanden en onverwachte miskleunen. Next time better.

 

12 en 13 mei 1973

Het weekend verliep zonder schokkende gebeurtenissen, alhoewel over het gebruik van Harry’s privé dienstcombi enige onenigheid was, die echter d.m.v. Hertz werden opgelost.

 

14 mei 1973

Vandaag bezochten we een wijnkelder in de omgeving. De wijn was lekker en gratis.

15 mei 1973

Maj. Broek en Kap. v.d. Struif gingen vandaag even op en neer naar Florennes voor een bespreking i.v.m. Royal Flush.

 

16 mei 1973

Nou dat was het dan weer, we ruilden vandaag Strassbourg om voor de Peel en zijn vanaf vandaag weer “Back to normal”

De terugvlucht geschiedde met een formatie van 5 kisten, omdat Ben Drenth ’s morgens al een zieke krat, heel langzaam (poten uit) naar huis gebracht had. Ook Harry was er niet bij, hij was al voor dag en douw met zijn eigen combi richting Nederland vertrokken. Het einde van een geslaagde rotatie.

Voor wat betreft de thuisblijvers, was het in feite het spiegelbeeld van het gebeuren in Frankrijk.

Als gastheer trad de plv. Sqn Cdt. de Maj. Vollewens op. Hij heeft zich uitstekend van zijn taak gekweten. Daar geen van de Franse bezoekers een woord Engels sprak, liet tijdens de toespraakjes een enkel Frans woord wel eens lang op zich wachten.

De welcome party vond plaats in de kantine van de vliegbasis De Peel, hierbij was ook de C-Vlb. aanwezig.

Voor het weekend was een trip naar Amsterdam geregeld, hetgeen bij de gasten zéér in de smaak viel. De afscheidsparty vond plaats in de break op Volkel. Wat erg opviel was indien de juiste man de juiste actie voert er veel support en steun van de Vlb. Volkel kan worden ontvangen. Er kon nagenoeg een complete rijstmaaltijd worden geserveerd. De gebruikelijke ruilingen waren niet van de lucht. Na afloop werden weer de nodige petten vermist.

 

22 mei 1973

Z.K.H Prins Bernhard brengt een bezoek aan de Vliegbasis Volkel. Majoor Broek C-306 en de Lt’s van de Velde en van Rijswick waren hierbij aanwezig als afgevaardigden van ons Sqn. Voor het geval, dat de Prins ook naar de Peel zou komen werd Roel op het hart gedrukt vooral te letten op het feit dat het “Orpheus gondel” heet en geen kut potje.

25 mei 1973

We namen vandaag officieel afscheid van Rob Buffart en Jan Kienstra. Dat gebeurde in onze alternatieve crewroom de Schaapskooi in Odiliapeel. Hierbij werden ook weer de gebruikelijke cadeaus overhandigd. Ron ontving een tros bananen en Jan een miniatuur doodskist inhoudende een spel kaarten een computer compleet met magneet en chocomel met pet en aanverwante ludieke zaken. Het geheel werd een zeer geslaagd geheel. We wensen beide nogmaals het allerbeste voor de toekomst met dank voor alle prestaties en de beleefde leut.

 

28 mei 1973

Uit Strassbourg ontvingen we vandaag het bericht, dat capitaine Francois Raith bij een vliegongeval om het leven is gekomen. Vooral voor diegene onder ons die de Sqn. rotatie in Strassbourg zijn geweest kwam dit hard aan. Hij was het n.l. die ons gedurende de gehele rotatie begeleidde en steeds de helpende hand bood als zich taal of andere problemen voordeden. Hij blijft in onze herinnering als een voortreffelijk Engels spekende Fransman, die steeds bereid was te helpen.

 

29 mei 1973

Maj. Broek en de Lt. van Noort zijn vandaag naar Strassbourg om de begrafenis van Francois Raith bij te wonen.

 

12 juni 1973

Eindelijk is het dan zover Royal Flush 17 staat voor de deur.Na een intense training van de afgelopen weken moet het nu maar gebeuren. We vertrokken met 5 kisten richting Florennes. Onze fabuleuze MFPU was krakend in al zijn voegen vorige week al overgebracht. De eerste dag was zoals vanouds een trainingsdag waarbij het team de gelegenheid kreeg (ook de reserves) zich in te spelen op het Royal Flush werk en reglementen. Dit gold uiteraard ook voor de P.I.’s en het MFPU personeel. Het geheel verliep gesmeerd, maar helaas ging het Inflight Report gebeuren door verkeerd gekristalliseerde radio’s op deze training dag volledig de mist in. Maar ja, beter nu, dan gedurende de echte competitie.
De eerste Real Flying Day, verliep goed de targets werden gemaakt en de punten gescoord. Het zag er dan ook hoopvol uit aan het einde van de dag.

Ook de tweede dag verliep goed, zelfs zodanig dat we aan het einde van de dag aan de kop van het klassement stonden. Met deze gunstige vooruitzichten, gingen we hoopvol het weekend in. Tijdens het weekend werden enkele leden van het team bezocht door hun echtgenotes. Een ander deel was in staat het weekend thuis door te brengen.

Het weer was evenals de voorafgaande dagen uitstekend, zodat een plezierig weekend werd beleefd. Dit echter, bleek geen garantie voor een verder gunstig verloop van de competitie, want op de derde dag tippelde het zachtjes uit de hand. Er werden targets gemist, er werd te laat gefilmd, er werden dingen gezien waar niets stond en niks gezien waar wel wat stond. We gingen dan ook driftig “down the drain”. Ook de laatste dag was het niet meer wat het had moeten zijn. We eindigden dan ook op de vierde plaats van de dag competitie, alleen de Belgen achter ons latend.

Woensdag was de reserve dag, die echter niet gebruikt hoefde te worden, omdat het gedurende de gehele Royal Flush prachtig weer was geweest. ’s Avonds was er een “fare well party” georganiseerd die werd opgeluisterd door een partijtje hoornblazers (jachthoorns), deze produceerden zo’n afschuwelijk geluid, dat enige strobalen spontaan vlamvatten. Aan blussen viel niet te denken, daar de stapel strobalen op onverklaarbare wijze steeds groter werd.

Gezien de grote zwartgeblakerde vlek in het gazon voor de Mess, zullen op Florennes beslist geen hoornblazers meer mogen meedoen op dergelijke dagen.

Op donderdag vond de final ceremonie plaats. Bij deze gelegenheid kreeg de MFPU een eervolle vermelding voor de kwaliteit van de foto’s (Willem zeer trots). De P.I. sectie eindigde op de tweede plaats. Na een fantastische show van de Red Arrows en een demonstratie van een Harrier toog iedereen per automobiel huiswaarts. Al met al een iets minder geslaagde Royal Flush, waarbij 306 toch wel de mogelijkheid had om te winnen. Bad Luck, but next time better.

25 juni 1973

De Royal Flush ligt achter ons. De MFPU heeft nu toch definitief zijn laatste trip gemaakt, datgene wat nog over is, staat uit te hijgen op de Peel. Dat het leven normaal doorgaat wordt ons nu wel even duidelijk gemaakt. Vandaag begint de oefening Datex, geen gedonder met relaxen, vliegen krengen.

 

 

26 juni 1973

De legendarische 306 schutters, van de Velde en Beelen bewezen vandaag dat ze ook zonder vliegtuig en zonder Cornfield aardig kunnen schieten. Ze namen deel aan de basis schiet kampioenschappen en wonnen respectievelijk de eerste en tweede prijs.

 

 

30 juni 1973

De Luchtmacht viert haar 60-jarig
bestaan met een open dag en groot vliegfeest op Deelen. Lt. van de Velde mocht ook aan de show deelnemen. Hij kwam maakte snel een aantal platen en was weer weg, een optreden welke toch zeker wel de volle 10 seconden besloeg. Het eindproduct van dit flitsend werk ziet u hiernaast. Alhoewel de luchtmacht volgens velen in een minder populair boekje staat, als vroeger werd de open dag een eclatant succes, er kwamen maar liefst 200.000 toeschouwers.

 

 

2 juli 1973

We nemen afscheid van de “oude commandant” en begroeten de nieuwe.

De “oude” Maj. Broek is van 21 juli 1971 tot 2 juli 1973 Cdt. 306 geweest en dus eigenlijk helemaal niet zo oud. De nieuwe Maj. Vendrig, kwam 26 juli 1965 al bij het Sqn. Op 1 nov. 1967 werd hij Ops. Off. tot 31 aug. 1970. Op die datum vertrok hij naar de Lu. Staf School en hij is eigenlijk helemaal niet zo nieuw voor het Sqn. De overdracht vond plaats bij tropische temperaturen in hangar Oost op de Peel eenieder gekleed in zomertenue, uiteraard met “padjes”. Alleen onze “grote kale vergeter” stond er weer zonder die dingen bij, maar dat zijn we wel van hem gewend. Na afloop werd de dorst gelest in de kantine, waarbij Ben Groenevelt namens de Sqn-club, Maj. Broek hartelijk bedankte en hem een welverdiend cadeau overhandigde. Wij wensen ook op deze plaats, “El Pantalon” veel succes in zijn nieuwe job op L3 in Den Haag.

4 juli 1973

Korpsmaaltijd, we mogen vanavond weer eens gezamenlijk eten wat de pot schaft. Vanwege het nog steeds bloedhete weer, doen we dat opgedirkt en wel in de tuin van de Off. Mess. Dit keer werd het voor de verandering eens geen puinhoop.

 

10 juli 1973

De luitenants Leenders en Kroes vinden het hier nog niet warm genoeg en gaan (nightstop) in Villafranca.

 

11 juli 1973

Over warmte gesproken, de Peelse runway drijft bijna weg, we zijn daarom vanaf heden op verschoven tijden gaan werken. Beginnen om 6.15 A tot z’n uurtje of 3 in de namiddag, en jawel het is gelukt, het is niet meer warm en het regent.

 

25 juli 1973

Weer vroeg uit de lappen vandaag niet vanwege de klimatologische omstandigheden, maar i.v.m. de oef. Whirly Gig. 3.30 uur A half vier boerentiet, briefing en ’s middags vier uur op Volkel zijn voor toespraak van de Kol. Boks dit vanwege de afschaffing van de groetplicht. De werktijden zijn niet verschoven doch uitgerekt.

 

7 augustus 1973

Harry Leenders heeft het helemaal versierd hij gaat met zijn klasgenootjes, van de Werf en van Rijn 3 dagen Italië onveilig maken.

 

8 augustus 1973

Weer gaat iemand het squadron verlaten, het is deze keer onze eigenste “Zoef”. Zeer sporadisch aangesproken met majoor Jager. Zoef gaat zijn laatste maanden van het GLO schap doorbrengen op Twenthe. Hij is daar tijdelijk geplaatst bij de kleuterschool van de luchtmacht, oftewel 315 sqn. Bedankt en veel succes.

 

9 augustus 1973

Lt. Drenth en Kroes met een TF naar Aalborg om er te overnighten. Het vliegmasjien bleek de volgende morgen (vrijdag) kapot, een uitstekende zaak, want een weekend Aalborg is nooit weg. Zo dacht Wing-Ops er echter niet over, de jongelui werden netjes middels 2 T-Fen teruggehaald.

 

10 augustus 1973

Harry Leenders is terug van zijn “see Italy in 3 day’s” trip. Een zeer interessante reis bleek uit zijn verhalen. Hij heeft zelfs de binnenkant van het politiebureau van Rimini mogen bekijken. Tja, dat komt ervan als je in het bekende café “Lady Godiva” champagne besteld en het dan niet wenst te betalen.

 

14 augustus 1973

Lt. Nieuwlands is naar Apeldoorn voor een korte cursus A.L.O. een en ander om zijn aldaar opgedane kennis in de praktijk bij de Ex. “Big Ferro” te kunnen misbruiken.

 

17 augustus 1973

Een feestje in de alternatieve crewroom “de Schaapskooi” in Odiliapeel. De crewroomleden namen afscheid van de Maj. Broek en boden hem daarbij een knijter van een ballpoint aan ervan uitgaande, dat hij zich daar wel helemaal wezenloos zal schrijven. In zijn afscheid speech memoreerde de Maj. Vollewens, dat in de enkele maanden dat de Maj. Broek op de staf vertoefde, de eerste tekenen des verderf al zichtbaar waren, getuige zijn aldaar ontstane weelderige haardos.

 

20 augustus 1973

Benno Drenth en Jantje Maat mogen 3 weken naar de Asso om zich aldaar in het “paperwork” te bekwamen.

 

21 augustus 1973

De langverwachte “Nagelneue” MFPU kwam vanmiddag om kwart voor vijf de Peel oprijden Dit was uiteraard een prima gelegenheid om een spontaan feestje te bouwen. Hoofd MFPU, oftewel “Smuck” voorop. Nog een maandje of twee dan mogen we dit erg mooie bul, inclusief Versomat’s in gebruik gaan nemen.

 

23 augustus 1973

Er mag weer een clubje 306ers VOPO’s gaan bekijken, in de buurt van Goslar onder de leiding van de Maj. “Chief Zoef” Scheffer.

 

24 augustus 197

PTT dag vandaag. Kol. Boks houdt een lezingover zijn belevenissen in Polen. Dat benne leuke dingen voor de mensen.

 

3 september 1973

Het begint wel eentonig te worden, maar er gaat elke maand wel iemand weg van het Sqn. Het is deze keer Maj. Vollewens hij wordt HKO maar blijft bij 306 gastvliegen. Hans kwam op 12 juli 1967 bij het Sqn. eerst als algemeen vlieger en later als vluchtcommandant. Op 31 aug. 1970 volgde hij Vendrig op als Ops. Off, nu komt dus het onvermijdelijke HKO-schap. We bedanken Hans ook op deze plaats voor alles wat hij in al die jaren voor het Sqn. heeft gedaan. We hopen hem natuurlijk nog vaak te zien op feestjes en als gastvlieger.

 

6 september 1973

Om de banden van innige vriendschap met de 2 ATAF recce squadrons, aangeknoopt tijdens Royal Flush 17
wat aan te halen, hadden we voor vanavond een “beercall” georganiseerd. Helaas vonden onze zuiderburen het allemaal te ver en te moeilijk, zodat we zonder het 42 ste moesten doen en alleen onze Engelse vrienden konden begroeten. De heren van het Nr 2 sqn. onder aanvoering van W-Cdr. Warren kwamen per bus vanaf Laarbruch. Ze arriveerden pas om half negen omdat ze onderweg ergens verdwaald waren. Het feestje verliep uiterst jolig en zelfs de Limey’s deden of ze de saté lekker vonden. Halverwege de avond, vatte een van de drie piano’s spontaan vlam en verdween een andere in de Engelse bus. Dit alles uiteraard niet zonder de nodige strubbelingen. De welbekende Kap. Jensen nam als tegenmaatregel zelfs de hele bus mee en reed er een rondje mee over de basis, hij kwam nog heel terug ook. Heer Warren grabbelde om elf uur zijn mannen bij elkaar en verdween onder luid geknal van rotjes en aanverwante artikelen richting Laarbruch.

 

7 september 1973

We hadden het even over het hoofd gezien, maar de majoor v.d. Struif is na het vertrek van maj. Vollewens Ops. Off. geworden.

 

11 september 1973

We ontvingen vandaag een brief van W-Cdr. Warren.Hij bedankt ons voor het feestje van vorige week en nodigt ons uit voor de return party op 11 okt. dat nemen we natuurlijk altijd aan. Zie de brief hiernaast.

 

14 september 1973

Twee oefeningen zijn momenteel aan de gang t.w. Sky Blue en de lang voorbereide Ex. Big Ferro, waarbij Ad Nieuwlands 10 dagen voor ALO mag spelen. We beginnen om zes uur, maar veel getasked worden we niet, vooral van Big Ferro hadden we meer verwacht.

 

18 september 1973

Ter gelegenheid van de aanstelling van twee nieuwe “barsletten” t.w. de luiten Drenth en van Zwieten werd door een select gezelschap een bezoek gebracht aan Moeke. Tijdens dit alcoholisch gebeuren slaakte een van de heren (hij trouwt over 2 weken) de volgende opmerking; Er was voor hem geen enkele wettelijke bepaling die het zangerige gevoel in het onderlijf kon onderdrukken. We zullen het onthouden.

 

21 september 1973

SM Peyster, ons onvolprezen administratief wonder stond vandaag in het middelpunt van de belangstelling, hij werd voor het front onderscheiden met de zilveren plak voor 24 jaar trouwe dienst. De overste van Pul sprak het feestvarken vriendelijk toe, waarna de meute naar de Peelse basis kantine begaf om aldaar het glas te heffen op de volgende 24 jaar. Kees van harte.

 

24 september 1973

Majoor Vendrig had het even moeilijk vandaag. Tijdens het nachtvliegen kwam hij bij een GCA run vlak voor de baan in de bomen terecht, hij haalde de baan nog wel, zij het met een daverende klap. Het vliegmasjien vond het niet fijn meer en kreukelde zich lichtjes op, maar onze Sqn. Cdt kwam er gelukkig zonder kleerscheuren af.

 

1 oktober 1973

We hebben een nieuwe “Zoef”het is de Maj. Verbaan die het Sqn. GLO wise komt versterken.

Op de foto “Een laatste blik op de oude trap:

 

2 oktober 1973

Het squadron loopt langzaam leeg, nu is het Lt. Huijgevoort alias “de kruik” die ons gaat verlaten. Jan wordt instructeur bij de CAV hij gaat zich daar o.a. met de opleiding van aspirant 306’ers bemoeien, maar zal ongetwijfeld ook leerling bommengooiers tegenkomen. We wensen hem voor het laatste veel sterkte toe en voor het eerste veel succes.

 

5 oktober 1973

Het is gebeurd, hoe ongelooflijk ook, het is echt gebeurd, Tjeu Beelen is vandaag getrouwd. Dit uiterst opzienbarende gebeuren ging natuurlijk niet ongemerkt aan het Sqn. voorbij, we waren erbij, niet alleen lijfelijk in de kerk. Maar ook middels een, per open telefoonverbinding met de toren, precies op tijd overkomend viertje. De zéér drukke receptie werd door de Sqn. maatjes, in gouden bandenpak, met echtgenotes druk bezocht en langdurig. Om te voorkomen, dat Tjeu en Mary zich op de eerste huwelijksnacht zouden vervelen hadden we een paar krantjes neergelegd in de slaapkamer, nou konden de maten zich weer eens niet inhouden, het resultaat was een tot de nok toe, met krantenproppen gevulde slaapkamer. We zijn ervan overtuigd dat ze zich niet verveeld hebben.

 

6 oktober 1973

Feest, groot feest, het eerste en enige Nederlandse fotoverkenning squadron is jarig.
306 bestaat 20 jaar.

De door Nol Kloth lang voorbereide festiviteiten beginnen met een door 400 mensen bezochte reünie, dit gebeuren vindt plaatst in de manschappen kantine en is vooral v.w.b. de ouderen onder ons een goede gelegenheid om weer eens met de grote getale opgekomen oud 306ers te praten. Van de oud commandant waren o.a. Lt. Kol. Merkelbach, Lt. Kol v.d. Spek, Maj. Adriaans, Maj. Broek aanwezig. Verder zagen we de heren Schoen, Zandbergen en Mulder, welbekend uit een niet zo grijs verleden. Dhr. Wilbrink mag gerust tot de verst-komende deelnemer worden aangemerkt, hij kwam helemaal uit Kenia. Natuurlijk waren er talloze oud TD’ers en ex Intell-personeel en vele, vele oudgedienden. Van de overige gasten dienen nog vermeld te worden, de directeur Oude Delft, een delegatie van het No 2 Sqn, en enkele burgemeesters van de omliggende gemeenten. Zoals u ziet een zeer gemêleerd gezelschap dat dan ook borg stond voor een zeer gezellige receptie, die gevold, werd door een voortreffelijke Brabantse koffietafel.

S’ avonds barstte het feest echt los, in de O.O mess, bezocht door zo’n 700 gasten en opgeluisterd door 2 bands. Majoor Vendrig opende de avond, met een welkom aan al zijn gasten, met een speciaal welkom aan de directeur v.d. Oude Delft die het Sqn. als jubileum geschenk een biertap installatie aanbood mitsgaders 4 vaten bier aanbood. Het hebben van goede relaties werpt toch altijd weer zijn nut af. Zondagmorgen was er voor de echte volhouders nog een z.g. “Fruhschoppen” georganiseerd. Helaas waren kronisten, op dit zéér vroege tijdstip wegens de slechte algemene toestand, hierbij niet aanwezig. Enfin 306 gaat welgemoed op weg naar de 21ste verjaardag, er zijn mensen op deze basis die hopen dat we dan volwassen zullen worden.

 

11 oktober 1973

Vandaag gingen we naar Laarbruch voor de return party. Per bus vertrokken we rond 2 uur richting Duitsland. Om te beginnen werd de F-4 flight simulator bezichtigd. Nou dit is inderdaad een mooi masjien en hij crasht ook voortreffelijk zoals Nol Kloth ons demonstreerde. Om 4 uur stonden we dan in de crewroom van onze Engelse gastheren aan het eerste glaasje “uilenurine” zo maar uit het vat via een theeketel in het glas, net zoals moeders thuis de thee inschenkt en dan maar lurken. Lekker is anders, maar het went wel. Majoor Vendrig bood tijdens zijn speech een oorkonde met het recept voor satésaus aan, Cdr Warren was hier kennelijk zo van onder de indruk dat hij Maj. Vendrig zijn echte Engelse bolhoed aanbood. Het verdere verloop van deze avond was aangepast aan het normale standaardpatroon van dit soort feestjes.

12 oktober 1973

Ton Helders vloog vandaag zijn laatste “trippie” 104. Hij gaat naar de Friendship en werd uitbundig uitgeleide gedaan, zoals op de foto’s te zien is. De laatste trip van Helders was tevens de eerste missie welke in de nieuwe MFPU afgehandeld werd, die dan ook hiermee officieel in gebruik is genomen.

26 oktober 1973

Harry Leenders won samen met Flip Koot de eerste prijs voor de Luchtmacht tijdens de M-CAM, Proficiat.

 

31 oktober 1973

Maj. Verbaan, onze GLO ging vandaag met Maj. v.d. Struif zijn eerste tripje TF’en, dat vond-ie leuk, alleen kreeg hij tijdens de vlucht een “kleine oprisping” zoals hij dat noemde, tot overmaat van ramp was ook nog de bodem uit zijn kots zakje. De gevolgen van dit alles zullen u duidelijk zijn. Voor een uitgebreid verslag dient U zich te vervoegen bij Dirk vd Struif.

 

1 november 1973

Dat is B-Day oftewel bevorderingsdag. Het kledingmagazijn verkocht weer de nodige meters strepen. Bij 306 waren de gelukkigen. Maj. v.d. Struif, Kap. Rijswick en Kap. de Kok, hierna weer gewoon met respectievelijk, Dirk, Mat en Gijs aan te spreken. Het is trouwens vandaag ook Allerheiligen, heeft niets te maken met de bovengenoemde personen, maar dat betekent alleen, dat we vandaag i.v.m. met deze feestdag, niet boven Duitsland en België mogen vliegen.

 

12 november 1973

Ron Herscheidt wordt vlucht Cdt. op de MFPU als vervanger op navigatie boekte de Sgt1 Paul Schonk in, welkom.

 

13 november 1973

De B.D.L. Lt. Gen. Knoop vereerde ons vandaag met een bezoek waar het allemaal om ging kan helaas niet vermeld worden. De Intell sectie was wel Happy, zij hielden door persoonlijk toedoen van de BDL een “Jane’s” aan dit bezoek over. Hartelijk dank generaal.

 

19 november 1973

Drenth en Schouten mogen een weekje op de LETS met E.O.V. bezighouden. Willem den Ouden is er natuurlijk ook, maar dat is uiteraard geen nieuws.

 

20 november 1973

We krijgen versterking op de vliegende afdeling van het squadron. De luiten van de Avoird en van Weerdenburg boekten in. We heetten ze van harte welkom en wensen ze veel succes in het “recce” wezen.

 

23 november 1973

PTT dag

26 november 1973

Het sneeuwt

27 november 1973

Het sneeuwt nog steeds, jawel het houdt niet op.

28 november 1973

Inderdaad het sneeuwt alweer.

 

30 november 1973

Het hield vandaag op met sneeuwen, maar wat belangrijker is.
Het Groot Jaarlijks Squadronfeest werd gehouden in het bekende etablissement Marktzicht te Uden. Een prima feest, met een uitstekend koud buffet en de nu wat langzaam pratende Willen den Ouden als Sinterklaas. De nodige ludieke cadeaus vonden een bestemming. Zo kreeg o.a. Rob van Zwieten een kurk voor zijn boot (was een keer vergaan) en Leen Brandwijk kreeg zijn eigen podje.

1 december 1973

De laatste maand van het jaar is het mist wat de klok slaat. Dat is meestal het gevolg en dit jaar was daar zeker geen uitzondering op. We vliegen nog een beetje en bereiden ons al vast mentaal voor op de komende “terug verhuizing” naar Volkel daarnaast doden we de tijd met het invullen van verlofpapiertjes en meer van dat soort dingen. Veel spectaculairs gebeurt er echter niet.

 

4 december 1974

Even een klein berichtje over een zich uit de militaire dienst terugtrekkende dokter. We namen vandaag afscheid, middels een pilsje, van dokter Pen. Hij was het, die ons tijdens ons verblijf op de Peel medisch heeft bijgestaan en daarbij ook nog grote interesse in het werk (wat we soms doen) toonde. Hij was ook frequent op het smaldeel aanwezig vandaar dat we dan ook node afscheid nemen van deze best aardige dokter. Het ga u goed (lukt meestal wel in de artsenij).

 

6 december 1974

Er werden weer “jenever kruizen” uitgedeeld in de mess. Helaas viel 306 dit keer niet in de prijzen, ofschoon we toch ruim in de dienstjaren zitten (met ze alle).

 

13 december 1973

Vandaag hadden we de twee hoogste klassen van de St. Clara meisjesschool op bezoek. Voor sommige heren misschien een interessant gebeuren, totdat blijkt dat het een lagere school betreft en de kreet “twee hoogste klassen” dus een uiterst relatief begrip blijkt te zijn. Gezien de jeugdige leeftijd van de bezoeksters werd de uiterst betrouwbare Ben Groeneveld gecharterd zo het een en ander te vertellen

 

18 december 197

Wederom sluit 306 een episode uit haar bestaan af.
Ons van hot naar haar geschopt squadron, vertrekt vandaag van de Peel naar Volkel, waar wij ons in het voormalig 311 squadron gebouw vestigen. Over de verhuizing zelf valt weinig te melden, dat ging als vanouds zeer gesmeerd. Uiteindelijk zijn we daar volkomen los op! Wel leuk was het overvliegen van de 15 serviceble R.F.s, waarmee we opjoinden en waarbij natuurlijk even een “Low pass” over Volkel maakten. De U welbekende “combined-role-squadrons hadden al in geen jaren zoveel “vliegmasjienes” bij elkaar gezien

De nieuwe 306 containers.     

Op de eerste foto het afdrukken van de gemaakte luchtfoto’s. Foto twee, Intell met daarachter het Ops gedeelte.
De derde foto is de kaarten kamer. 90% van de kaarten die u ziet zijn de z.g.n. Stafkaarten schaal 1-50.000.                 

21 december 1973

Deze week zijn de tientallen vliegtuigbunkers overgedragen aan de Koninklijke Luchtmacht.
Tijdens de korte plechtigheid overhandigde Overste Hagen symbolisch een grote sleutel op een plaquette aan de Kol. Boks commandant van de vliegbasis.  

Er valt weinig meer te vertellen over 1973.

Wat onzerzijds vermeld diende te worden geschiede zo.

Wat nog voor het nageslacht bewaard dient te blijven is het feit dat 306 dit jaar op de kop af 3785 uur en 22 min. haar vliegtuigen inclusief inhoud in de lucht heeft gehad en daarmee weer ver boven het gemiddelde zit.

Zo dat was het dan, al feestend, kalkoen verorberend en rotjes afschietend drijven we langzaam het jaar uit.

Uw kronisten wensen u, uw respectievelijke wederhelften en kroost een succes en voorspoedig 1974.

error: Copyright protected
Scroll naar boven