Dagboek 1974

1 januari 1974

Voordat we aan het nieuwe jaar beginnen wil ik u beste lezer graag de basisopstelling geven voor wat betreft het personeel waarmee het squadron dit jaar gaat opereren.

Commandant:            Henk Vendrig

Ops Off:                       Dirk van de Struif

A – Flight
Ed Schuckman               
Harry Leenders
Rob van Noort
Ton Jansen
Ton van de Avoird                  

B – Flight
Roel Jensen
Ad Nieuwlands
Aart Schouten
Ernie van de Heuvel
Rob van Zwieten
Hennie van Weerdenburg

C – Flight
Matje Rijswick
Dirk van de Velde
Ben Groenevelt
Ben Drenth
Willem den Ouden
Eric Kroes

Hierbij moet vermeld worden dat Joop Spiegelberg m.i.v. 2 jan. zijn tijd op de KMA doorbrengt en dus alleen nog komt gastvliegen. Tjeu Beelen vindt u ook niet meer in deze flight indeling, hij is op medische gronden afgekeurd voor de jetvliegerij en helpt momenteel de volgende Intell figuren bij hun werk. Chris Corneth, Jan Maat, Jan Hoven, Jan van de Linden en Jaap Nieuwkoop.

Op dit lijstje mist u Jan Hoekstra, hij is met ingang van vandaag voor ongeveer 2 mnd. bij het HOOC gedetacheerd.

Dan zijn er nog Ron Herschet en Paul Schok die de Nav-zaken voor hun tekening nemen. Bovenstaande jongelui, tezamen met niet nader met name te noemen personeel van de lijn, MFPU, SMV, Inwendige Dienst, Verzorging ect, vormen het 306 sq. waarmee we dit jaar van start gaan.

 

14 januari 1974

Er kwam een niet zo leuk bericht binnen vandaag. M.i.v. heden worden alle vluchten naar Deense en Noorse vliegvelden gecanceld, dit vanwege het steeds heersende peutprobleem. Nou ja, het is daar nu toch veel te koud.

 

25 januari 1974

PTT dag. Ter ere daarvan gaan we op excursie naar het ACOCgevestigd in een Limburgse berg. Langer dan een paar uur houden wij het er niet uit.

S’ Middags bekijken we vluchtig de Brands bierbrouwerijen, waarna we hoeveelheden van het eindproduct tot ons opnemen. Een geslaagde dag, vooral het laatste gedeelte sloeg bij eenieder zeer aan.

 

1 t/m 13 februari 1974

Een uiterst rustig gebeuren, deze maand, er gebeuren geen schokkende of opwindende dingen zodat er eigenlijk niets vermeldingswaardig te vermelden valt; we gaan kalmpjes aan ons gangetje.

Er gaan elke week 4 kisten naar een Zuid Duits veld, om er voorzien van Duits peut “drievollebakkentrippen” te vliegen.
Er worden de nodige NTV’s en VOTC’s gedraaid en een aantal ver her en der gecharterde “vaklieden” werkt aan de verfraaiing van de crewroom. Eigenlijk is van verfraaiing geen sprake daar na vertrek van de vroegere bewoners met medeneming van de inventaris en verdere heraldische ornamenten, een kaal hok overblijft. Dit spijt ons in ’t geheel niet daar wij aan de nieuwe crewroom ons eigen karakter kunnen geven.
Dit bestaat dan uit een geheel verschroot “bargedeelte” en onze eigenste Rembrandt alias Chris Corneth (mede chronist) werkt aan een wandschildering voorstellende een giraffe, compleet met oerwoud en besneeuwde “kilemadeze”.
Kortom 306 doet aan kunst en vliegwerk.

15 februari 1974

Aadje Rotteveel zorgt voor wat leven in de brouwerij door zich met een hydraulic failure en 8000 pond fuel remaining in de barrier te storten, dit alles met het eerbiedige gangetje van 170 knopen. Het hele spulletje werkte uitstekend en hield hem en het “bul” dan ook keurig tegen.

 

22 februari 1974

PTT dag vandaag. Om de vele briefings en andere waardevolle toespraken te ontlopen, gaan we op excursie naar de Rij en Tractie school in Amersfoort,
wederom uitstekend geregeld door Ton Verbaan U welbekend als ons onvolprezen 306 gigolo, eh… GLO
. Eenieder werd in de gelegenheid gesteld een ritje te maken in-op of aan zo’n brok ratelend ijzer, tot groot vermaak van ons en ook wel van de aldaar verzamelde bereden lieden. De ritmeester van Utrecht-tot-Zeist (via Bunnik) verraste ons, door ons geheel onvoorbereid een herkenningstest “army equipment” voor de neus te draaien. Wij verrasten hem met de uitslag. Ha..ha… Al met al leuk en leerzaam. Doorgaan Ton.

 

11 maart 1974

2 jongelui van de Intell afdeling zijn vandaag naar Engeland vertrokken. Het zijn Jan Maat en Jan v.d. Linden die op een PI cursus van 3 maanden gaan leren, wat ze ons “piloten” al jaren staan te vertellen.

 

14 maart 1974

M.F.P.U. gaat “moven” ze gaan naar Eindhoven, waar later op de dag ook 4 van onze kisten landen om er fotografisch afgehandeld en geretasked te worden. Op de terug naar Volkel kwam onze Spec.admin.zak. SM Peijster, die een kortere weg wist, voor een viaduct te staan, dat helaas enkele centimeters te laag was voor zijn Daf truck aanhanger. Terug was onmogelijk omdat het een afrit van de snelweg betrof, de marchaussee bracht uitweg, zodat de Heer Peijster toch nog met z’n karretje op Volkel aankwam. Eigenwijs zijn??

 

15 maart 1974

We nemen vandaag middels een commando overdracht gevolgd door een receptie afscheid van de Kol. Boks en begroeten, onze nieuwe baas Kolonel Baas.

 

18 maart 1974

Een van de antiekste 306ers, Leen Brandwijk, heeft zijn 24 jaar trouwe dienst erop zitten, dit is voor hem een reden om zich, samen met een aantal genodigden in de jenever te storten.

 

19 maart 1974

306 is “in tegenwoordig”, we worden wederom versterkt op het vlieg technische vlak, de luiten Jeroen Ophoff en Guy Putker boekten in en gaan met schuchtere schreden het pad op naar ons aller doel, de niet te beaten recce piloot. Welkom en veel succes.

 

20 maart 1974

Een pilsje op de lijn, een beetje triest eigenlijk want het is afscheid van onze onvolprezen line chief, Nol Kloth, die vak officier is geworden en daarom overgeplaatst wordt.

Nol ontiegelijk hartelijk bedankt voor het vele werk dat he op alle fronten voor 306 hebt verzet en veel succes in je nieuwe baan. Omdat we er toch waren, onthulde de Maj. Vendrig ook maar even de nieuwe “home made” BBQ, die uiteraard onmiddellijk daarna in gebruik werd genomen. Vermeld dient nog te worden dat AOO Fial onze nieuwe line chief is. Welkom.

 

23 maart 1974

Ter ere van de opening van Udens nieuwe overdekte zwembad, mocht onze sinds Ophoff, niet meer dikste luit een demonstratie “dinghy drill” geven. Toen Robert van Zwieten, want dat is nu “fat man number two” zich in zijn dinghy wilde hijsen, liep het bootje voor de ogen van de Udense (zeer onthutste) notabelen in snel tempo leeg en lag Robert geheel voor joker in het glasheldere water. Middels een van de kant toegeworpen reserve boot maakte hij de show af voordat hij geheel afgezeken de kleedhokjes opzocht.

 

29 maart 1974

’s Avonds was er groot crewroom feest ter gelegenheid van de opening van onze nieuwe “Orpheus bar” een goed feest waarbij ook de dames hun lof voor onze nieuwe behuizing niet onder stoelen of banken staken. Vanaf deze plaats willen we de firma Oude Delft bedanken voor de door haar geschonken koperen bar bel en het smeedijzeren bar opschrift.

 

1 april 1974

Na langdurige evaluaties, harde training en uitgekiend precisiewerk is ons recce-squadron er voortijdig in geslaagd met de gloednieuwe apparatuur van ‘Oude Delft’ de operationele status te bereiken. Niets weerhoudt hen nu langer om elk moment te worden ingezet.
Uiteraard hebben Majoor Vendrig en zijn mannen bij het bereiken van deze mijlpaal het glas geheven.

Na waarderende woorden gesproken te hebben tot de 306-mannen, die het evaluatie-project met zoveel vrucht en zo snel hadden voltooid, hing Majoor Vendrig de (op schaal verkleinde) Orpheuspod onder het in de crewroom hangende model van de RF-l04G, daarmede de ingebruikstelling op symbolische wijze realiserend.

Overigens wil de C-306 niet dat dit voor het squadron unieke gebeuren ongemerkt aan de basis voorbijgaat en heeft, na overleg met Kolonel Baas, een even uniek aanbod. Hij wil met ‘zijn’ apparatuur iedereen, werkzaam op deze basis, op de (lucht)fotozetten. Uiteraard herkenbaar, zodat U niet teleurgesteld uit een stipje U zelf moet herkennen.

De hierbij afgedrukte foto is er één uit een serie, gemaakt tijdens de evaluatie. U kunt dus zelf oordelen over kwaliteit en scherpte. Degenen die zich ge-(lucht) fotografeert wensen te zien, moeten dit vóór 29 maart a.s. opgeven bij de Lt. Adj C-306, tst. 100 of 101

Majoor Vendrig kan dan aan de hand van de opgave een vak indeling laten maken op het exercitieterrein. Dit vormt met zijn asfalttoplaag de ideale achtergrond, terwijl tevens voldoende ruimte beschikbaar is. De opname-runs moeten maandag a.s. worden gevlogen, omdat het verdere vliegprogramma door zijn overladenheid geen verdere speling gedoogt.

U wordt op die dag eerst in een groepsvak opgesteld (max. 30 personen) waarbij Uzelf de groep samenstelt. Bij de eerste run van de fotokist worden dan groepsplaten geschoten. Tussen de eerste en de tweede run ligt 6 minuten (om het vliegtuig weer boven de basis te navigeren) waarin U van het groepsvak overstapt in een toegewezen éénmansvak. Ter plaatse krijgt U duidelijke aanwijzingen van 3O6-personeel.

Voor verdere inlichtingen verwijzen we naar toestel. 100 en 101.De redactie van de Peeljager meent Majoor Vendrig en zijn mannen nu reeds te complimenteren voor deze geste.

Buiten de redelijk geslaagde 1 april grap, was het een rustige maand zonder evenementen. We deden mee aan weinig spectaculaire oefeningen zoals Playboy en Casino Cash, er gingen regelmatig viertjes naar het buitenland en er werd flink gevlogen, maar ja, “dat benne allemaal leuke dingen voor de mensen”, althans om te doen en waar helaas weinig over te schrijven valt. Een rustige 306 maand, de echte uitzondering die de regel bevestigt?

 

3 mei 1974

De KNZHRM bestaat 150 jaar en daarom schonken wij deze maatschappij het luttele bedragje van F 100,-. Ze waren er blij mee, wij ook trouwens, want je kon ze maar eens nodig hebben.

 

10 mei 1974

Tjeu Beelen en Dirk van de Velde zijn vandaag in Nijmegen bij het KLu kampioenschap kogels gooien.

We kregen een telegram van een zeer dankbare firma “Oude Delft”. Het betrof een demonstratie vlucht in Denemarken met het Orpheus systeem uitgevoerd door Roel Jensen, onze vliegende vertegenwoordiger. Voorzien van de enige naam die de Denen goed kunnen uitspreken.

 

13 mei 1974

De luiten van Weerdenburg en van de Velde zijn een weekje weg, ze doen resp. Atheneum en HAVO examen. Volgens hun eigen zeggen kunnen ze niet meer zakken. Geen punt dus.

 

27 mei 1974

We werden vanmorgen vroeg verrast door het welbekende telefoontje “Goedemorgen, het is alarm”. De basis oefening Concreet ging van start, die ons naar wij vrezen nog wel enige dagen bezig zal houden.

 

28 mei 1974

Nieuw werkwoord is ontstaan, We “Concreten” door.

 

29 mei 1974

Aanvang dienst is vandaag pas om 08.30 Zulu, want er moet gestemd worden en dat laten we ons door zo’n lokaal oorlogje niet afpakken. Matje van Rijswick haalt de Vliegende Hollander door zich op alternatieve wijze uit zijn cockpit te laten verwijderen.

 

30 mei 1974

1300 Zulu Einde oefening. De vermoeide acteurs trekken zich zonder applaus terug in hun kleedkamers.

 

4 juni 1974

Dit was weer één van die sporadische voorkomende dagen waarop 306 echt operationeel verkenningswerk afleverde in het kader van de Marine. Exercise “Dorsage Tingle” fotografeerden Matje van Rijswijk en ene Eric Kroes vandaag een aantal spiksplinternieuwe mijnenvegers made in Russia, die zich via de Noordzee naar het Zuiden spoedden. Omdat dit zich na vijven afspeelde mag er wel gesproken worden van operationeel overwerk.

 

11 juni 1974

De luiten van de Velde, Janssen, Kroes en Groenevelt gingen vandaag naar Erding. Een zo op het oog weinig historische gebeurtenis, ware het niet dat Ben Groenevelt zich bij de landing op genoemd vliegveld op Navy manier in de approach-end barrier stortte en zo geheel onvrijwillig, het wereldrecord “Short field landing” op zijn naam bracht.

Op de foto het telegram na een gemaakte fotoreportage bij een G-91 ongeval.

 

18 – 20 juni 1974

Dit waren 3 drukke dagen, we vlogen voor de oefening, Cold Fire, zo’n 35 sorties per dag. Dat betekende wel dat we om half zes ’s morgens moesten beginnen, gelukkig werden we echter op de bekende Luchtmacht wijze gecompenseerd, we gaan ’s avonds gewoon wat langer door.

 

24 juni 1974

We zullen Ton van de Avoird een poosje moeten missen, hij ligt in het ziekenhuis ter modificatie van zijn neus.

Zoals gebruikelijk was ook dit jaar de maand juli een uiterst rustige. Het halve Sqn. is met vakantie en er is daarom niets te melden over enig spectaculair vlieg en of feestgebeuren. Wat we wel meemaakten deze maand was het afscheid van ons aller Chris Corneth. Hoofd van het Intell gebeuren en de artistieke illustrator van dit dagboek. Diegene die denken dat dit dagboek nu weer dor geschrift gaat worden hebben het gelukkig mis, want Chris heeft beloofd nog tot het einde van dit jaar z’n artistieke vaardigheden voor de 306 historie beschikbaar te stellen. Chris bedankt voor alles wat je voor het squadron hebt gedaan en veel succes op het ACOC.

1 augustus 1974

Omdat Leeuwarden m.i.v. 1 aug. tijdelijk wordt gesloten komen er 3 luchtverdediging luiten bij 306 gastvliegen. Het zijn de Elt. Leenen, Wiener en Brouwer, allen geplaatst op de KMA, waar ze voor beroepsofficier studeren. We wensen ze veel sterkte bij hun pogingen een recce kist tot 30.000 ft of meer te brengen.

 

15 t/m 22 augustus 1974

Vanochtend brak geheel “onverwacht” Taceval uit. Omdat de Peel nog steeds gebunkerd wordt en wij daar dus niet terecht kunnen doen we als een soort vijfde wiel aan de Volkelse wagen mee. Wij blijven normaal in ons gebouw en de kosten blijven gewoon op de lijn, ondanks deze handicap doet 306 het helemaal niet slecht, we scoren een goede 2 wat beter is dan onze geshelterde strike/attack maten die met een slechte 2 uit de bus kwamen.

Tijdens de oorlog werd het Sqn. versterkt middels 2 verse F-104 piloten, de Lt’s Piet Jansen en Bert van Bemmelen, Welkom en bier, nondejuu!

 

10 september 1974

Hoog bezoek vandaag. Prins Bernhard bezocht Volkel en vergat daarbij 306 niet. Majoor Vendrig liet hem de nieuwe MFPU zien en Roel legde de Prins de werking van de Orpheus pod uit. Vooral de infrarood plaat van Paleis Soestdijk viel in goede aarde bij de Prins en dus ook bij ome Roel, die duidelijk op de foto staat te genieten

Dat 306 nog iets anders doet dan aanwezig zijn bij jubilea en tentoonstellingen houden wist u natuurlijk allang maar voor de zekerheid willen we hier toch even de oefeningen opsommen waar we zo achteloos even aan deelnemen: Exercise Playboy, Exercise Crack Force, Vrijland, Britt Corps, Crimson Falcon, Cruel Flame en the Joint Fields Trails. Ja ja we liggen goed in de markt

18 september 1974

Omdat Veghel vandaag het feit herdenkt dat het 30 jaar geleden werd bevrijd, vloog 306 een fly past met 9 kratten onder leiding van Maj. Vendrig. Het geheel verliep zonder problemen, geen hair razing stories, deze keer.

27 september 1974

PTT dag. We togen erop uit naar Tholen om de aldaar gelegen Oosterschelde even van vis te ontdoen. Een verrassende bijkomstigheid was, dat in de haven van Tholen een filmploeg bezig was met de opnames voor de film “Keetje Tippel” In de plaatselijke lokaliteit bleek de combinatie mosselen, spiritualiën en filmsterren uitstekend te bevallen.

 

29 september 1974

Jan Maat en Jan Hoven zijn vandaag naar Leck vertrokken om zich aldaar met Big Klick te gaan bemoeien.

30 september 1974

Dirk van de Velde en Tjeu Beelen zagen het weer zitten “in de roos” resp. 1 en 2 in de Vkl. schietkamp.

31 september 1974

Ed Schuckman en Dirk van de Velde eveneens naar Leck voor Sqn. Judge en Vliegende Empire.

 

9 oktober 1974

Roel Jensen en basis testvlieger Aad Rotteveel vlogen vandaag de eerste Orpheus overname vlucht, waarmee de invoering van de pod in het squadron is begonnen.

 

14 oktober 1974

Een trip van 4 dagen naar Beja in Portugal wie zou dat niet willen. Iedereen uiteraard maar de gelukkigen zijn Janssen en van Rijswick die samen met de “strijkijzers” Dikkers en Kusmic gaan bekijken of Portugal in de toekomst vaker als achtergrond voor onze vliegmachines gebruikt kan worden.

 

22 oktober 1974

Een ouwe getrouwe verlaat het squadron. Onze eigen niet meer weg te denken als sinds mensenheugenis bij het squadron zijnde eenmalige. Tjeu Beelen gaat met Demob. We zullen ze missen, de grappen en de grollen, de optimistische kijk op de dingen en de nooit aflatende ijver. Tjeu bedankt voor de enorme berg extra werk wat je verzette en veel succes in het burgerleven.

 

23 oktober 197

Daar uw schrijver niet ter plekke bij de Squadron rotatie naar Karup aanwezig kon zijn, volgt hier het “ooggetuigenverslag” van onze speciale buitenlands correspondent R. v. Zwieten.

Hallo fans, hier is uw correspondent in Denemarken en wel Karup.

Nadat enkele figuren zich nog even snel naar huis moesten begeven voor de spullen die ze vergeten waren, konden we aan onze De trip was IFR dus Mr. Vertico was weer aanwezig zeker één uur lang. We werden met Öl verwelkomd. S ’Avonds dronken we ons eerste pilsje met de Deense piloten van het 729 Sqn.

 

Woensdag 24 okt 1974

Vandaag werd in paartjes boven Noorwegen gevlogen, hetgeen erg mooi was. Van de piloten waren Janssen, Groenevelt, vd Avoird, Drenth, v Weerdenburg, Vendrig (1ste deel) vd Struif (2de deel) en van Zwieten. Onze move-baas was Roel Jensen, voor vrienden Kapitein.

S’ Avonds hadden we een welkom feestje met de Denen.We kregen een echte Deense maaltijd aangeboden, met knäckebröd, vis, öl en vooral veel aquavit. Spoedig hadden we wij ook onze jenever gehaald en ook deze werd genuttigd, behalve door een zekere Majoor V te U, die af en toe zijn aquavit c.q. jenever in de dichtbij zijnde asbak deponeerde om het geheel toch maar klaar te kunnen zien. Donderdag 25 okt 1974Ook deze 2de dag werd er weer boven Noorwegen gevlogen. S’ Avonds kwamen vd Struif en Erik Koers op bezoek, zij hadden Mario (TD) gebracht. Helaas moesten zij s’ avonds bijna alleen naar Henning de rest was te dood, oud of zat te kaarten.

 

Vrijdag 26 okt 1974

U zult het niet geloven, maar vandaag is wederom gevlogen en … ja… u raadt het al Noorwegen.

S’ Middags taaide de Deense meute vroeg af. Bij FRO thuis geweest en daar iets gegeten, later op de avond zijn we naar Henning gegaan.

 

Zaterdag en zondag 26 en 27 okt 1974

Er werd niet gevlogen (niet gedacht he) De gehele meute was op pad, er was zelfs een groot gedeelte naar Aalborg. Janssen en de schrijver waren naar Skrydstrup. Uiteindelijk zijn we elkaar weer ontmoet op zondagavond in de messing Jens te Vibörg.

 

Maandag 28 okt 1974

Wat hebben we eigenlijk toch pech, we hadden namelijk dat kale “warhoofd” Appie van de verkeersleiding meegekregen. Hij stond erop, dat iedereen naar de toren van Karup kwam kijken hoe mooi die wel was. Nou verdomde mooi hoor Appie, en nog wel helemaal van beton ook (behalve de ramen). Wat mij als uw correspondent wel goed deed, was dat die Denen ons “rangen en misstandenstelsel” geheel door hadden, de eerste luitenants sliepen in “pairs” op één kamer en de enige echte tweede luitenant kreeg een eigen vertrek, dus ik zat erg comfortabel.

Om nou op vandaag terug te komen, inderdaad we hebben gevlogen, op wat Navy gespuis. s’ Avonds was er een feestje met de TD en vliegers in de Deense OO Mess hetgeen erg leuk was. Roel Jensen had een nog een verdomde goede speech van wel 15 Engelse woorden. Het feestje was snel afgelopen en enkele mannen zijn nog een pilsje in het dorp gaan pakken.

 

Dinsdag 29 okt 1974

Ja, inderdaad………. Oke dan vertel ik het maar niet, dat er vandaag ook weer gevlogen is.

Je kijkt er van op, maar die jongens van de MFPU kunnen er best aardig uitzien.

 

Woensdag 30 okt 1974

Het afscheidsdiner met dames deze avond was gezellig. Wij aten o.a. eend met zo’n 5000 vlieguren en een.. brake-faillure want zijn poten waren verbrand. Het andere Karupse squadron opende steeds de nissen deuren (alwaar zij met hun dames achter vertoefden) en roepen Boe en Bah. Maar ook dit euvel was snel verholpen. Toen zij weer de deuren openden hoefden ze niet meer te roepen, want onmiddellijk vlogen de skeletten en demi-polo’s in hun richting. Na het eten was er dansen. Weten zij dan nog niet, dat het historisch gegroeid is, dat een 306er niet danst. Behalve Ben Groenevelt, die had zijn danspumps aan en danste zich suf.

 

Donderdag 31 okt 1974

De laatste dag van de rotatie, het was dan eigenlijk nog alleen inpakken en wegwezen. Nadat wij iedereen hartelijk bedankt hadden zijn we naar Nederland teruggevlogen. Back to normal.

 

23 oktober 1974

We ontvingen vandaag een telegram van een zéér tevreden BDL. Het betrof de Joint Fields Trails, een project over camouflage middelen en luchtfotografie, waaraan 306 heeft meegewerkt. Toch leuk als zoiets voor een volle briefingroom wordt voorgelezen.

 

31 oktober 1974

Ter gelegenheid van de overname van de éérste Orpheus pod door het 306 sqn. gaf de Oude Delft vandaag een feestje. Waarbij Maj. Vendrig en Lt. Kroes aanwezig waren. Na een aantal dankbetuigingen van technische lieden en andere technische lieden en het ophalen van herinneringen uit de ontwikkelingsperiode van Orpheus werden we verrast door de aanbieding van een levensgrote pluche giraffe door de firma Oude Delft.

In zijn dankwoord verzekerde majoor Vendrig dat het beest als lid van 306 zal worden ingeschreven en een vaste plaats in de crewroom zal krijgen.

1 november 1974

We moeten deze maand helaas met een minder prettige mededeling beginnen. Harry Leenders het voorhoofd van het squadron, verlaat ons en de Luchtmacht om bij Swiss Air uren te gaan hakken. 306 zal hem niet vergeten.

4 november 1974

De door Olde Delft geschonken giraffe werd vandaag feestelijk uitgepakt en ingelijfd. Dit ging uiteraard gepaard met toespraken en een biertje. Het werd nu ook duidelijk dat er een groot gat moet komen in het onder het plafond hangende latwerk. Dit beest steekt wel verschrikkelijk zijn nek uit.

11 november 1974

Rob van Noort naar VIO, het bericht sloeg bij Intell in als een bom. Over de vreugde over dit feit zichtbaar te maken, besloten de Intell jongetjes hun hok te versieren. Helaas, toen ze er ’s morgensvroeg mee wilden beginnen, bleek dat de heer v. Noort ze lichtelijk voor was geweest. D.m.v. slingers, ballonnen en enkele pakjes Chaff was het duffe hok in een waar feestlokaal herschapen.

 

20 november 1974

Het is weer oorlog, hij heet Concreet II deze keer. Oorlog is nooit leuk natuurlijk, maar Dirk van de Velde werd er zo ziek van, dat hij even moest gaan liggen.

 

24 november 1974

De Intell sergeanten Jan Hoven en Jaap Nieuwkoop zijn een poosje naar Alconbury in het kader van de oefening Sharp Eyes, zeggen ze. Zou er dan toch iets aan hun oogjes mankeren.

 

5 december 1974

Als Sinterklaas cadeautje kregen we vandaag C-CTL de Generaal Geschiere op bezoek. Een aardige man, maar om hem voor Sinterklaas te krijgen ……….. eh, nou nee.

 

6 december 1974

Bij de jaarlijkse jenever kruizen uitreiking viel de eer ditmaal ook aan twee voormalige 306ers ten deel. Maj. Flip Koot en Maj. Hans Vollewens.

 

9 december 1974

Een klas HSV-ers op bezoek, tja wat moeten we er nog van zeggen.

 

23 december 197

Dat 306 ook buiten het KLu-wereldje goed in de markt ligt bewijst de aardige brief van de Hartenberg uit Ede, een instituut voor geesteszwakten, dat we bijna geholpen hadden bij het opsporen van een lek in een heet watersysteem

Ter afsluiting van dit jaar 306 historie valt er alleen nog te vermelden,
dat m.i.v. 1975 Lt. van Bemmelen de squadron geschiedschrijving op zich neemt en dat uw schrijver Lt. Kroes en optekenaar Lt. Corneth hierbij afscheid nemen. Houdoe.

error: Copyright protected
Scroll naar boven