Dagboek 1954

Maandag 25 Januari 1954
De 1 Lt. vlieger waarnemer R. Hengsdijk is overgeplaatst naar Eindhoven om de functie van Groups Operatien Affairs te vervullen. Hij voelt veel voor het baantje. Wij denken dat hij daar wel van terug zal komen, omdat er niet veel tijd over zal blijven om te vliegen i.v.m. de uitgebreide papierwinkel waar hij verkoper wordt.

Zaterdag 6 Februari 1954
Van nr. 2 group te Gütersloh is de Flight Lt. Yetman, wij zullen hem in ’t vervolg Freddy noemen bij ons gedetacheerd. Hij is Meteor vlieger bij 79 Sqn. te Gütersloh dus een ervaren recce-man. Hij heeft een gunnery training gehad op Luke in de USA en hij heeft in Korea F-84 gevlogen. Een uitstekend pietje voor onze operationele training. We hebben toestemming van Zeist om hem een check-out in de F-84 te geven. Hij heeft een vriendinnetje in Rotterdam, daar gaat-ie het weekend naar toe. Het lijkt ons een ontzettend aardige vent. Een compromis tussen een Engelsman en een Amerikaan.

Maandag 8 Februari 1954
De Cdt. is al een sinds een week voor een cursus militairrecht naar Ypenburg. De 15e febr. zal hij weer terugkomen.
De Luit. Adjudant onze Ernie, heeft een makkie gedurende deze weken, hij heeft het bureau voor zich alleen; de Plv. Cdt. v.d. Spek, komt eens per dag om rapport en verzoek te houden en de lopende post af te doen.
Het weer is slecht dus van de check out van Freddy komt niet veel terecht. Hij blijft gedurende een week bij ons, samen met Capt. Marlog Clarke, een man van de “Queens” welke zondag is gearriveerd als GLO. voor de recce oefening welk we deze week met de Engelsen willen vliegen. 
De Lt. Barla is m.i.v. 27-1-54 gedetacheerd naar Eindhoven, 316 Sqn voor het volgen van een Flight leads cursus, die zal ongeveer 2 maanden duren.
Er is besloten om dit dagboek ook te gebruiken voor het optekenen operationele gegevens waarvan het belangrijk is dat ze enige tijd bewaard worden. Gegeven briefings in het kader van de training syllabus (JOP). Deze gegevens zullen niet als een verhaal worden opgetekend daar het anders minder overzichtelijk wordt.

Dinsdag 9 Februari 1954
09:30-11:30 Briefing door Yetman over recce in ’t algemeen. Het ontstaan en de ontwikkeling ervan. De verwachting van deze ontwikkeling en de toekomst. Slecht weer. Geen vliegen. De gehele middag werd besteed aan het sneeuwruimen van onze dispersals en taxi-track door het gehele Sqn.

 

Woensdag 10 Februari 1954
De ochtend besteed aan een briefing over UTM-grid en georef gehouden door Lt. v.d. Pas ’s middags is de gehele basis losgelaten op de runway om deze ijsvrij te maken.

 

Donderdag 11 Februari 1954
Quiz algemene ontwikkeling op de jachtgroep. Briefing over emercency procedures. Nog steeds slecht weer, hoewel de dooi is ingetreden.

Vrijdag 12 Februari 1954
Briefing over luchtfotografie door de Sgt. van Krieken. Film over het bergen van gewonde vliegers en een film over het herkennen van vrachtschepen en gecamoufleerde oorlogsschepen.
Briefing aerodynamica Lt. Bruggink. Discursie airmenship.
Onze Freddy is vanmiddag vertrokken via Keulen naar Zuid-Frankrijk met vakantie. Door al het slechte weer heeft hij niet kunnen vliegen.
De Commandore Reiniersen heeft ons op zijn inspectie tocht enige weken geleden gezegd, te willen proberen een ervaren recce man bij ons geplaatst te krijgen. Hij is nu op de hoogte met de naam Yetman, en zal proberen hem voor een langere tijd voor ons squadron beschikbaar te krijgen. Freddy voelt er erg veel voor om te komen.

Maandag 15 Februari 1954
De kapt. Merkelbach is weer terug van zijn cursus. Het is nog steeds slecht weer, mist en lage wolken. Briefing over Nordhorn Air Weapon range orders.

Dinsdag 16 Februari 1954
Aangezien Rudi is vertrokken naar Eindhoven, heeft Bob tijdelijk het squadronboek bijgehouden. Dit is nu weer voordeel en vanaf maandag heb ik deze taak op mij genomen.

Woensdag 25 februari 1954

Tijdens een oefening voor TRAIL welke gevlogen werd door Cozijn en de Groot, verloor Maus boven Gilze-Rijen z’n canopy die tevens de staart beschadigde. Het gebeurde in de TP-3, die al eens eerder aan de grond heeft gestaan i.v.m. het exploderen der squibs. Maus slaagde er evenwel in de kist veilig aan de grond te zetten.

Woensdag 3 Maart 1954

Piet de Groot heeft 306 vandaag verlaten om een cursus te gaan volgen in de USA i.v.m. I.R.E. Begin juni wordt hij weer bij het squadron terugverwacht.

Het Supply overgenomen wordt door de Lt. v.d. Pas zal Schmitz voortaan weer van de lijn verschijnen en daardoor weer in de gelegenheid zijn zelf aan het vliegen deel te nemen.

 

Vrijdag 12 Maart 1954

306 heeft een Squadron song, de belangstelling is geweldig te noemen. Men beweert zelfs dat het gezongen wordt tijdens het afmarcheren.

 

Maandag 29 Maart 1954

De lente goed ingaat hebbende liet ons vanochtend in de steek; zodat zo goed als niet gevlogen werd. Gelukkig kwam de verwachting van onze meteo, over ’t opklaren goed uit, zodat onze commandant de Kapt. Merkelbach en een pas in ’t squadron opgenomen O.O. vlieger ieder een vlucht konden maken.

 

306 squadron is uitgebreid met twee O.O. vliegers die met ingang van heden bij ’t squadron werden ingelijfd. Zoals de stemming meestal op maandagochtend is, zoo blij ook vanmorgen. Het moet weer “opgenomen’ worden in die typische “basis-sfeer”

Als schrijver het goed heeft, bezit 306 squadron nog 1 kist, de TP-3, “is het de minister bekend?”

 

Vrijdag 2 April 1954

Vandaag is een grote dag voor ons Commando, daar ze een commando overdracht hebben, waarvan de ceremonie hier op de basis zal plaatsvinden. Luitenant-kolonel vlieger mr. de Vries zal van commodore-vlieger Reymierce ’t bevel over C.T.L. op zich nemen. Een “fly-by” is geplanned, maar ’t weer laat ons wat in de steek.

Onze luitenant-adjudant heeft eergister woensdag 31 maart, afscheid van ’t squadron genomen, hij zal zijn bekwaamheid gaan beproeven in de burgerhap. “good luck” is wat we hem toewensen.

Woensdag 21 April 1954

Nu Pasen 1954 weer voorbij is, gaat iedereen “full-speed” aan ’t werk, jammer dat vanochtend enige strubbelingen ons verbieden te gaan vliegen.

Stemmen voor de Provinciale Staten kan wel goed zijn maar dat we daarom tot 9:30 uur moeten wachten met vliegen is niet leuk.

Gisteren zijn er met de TP-5 nog 2 vluchten gemaakt.

Verder heten we de Lt. Barla weer welkom terug op ’t squadron. “Oost-West – bij 306 is ‘t best”

 

Maandag 3 Mei 1954

Koninginnedag werd begonnen met een algemeen appél en vlaggenparade op de daartoe bestemde plaat. Zeer snel daarna begaven de “maten” zich naar de B.B.A. bussen om met long-weekend naar huis te gaan, op enkele vliegers van 311 en 312 squadron na die parade moeten vliegen boven Rotterdam en Soestdijk. Ons squadron deed daar niet mee.

Vandaag is de Lt. Couperus vertrokken om de C.O.A.C. cursus te gaan volgen, verder kwamen er 2 nieuwe maatjes bij n.l. de Sgt. vliegers, van de Bo en van Haastet. Welkom heren.

2 sorties gevlogen door Revier en Vermeer.

Woensdag 4 Mei 1954

Ter herdenking van onze gevallenen 1940-1945 was er vanmorgen een algemeen appél met daarna een herdenking in de bioscoopzaal voor de Katholieken en in de cantine voor de Protestanten.
Veel sorties stonden op ’t programma voor vandaag, maar er werden er maar 2 gevlogen, waarbij een bezoek werd gemaakt aan de Delfzijlse 3-master (Low)

De TP-2 na deze twee sorties US. Misschien vlogen de heren te laag?

Vanavond stille omgang in Uden, waaraan door de 1e T.V.B. deelgenomen zal worden.

 

Donderdag 6 Mei 1954

Een grote dag vandaag, daar Lt. van der Spek vandaag voor ‘t eerst, ’t grote doel dat ze allemaal na gaan streven, mocht beginnen nl. de luchtfotografie. Gewapend met grote camera ingebouwd in linker tiptank van de TP-2, mocht deze ’t genoegen smaken om laag over de basis vliegend, foto’s te maken. De negatieven hebben we al gezien en ’t resultaat was, gezien de eerste maal, verrassend goed. Laten we zo verder gaan en 306 squadron beroemd gaan maken voor ’t maken van operationele foto’s. Iedereen loopt gelukkig door ’t squadron te huppelen, “eindelijk dan toch”, is de kreet die ze overal horen.

Van Haastest wordt vandaag uitgecheckt in de F-84, Good Luck.

 

Vrijdag 7 Mei 1954

Vandaag gingen we onze krachten beproeven met gunnery. De TP-2, de enige G-kist die we nog hebben, werd daartoe opgetuigd met bommen, raketten (2.25”) en 0.5 caliber patronen.
Opgemerkt moet worden dat Lt. Barla 70 hits had, dus een percentage van 35 (sic!) bommen 5 +10 yds. rocket 20 + 30 yds.

Lt. van de Spek en Lt. Barla maakten nog photo-missions terwijl Haasted een cross-country op 2000’ door Holland maakt. Vermeer studeert hard op de J.V.S. voor ’t behalen van een witte kaart.

13 Juni 1954 Volkel 306 drinkt een biertje op de lijn

Dinsdag 11 Mei 1954

Zaterdag jl. werd er de gehele dag doorgevlogen en knap veel. Sinds onheuglijke tijd bevindt zich een 3-ship formatie van 306 in de lucht. Nog eventjes en we kunnen misschien met z’n vieren opgaan. 8 sorties gevlogen. Maandag vloog onze Cdt. de kapt Merkelbach weer voor ’t eerst sinds zijn ongelukkige val bij de tennismatch. De gehele dag werd er haast met 3-ships formatie door 306 gevlogen. 11 sorties gevlogen op maandag, dag totaal 10:32, maandtotaal 39:14.

 

Vrijdag 14 Mei 1954

Mogen ze de 1e Lt. Pladet “welkom terug” in ’t squadron te roepen. Na de cursus in Duitsland die hem blijkbaar wel bevallen is, wordt kwistig met Camel en zo gestrooid.

Op zondag werden 7 sorties gevlogen met 5:55 uur tijd. Gisteren werd er veel gevlogen nl. 16 sorties met een 12:13 uur stoeltijd.

Maar dan hebben we ook 4 kisten serviceable op de “hoe” en de andere squadronsmensen vinden ’t niet eens meer vreemd om te horen: Huffield Red-formation of four” goed zo jongens.

Ik geloof dat ook een woord van dank gezonden mag worden aan de jongens uit de hangar en op de line. Lt. van der Spoel gaat al plat-zien(nende) over Zeeland en brengt steeds mooie resultaten mee.

Sgt. van der Bo is bijgenaamd “de verlofganger” daar hij zoal eens een dagje periodiek opneemt.

Sgt. Vermeer hangt – ligt in de lappenmand vreet geen moer uit. Klaagt als een groot mens, maar klagers hebben geen nood (zegt men, he).

 

Maandag 17 Mei

Daar 311 naar Leeuwarden gaat is onze “bouser” uitgeleend is kan er maar één vlucht per kist gemaakt worden.

’s Middags bezoek van de leden der Mobile Krijgsraad die ook wel interesse hebben voor andere dan strafzaken. Lt. v.d. Pas die hen voorlichtte had een gretig gehoor. ’s Avonds een brief van de kapitein in de crewroom voor vliegers en pilootfotografen over aerial photography nu weten ze het verschil tussen een oblque en vertical.

Lt. van de Spek’s dochter heeft, naar gewoonlijk welingelichte bron heeft vermeld de eerste schreden op de levensweg geheel alleen, dus zonder hulp gezet. En pracht resultaat na 13 maanden.

Kwam het bericht tot ons dat gisteren Sgt. Boeteo met een F-84 indobberde op Eindhoven ten gevolge van moeilijkheden met de aileron boost pax.

 

Dinsdag 25 Mei 1954

Schrijver dezes biedt zijn oprechte excuses aan omtrent ’t achter zijn van 8 dagen, schrijver is de laatste dagen meer bij de J.V.S dan bij 306 squadron. De kapitein van Beek is ook bij 306 squadron gekomen, en als is ’t dan wat laat; toch ook ’n hartelijk welkom voor hem.

Gestadig wordt er formatiegevlogen en gefotografeerd. Wanneer de foto-sectie nu ook gaat leren hoe ze foto’s moeten ontwikkelen gaan we hard vooruit. Rest me dat de vliegers van 306 onderling een soort race houden tot ’t verkrijgen van de meeste vlieguren.

Geruchten, geruchten, over ’t naar Duitsland gaan, Wanneer en hoe? ’t Squadron is verdeeld in 2 partijen, de opti en persimisten, die elkaar geen krimp geven en vurige debatten leveren.

 

Dinsdag 1 Juni 1954

Hemelvaartsdag en het weekend weer achter de rug. Verleden donderdag en vrijdag waren 2 echt zomerse dagen, zodat vrijdag behoorlijk gevlogen werd. Zaterdag zou doorgevlogen worden, maar de weergoden gooiden roet in de pap, welk een verschil met de vorige dagen. Niets dan regen en “low clouds” ook maandag weer ’t zelfde weer en ook vandaag. Lt. Pladet is overgeplaatst naar 313 squadron.

Er mogen vier kisten per squadron vliegen, t.o.’s 5 min. Voor elk squadron dus kan er theoretisch elk kwartier gestart worden. Als we zo de maand mei terugzien mogen we opmerken dat er gemiddeld 20 uur plus gemaakt is, dat dus heel mooi is voor ons squadron.

 

 

Woensdag 2 Juni 1954

Schrijver dezes houdt vandaag zijn grote mond, doordat z’n verstandskies hem onttrokken werd, op rechtshandige wijze geschied door de tandarts. Drie vliegers hebben vliegverbod vandaag.
Vanmiddag een lecture van een Engelse vlieger uit Gütersloh over ‘t werken voor zijn squadron in Gutersloh, mede i.v.m. het photo-recce plan. Vandaag weten we ons echt goed beschermd. Immers de Lichte Luva, staat met een groot stuk geschut recht tegenover ons. Kapt. van Beek en Lt. v.d. Pas werden luid kraaiend aangetroffen in voornoemd stuk, waar ze naar hartenlust, “break”- en de T-33’s + F-84’s probeerden te trachten. Kpl. Goense onze goede tijdschrijver krijgt een punthoofd van ’t opmaken van ’t maandrapport.

Woensdag 9 Juni 1954

Pinksteren ‘54 ook weer achter de rug. Jammer. De meteo-mensen hadden ’t weer aardig geraden, zelfs 2de Pinksterdag was een prachtdag. Gisteren was er geen bouser maar toch nog 2:38 uur gevlogen.

Te vele mensen blijken nog met verlof te zijn, ook zieken zijn er weer.

Een hele drukte op de basis. 311 komt terug uit Leeuwarden, 312 gaat naar Leeuwarden en er zijn 32 kisten van Eindhoven hier vanwege de officiers-beëdiging, deze mannen gaan de 2e Tact. Vliegbasis met een “fly-by” vergasten.

’t Weer laat wel iets te wensen over, te veel bewolking.

 

Maandag 14 Juni 1954

Alweer een weekend voorbij. Iedereen heeft sinds donderdag weer een witte kaart. Ook Vermeer. Deze week gaan we vliegen van 8:00-17:00 uur, meer uren maken. De vliegercrewroom is ook, wat innerlijk betreft, veranderd. Zes vlieger-kasten zijn daar op strategische punten opgesteld.

 

Woensdag 16 Juni 1954

Vandaag intensief gevlogen. Vooral veel cine-gun missions, dit in verband met ’t a.s. schietfestijn in Leeuwarden. In totaal 10:04 uur gevlogen waaronder ook 2 photo-missions. Verder heten we de Lt. Cozijn vanaf deze plaatst hartelijk welkom thuis in het squadron.

 

Donderdag 17 Juni 1954

Vandaag is er weer knap gevlogen, 2 x een formatie van vier, wat toch geen alledaags geval is bij ons. De Sgt. Vermeer presteerde ’t om de “shed” op een der dispersals om te blazen, waarbij 70% genoeg bleek. Sgt. Laurien had een “engine vibration” maar kwam safe op de basis aan. De kapt. Merkelbach vloog nog een photo-mission. In ’t geheel een goede 13 uur, morgen gaan we schieten, waartoe Lt. Barla een pracht schietprogramma in elkaar heeft gedraaid.

 

Vrijdag 18 Juni 1954

Vandaag 18:16 uur gevlogen zodat iedereen dacht dat de dead-line bereikt was maar Kapt. Goense had listig geluk bedacht en uitgevonden dat de lijn hoger moet liggen zodat we niet onze 18 uurtjes zorg weer onderlagen. Al met al werd er knap gevlogen, jammer dat ’t zo warm was, ’t cooling-system van de TP-3 werkte niet, dus kwam iedereen die in de TP-3 vloog, eruit als een gebakken kreeft, en rood en nat.

Low-passes over the field en low brakes waren aan de orde van de dag, wat ook de vliegers individueel wel een satisfaction geeft. Geen grote gebeurtenissen.

 

Zaterdag 19 Juni 1954

10:52 uur gevlogen vandaag, we hadden de zgn. “lange zaterdag”, dus vliegen tot half 4 en om half 5 einde dienst. Kpl. Goense trachtte zoveel mogelijk vluchten te doen plaats hebben daar hij met de Sgt. vlieger Nieuwenhuis een weddenschap heeft lopen over het al of niet overschrijden van de streefline (sometime this month). Vandaag de eis nog niet behaald. Verschillende formatievluchten gemaakt, ook nog een plot-mission en een testhop door de Kapt. Brack.

Alle heren een prettige Zaterdagavond en Zondag toegewenst sluit ik deze week.

Maandag 21 Juni 1954

Vandaag begint de zomer, ’t lijkt er anders niet zoveel op. Wolkenbasis 2500’ or less. Zon en wolken en sluimer. De Kapt. Merkelbach en Lt. Schmitz gaan vandaag naar Leeuwarden voor 14 dagen om arial gunnery in practijk te gaan oefenen. De Lt. van de Spek is na zijn verlof ook weer teruggekeerd, wat gaan daar voor geruchten; dat we morgen parade moeten vliegen boven Middelbrug? 11:01 uur (9 sorties) was de vangst zondag, waar onder formatie, photo-recce en semi I.F. vluchten.

Rechts op de foto de Plaatsvervangend Commandant B. van de Spek

 

Dinsdag 22 Juni 1954

De zomer zet vandaag goed door cloud base 2500’, complete overcast enz. enz. Zelfs ’t proefvliegen voor de parade ging niet door, voor 11 uur was ’t alleen maar groene-kaarten weer. Daarna ging een formatie van vier bestaand uit Lt. Barla, Resse, Haastet en Lt. Couperus met volle tips (vanwege de niet doorgegane parade) de lucht in “ins Blaue luft rein” zeggen onze oosterburen zo poëtisch en maakten elk 1.42 uur. Kapitein v. Beek gaat ons weer verlaten en is geplaatst op Zeelst, wij wensen hem vanaf deze plaats veel succes toe en een blijvende goede gezondheid voor zijn sinus.

Vrijdag 25 Juni 1954

Woensdag en donderdag tamelijk druk gevlogen, gemengde repetities gehouden voor de parade boven Middelburg die zondag ter ere van ’t bezoek van H.M. de Koningin aan Zeeland, aldaar zou worden gehouden. Deze parade werd vandaag afgelast ten gevolge van de laaghangende bewolking. Lt. van de Spek, Sgt. v. Haastet en Sgt. Ravier zijn formatievliegen met volle tiptanks.

Iedereen is weer in de typische “vlak voor ’t weekend-stemming”. Geen nacht gevlogen deze week.

 

 

Maandag 30 Juni 1954

Maandag en dinsdag werden er foto’s gemaakt op de Drunerse Heide i.v.m. legeroefeningen. Een formatie van 4 moet de aanvallende menigte tegenhouden, waarbij zeer laag gevlogen werd. Ook ’s middags weer een pair op aanvallen, plus een oblique photo-recce, de foto’s werden daarna ’s avonds door kapt. v.d. Mortel boven ’t gebied gedropped. Ook foto’s te Beek (L) gemaakt voor Eindhoven. Vandaag kunstvliegen voor de LuA boven Beilen (Dr).

De Lt. Barlo probeert goede maatjes te worden met de Kpl. Goense door hem te helpen met ’t maandrapport. Alle “maten” zijn druk bezig met vliegstaten, logboeken e.d. klaar te krijgen. En dan zien ze dat er behoorlijk gevlogen is deze maand.

Lt. v.d Pas en Vdg. Smeet zijn gisteren voor een paar dagen vertrokken naar Gütersloh. Ook onze vriend Sgt. van de Bos kwam weer terug na zijn ziekte, wel wat magertjes maar toch nog wel de “oude”.

Sgt. Vermeer kwam tot de conclusie dat z’n vingers aan de trimmer bleven plakken, omdat ie onder stroom stond. Leuk wel!

Starter-generator van de TP-4 ook al kapot, zodat we niet kisten over houden.

Sgt. Lavier werd bijna “zwarte Piet” gemaakt, na een stoute opmerking gemaakt hebben aan ’t adres van de Lt. Barla. 

Iedereen “pitch-de in” en al ras was er een pracht van een zwarte streep op z’n voorhoofd te zien.

Onze Kpl. Voermans (chauffeur) werd door de Peeljager als beste chauffeur van de maand geannonceerd.

Iedereen ziet uit naar ’t detachement Noren dat morgen onze basis komt bekijken.

 

 

Maandag 5 juli 1954

Iedereen weer terug van ’t weekend, wat voor “elk wat wils” heeft gebracht dus in goede stemming (of ’t nooit zaterdag wordt). De Noren zijn toch nog gekomen.

Inval der zomermaanden in Holland op 1 juli 1954 met 16 F-84’s wat natuurlijk gevierd moest worden, in de respectieve mess werd dit dan ook gedaan. Waarom dragen zoveel “maten” een zonnebril de volgende morgen?

Er werd nog wat gevlogen, wat ook vrijdag ’t geval was. Hoofdzakelijk photo-missions.

De dienst was afgelopen om half 5 en toen gingen de meesten naar huis.

Vandaag laat ’t weer te wensen over en ook voor morgen ziet ’t er niet rooskleurig uit. Wie weet echter.

 

 

Maandag 12 Juli 1954

Op de ochtendbriefing hoorden we dat er maandag van vliegen niet veel zou komen, dit door de diverse vrijwel stationaire frontjes. Voor ons begon de ochtend dan ook met een “Intell” les van de Lt. v.d. Pas, gevolgd door een uiteenzetting over de camera door Vdg. Smeets. Ook ’s middags was het nog “groen kaart” weer en zaten we dus aan de grond.

Er is toen lesgegeven over luchtfotografie alweer door Lt. v.d. Pas.

Natuurlijk komt al dit ’t goeds op een dag en hoorden we ook dat op de twee komende long-weekends gewoon dienstgedaan zal worden, vanwege de oefening Dividend en Haul.

 

 

Dinsdag 13 Juli 1954

Het weer is er nog steeds niet beter op geworden en is ’t alleen maar wat voor mannen met groene kaarten. Al vroeg in de ochtend zijn de Kap. Merkelbach en de Lt. Rekers in een Harvard naar Sembach vertrokken. Aangezien er geen vliegvooruitzichten waren, is er in het 306 squadron, met name Ops en crewroom heel wat gemodificeerd.

 

Het gezaag en gehamer was niet van de lucht; de Lt. v.d. Spek had zich over de zaag ontfermd en we kregen er twee timmerlui bij, beide in een prachtige, heuse overall.

En hebben we nu dus er een nieuwe rang bijgekregen, Res. Sgt. Vl. tim. (tijd), de tim. staat dan voor Timmerman. Door al dit gewerk, hebben ze er nu een mooi “scharnierend Taskboard” bij en zijn enkele dingen van plaats veranderd in Ops.

Men fluistert dat de Intell nu ook een geluidsapparaatje heeft, op de nok van ’t dak werden tenminste verwoede lijngangers gesignaleerd.

 

Ondanks ’t slechte weer hebben de Lt. Couperus en Sgt. Ravier er nog een formatievlucht in gekregen van elk 59 min. Dus kwamen ze weer net niet onder de rode lijn Goense.

 

 

Woensdag 14 Juli 1954

Over ’t weer valt niet meer te praten en dus ook niet over ’t vliegen.

’s Morgens heeft de Lt. v.d. Spek een briefing gehouden over de emergency procedures, een goede hersengymnastiek, die wel nodig is.

Ook de Noormannen zijn nog steeds hier “geground” en zijn al over tijd met hun vastgestelde vertrek, of ze er rouwig om zouden zijn….

Om 3 uur ’s middags kregen we een briefing van een marineofficier voor de grote oefening. Het geheel was nogal verwarrend in ’t begin door al het geconship, na een tweede uitleg werd pas ‘t duidelijker.

Gevlogen is er vandaag in het geheel niet.

 

 

Donderdag 15 Juli 1954

Vroeg in de ochtend scheen het zonnetje al en er waren er heel wat blauwe plekken in de lucht te zien en hadden we na de briefing een dinghy drill buiten. Lt. Couperus zou het weer eens op Coreyde proberen, maar de cloud base zat toch nog te laag voor vertical werk. Verder is er dan ook geen fotowerk gedaan, formatie en individueel is de rest geweest. In het geheel zijn er 11 sorties gemaakt met een totaal tijd van 11:43. Na ’t middageten zijn Lt. v.d. Spek en Sgt. Vermeer druk bezig geweest met de voorbereiding van de grote oefening. Er is heel wat lijn getrokken, op de laatste dag.

 

 

Vrijdag 16 Juli 1954

Vandaag zijn de Kapt. Merkelbach en de Lt. v.d. Spek evenals Adj. Rombouts naar Buckeburg gegaan.

Over ’t weer valt niet te klagen, er zijn 11 sorties gemaakt met een totaal tijd van 11:09. De Lt. de Groot heeft vandaag zijn eerste 10 oblique gemaakt. Overigens was eenieder druk in de weer voor de grote oefening en zijn er heel wat briefings gehouden.

 

 

Zaterdag 17 Juli 1954

Het scheen gisteren weer te mooi geweest te zijn en hebben we nu niks anders dan harde winden, niet veelbelovend voor de oefening dan. Heel vroeg in de morgen werden de navigatieplannen al uitgewerkt op group, maar Zeelst liet ons niet lang in onzekerheid over de oefening. We waren gescheduled voor twee missions van vier, welke geen van beiden doorgingen.

 

 

Zondag 18 Juli 1954

De dienst begon vandaag om 13:00 uur en hadden we dan allemaal fijn kunnen uitslapen. Zelfs het zonnetje brak zo nu en dan door de wolken er zaten er dan wel vooruitzichten in het weer. Na twee briefings was het dan zover, een missie op 36000’ met vier kisten in lose. Op deze gedenkwaardige dag is er 6:40 uur gemaakt

Maandag 19 Juli 1954

In ’t geheel zijn er vandaag 8 sorties gemaakt, waardoor we op een totaaltijd komen van 9:16. Bovendien is er nog parade gevlogen met twee van onze kisten door Sgt. Veen en Sgt. Tuitjes.

 

Op de foto de TP-4 en TP-5. Let op het verschil in de tiptanks. De 5 vliegt met de normale Thunderjet tank, De 4 heeft een Fletcher-type-tank die ook voor de T-33 werd gebruikt. In deze tank zit een K-20 camera.

 

Dinsdag 20 Juli 1954

Eindelijk was het eens bijna zomerweer, natuurlijk is hier flink gebruik van gemaakt. Bovendien was er nog dusk- en nachtvliegen, wat ons dan weer omhoog bracht met de uurtjes. Bij elkaar zijn er 14 sorties gemaakt, waarbij we 15:11 maakten. Kapt. Merkelbach en Sgt. Barla hebben een nite-xc gemaakt. Overigens zijn er vandaag geen bijzondere dingen gebeurd.

 

Woensdag 21 Juli 1954

Vandaag zijn er 11 sorties gemaakt met een totaal tijd van 8:41.

Donderdag 22 Juli 1954

8 sorties vandaag en dat gaf ons 11:25 uur.

 

Vrijdag 23 Juli 1954

De ochtend bracht ons weer heel wat blauwe plekjes aan de lucht en daar kwam het zonnetje af en toe door gluren. We konden dan weer eens meevliegen ea difident en 306 weerde zich vandaag goed. ’s Morgens werden er 4 sorties gemaakt en ’s middags ook nog eens vier, bovendien werd er nog een nog testhop gevlogen.

Boven Engeland was het bar druk, als je geen compas had, kon je toch nog thuiskomen door de contrails te volgen, welke een hele weg afbakenden van en naar Volkel. Kapt. Merkelbach kwam terug met ’t heugelijke nieuws dat hij niet onderschept was. Total tijd 14:03.

 

Zaterdag 24 Juli 1954

Ondanks de regen vonden de voorbereiding van Dividend al heel vroeg in de morgen plaats. Maar je moest toch wel heel optimistisch van nog enige hoop te hebben. De ochtend missies gingen dan ook niet door, maar voor de middag werden wel opklaringen verwacht. Dit keer had de meteo gelukkig gelijk en werden er 4 sorties gemaakt. Voor deze missie moesten we echter één kist lenen van de J.V.S en inclusief deze vliegtijd hadden we totaal 6:08.

 

Zondag 25 Juli 1954

Om 12 uur ‘s morgen begon bij ons de dienst alwaar, het regende niet, maar er was toch wel een flinke overcast en bovendien een “fog area” boven zee. De sorties naar Engeland werden dan alleen door ervaren vliegers gevlogen. Bij ons was dat Kapt. Merkelbach met Sgt. Tuitjes en de Maj. Flinterman met de Lt. Barla.

Het aantal sorties bedroeg vandaag 4 waarvan een paar kisten van de J.V.S. Met de eigen kisten maakten we totaal 3:04 uur en 1:26 uur met de J.V.S.

 

Maandag 26 Juli 1954

Er waren vandaag helemaal geen kisten, omdat ze aan hun 50 uur inspectie toe waren, gevlogen is dus helemaal niet. De Lt. v.d. Pas hield ’s middags twee lectures, een over de classificatie van stukken en de andere over organisaties. Daarna kwam het hele squadron in actie om wapens en uitrustingsstukken te checken of in orde te brengen.

 

Dinsdag 27 Juli 1954

Kapt. Bosch heeft vandaag een testhop gevlogen met de TP-4, hij is echter nog steeds u/s voor de pressurisatie. Verder was iedereen druk in de weer met ’t op orde stellen van diverse dingen.

’s Middags vloog Lt. Couperus nog een testhop met een kist van de maintanace, de TP-9. Totaal werd er 1:40 uur gemaakt in deze twee vluchten.

Om kwart voor een hadden we een Mivo programma met veel drill. Woensdag wordt namelijk weer ’t zelfde gedaan. Iedereen heeft vandaag de woordenschat van exercitie commando’s weer kunnen opfrissen.

 

Woensdag 28 Juli 1954

De Ops Room is ’s morgens schoongemaakt en ziet er werkelijk keurig uit. In de middag moet de crewroom er ook aan geloven en ziet er nu werkelijk pico bello uit.

De Lt. v.d. Spek vloog nog een testhop van 1:18 met de TP-4, welke nu eigenlijk goed is.

 

Donderdag 28 Juli 1954

Oefening Bijenzwerm is begonnen, de hele basis moet aantreden op de appélplaats en na ’t afnemen van rapport konden de niet voor inspectie aangeven onderdelen inrukken en normaal aan het werk gaan.

’s Middags om half vijf verkondigde de rode flare ons de alarmtoestand. Verder zijn we de hele nacht op de lijn gebleven en werden er overal wachtposten uitgezet. We hadden ook nog een ingenieus uitgedachte alarminstallatie, bestaande uit een pook en een lang touw voor de verste wachtpost. Zo nu en dan kwam er ook alarm, doordat een konijn over ’t touw struikelde of de wacht er met z’n benen in verward raakte.

’s Avonds werd er flink met losse flodders geknald. Door Lt. de Groot werd er een sortie gemaakt van 1:20, onze totaaltijd dus.

 

Vrijdag 30 Juli 1954

Eindelijk om half vijf in de morgen werd de lang verwachte regenboog flare afgeschoten, dat betekende dan ’t einde van de oefening. Hiermee was ook de dienst afgelopen en kon iedereen nog naar huis. Overigens is er vandaag door ons helemaal niet gevlogen, we hadden nl. maar een kist en die stond op static.

 

Maandag 2 augustus 1954

Er zijn vandaag 3 sorties gevlogen, waarvan een testhop door Lt. v.d. Spek de totaaltijd bedroeg 3:06 uur.

 

Dinsdag 3 augustus 1954

Lt. v.d. Spek vloog vandaag een testhop met de TP-4, maar die is nog steeds u/s. Dit was de enige gevlogen sortie en dat leverde een 0:32 minuten op.

Woensdag 4 augustus 1954

Vandaag hebben we nog steeds geen enkele kist, dat ziet er niet mooi uit dus. Lt. de Groot is uitgecheckt op de T-33, ons squadron heeft nu dus een eigen instrument instructeur. Verder werd er nog een sortie gemaakt met de K-1 met een tijd van 1:01. Deze kist was van de maintenance en daar die u/s was, moet hij terug.

De TP-3 voor de hangar op Laarbruch

Donderdag 5 augustus 1954

Hoera, de “Volkswagen” van de Lt. Couperus is er; nauwelijks was die hier of een grondige inspectie werd uitgevoerd. Alles wat open kon moest dan ook open en er waren zoveel van die knopjes, waar je aan kon zitten of moest induwen, ’t was best aardig!

Met de kisten is ’t steeds hetzelfde droeve verhaal, Lt. v.d. Spek heeft de K-1 weer getesthopt, maar deze is nog steeds niet in orde.

 

Vrijdag 6 augustus 1954

De TP-4 werd vanochtend vroeg al getest door Lt. v.d. Spek, er waren ook nog enige GCA’s gemaakt. Hiermee zijn er nog twee sorties gemaakt, de eerste werd vooraf gegaan door een compasswing. De laatste sortie was een visuel recce over Beek, dat op dat ogenblik juist aangevallen werd door 4 Meteors, hiervan zijn er twee geclaimd. De totaaltijd van vandaag bedraagt 3:41 uur met 3 sorties.

 

Maandag 9 augustus 1954

Lt. v.d. Spek voerde weer eens een testhop uit me de TP-9, de zoveelste al en nog steeds is hij niet in orde. Verder zijn er twee missies gevlogen met een totaaltijd van 2:20 uur. De TP-4 is nog steeds de enige kist die we hier hebben en wachten we vol smart op de andere kisten.

De lijn is deze week niet doorgegaan en na de opwindende verhalen van Sgt. v.d. Bos is dat dus wel een teleurstelling.

 

Dinsdag 10 augustus 1954

Er stonden vandaag 3 missions gescheduld, er is echter maar een van gevlogen en wel op de TP-4. Dit gaf ons een totaaltijd van 1:18 uur, nog steeds onder de rode lijn dus! Verder viel er de hele dag niet veel te doen.

 

Woensdag 11 augustus 195

Er zijn vandaag 3 sorties gemaakt, waarvan een testhop op de TP-9. De totaaltijd is vandaag 1:43 uur, ja we schieten wel op.

De kapitein maakt vandaag de dingen in orde voor onze excursie naar het SOC te Driebergen voor vrijdag a.s.

 

Donderdag 12 augustus 1954

De TP-4 werd vandaag getesthopt door Lt. v.d. Spek, welke goed was. Er zijn bovendien nog twee sorties gevlogen, maar er waren vandaag slechts twee kisten en is er verder dus niet veel meer gevlogen

 

Vrijdag 13 augustus 1954

Om ongeveer elf uur kwam het 306 sqn. met vier personenwagens bij het SOC voorrijden, heel duur. Deze four ship formatie bestond uit een dienst Volkswagen, een privé Volkswagen, een Taunus en een Simca.

Er werd gestart vanuit de Hermitage, waar de koffie niet bepaald goedkoop was en bovendien naar kakkerlak smaakte. Jammer genoeg was de plotterroom niet in bedrijf, omdat er weer verbouwd werd. Maar een goed ding is, dat we Miss Stovepipe hebben gezien en weten we nu dus met wie we spreken op A-able.

 

Maandag 16 augustus 1954

Vandaag hadden we 3 kisten en zijn er 7 sorties gevlogen en dat gaf ons een totaaltijd van 4:57 uur. Er is nu alleen ’s middags gevlogen en mag dit dus wel best genoemd worden.

 

Dinsdag 17 augustus 1954

Gisteren hoorden we de 16 September naar Buckeburg zullen vertrekken, eindelijk dan.

Het weer is prima en zal er dus heel wat gevlogen worden. Vanochtend werd de Lt. Cozijn op de F-84 uitgecheckt door Lt. v.d. Spek, bovendien werd er nog een testhop uitgevoerd en nog een paar formatievluchten. In ’t geheel werden er dus 8 sorties gevlogen met een totaaltijd van 9:14 uur.

 

Woensdag 18 augustus 1954

De bewolking begint alweer aardig toe te nemen, maar er kan hier nog wel flink gevlogen worden. Eerst werd er een drie-ship formatiegevlogen en daarna kwam 306 zelfs met een four-ship formation uit de bus. Er werden 8 missions op de F-84 gevlogen en twee op de T-33. Lt. Couperus werd op de T-33 uitgecheckt en vloog daarna een solo-trip.

Onze F-84 totaaltijd van vandaag was 9:57 uur.

 

Donderdag 19 augustus 1954

De binnen drijvende wolkenvelden van gisteren voorspelden al niet veel goeds voor vandaag, er werd dan ook praktisch niet gevlogen. Lt. Couperus vloog een transition missie op de T-33 en de Lt. de Groot en Sgt. Ravier elk een IF missie. Dan is de Lt. v.d. Spek nog met een F-84 naar Eindhoven geweest. De totaaltijd van vandaag was dan ook maar 0:39 min.

 

Vrijdag 20 augustus 1954

Het weer was weer aardig aan ’t opknappen. Met drie F-84’s hebben we een attack mission gevlogen bij Oirschot, waar enkele generaals en zo de demonstratie van de LUA bijwoonden. Dit gaf ons vandaag een tijd van 2:06 uur, verder werden er nog vier T-33 missions gevlogen.

 

Zaterdag 21 augustus 1954

Veel mensen waren er vandaag niet op ’t squadron en was het hier werkelijk rustig. Er zijn twee sorties gemaakt met F-84’s en dit gaf een tijd van 2:34 uur, dan is er ook nog een T-33 mission gevlogen.

 

Maandag 22 augustus 1954

Op de T-33 werden twee ZF trips gemaakt en een solo transition.

 

Maandag 13 September 1954

Vandaag is om 6 uur ’s morgens de advance party vertrokken naar Buckeburg. Nu ziet het er dan ook overal vreselijk kaal uit. Iedereen is nog druk bezig om de laatste restjes in te pakken, want een gedeelte vertrekt de 15e Sept., dat is dan de bagage en ’t grondpersoneel.

Lt. v.d. Spek en Lt. Cozijn zijn reeds met de advance party vertrokken. Gevlogen is er vandaag helemaal niet om de kisten te sparen.

 

Op de foto van 13 sept. De Advance party aan de Duitse grens.

 

Dinsdag 14 September 1954

Alle persoonlijke bagage moet deze morgen voor 10 uur ingeleverd zijn, het valt werkelijk niet mee van alles goed ingepakt te krijgen. Van vliegen zal er ook vandaag nog niets komen, misschien maken we morgen een proefvlucht.

Woensdag 15 September 1954

Vroeg in de morgen waren de eerste Dakota’s al geland, het weer is niet al te best, een stevige wind en een vrij lage bewolking. Er zijn met deze 4 tochtjes, gemaakt door 2 Dak’s, heel wat jongens over de kop gegaan, het was dan ook erg bumpy.

De proefvlucht van vandaag is helaas niet doorgegaan.

 

Donderdag 16 September 1954

Gisteravond heeft iedereen Duits geld gekregen. Het weer is erg slecht, lage bewolking, slecht zicht en veel regen. Van het vertrek komt dan ook niets, we hebben de kisten van het 306 Sqn. dispersal naar de Gr. Ops getaxied, omdat ze anders geen Apu’s hebben.

’s Middags hield de kapitein nog een briefing over de Engelse manieren. Daar de meeste van ons ’t beddengoed al ingeleverd hebben, zal er vannacht wel kou geleden worden.

 

Op de foto de bouw van de eerste provisorische onderkomens

 

Vrijdag 17 September 1954

Eindelijk is ’t dan zover, ’t weer heeft meegewerkt en om half 11 startten we. We maakten enige fly-by’s over Eindhoven en Volkel en zetten toen koers naar Buckeburg met acht kisten.

Natuurlijk hadden uitgerekend op deze dag, sommige kisten wat mankementen. Maar al bij al kwamen we toch goed aan en werden heel officieel ontvangen op de basis door de 2 Gr. Co. De A.V.M. Hellings Pott ook Kolonel de Bruin was hier aanwezig. Verder brachten we de dag door, met onze spullen uit te pakken.

Op de foto’s de aankomst op Buckeburg. In het ontvangst comité o.a. de Kolonel de Vries.

Zaterdag 18 September 22 September 1954

Enige sorties werden deze dagen gevlogen om ons in de 1ste plaats aan het rare korte baantje te wennen, en aan onze omgeving. Verder vlogen we een paar sorties met 79 Sqdn. Als HO-2, Oh, boy there was some low flying, maar gauw hebben we de K-18 sights uit onze kisten laten halen, omdat we wat rustiger 79 Sqdn. zo laag konden blijven volgen.

 

22 September – 27 September 1954

BATTLE ROYAL.

De eerste dag no fun for 306 Sqn, constante regen bedierf ons plezier.

2e dag. 06:00 uur T.O. and area searches. Mixed pairs met 79 Sqdn. in the lead.

Vdg. Wierenga had gear trouble en een niet voedende tiptank. Tiptanks afgegooid. We gunnen de R.A.F. ook een pleziertje omdat ook eens mee te maken. Verder zet “lange Piet” de kist fijn aan de grond, No trouble. Nog geen uur later heeft onze C.O. troubles, een rense ongezellig licht zat hem onbeschoft aan te staren, het bleek alleen een lang door gevoerde knipoog, dus weer no sweat.

Edoch de gemoederen waren iet wat broeierig hier en daar. Journalisten komen het ons lastig maken. Vrijwilliger voor. Niet nodig, iedereen wil in de krant komen.

Onze bloedeigen Harvard de B-45 is vandaag door de Lt. Tuijtjens overgevlogen van Gilze Rijen.

3e dag 15 sorties gevlogen. Die jongen van Radio Hilversum wil ook eens F-84’s zien, de beste methode is dus om een rapportage in elkaar te draaien. Toch snapt deze Leo Sagano er wel iets van.

4e dag Battle Royal. We krijgen zo nu en dan ook wel eens genoeg van het op een natte korte baan landen, dus gaan we eens op lunchvisite in Wunsdorf. Wat schrijf ik Lunch visit, Christ it was 06:50 hrs in the dorn morning. Kpt. Merkelbach, Vdg. Wieringa, Lt. Couperus, Lt. Cosijn, laten we de “M” niet vergeten. Stonden daar tegen normaal B-fast time in Wunsdorf. Onze C.O. trakteerde ons op breakfast, en mij later ook nog op een lunch.

Daar OTTO en Lange Piet Wier ‘m gepiept waren met de kisten, met de “ik zeg wel, de beste Battleguys”.

De C.O. en ik konden er met moeite 3 ½ % uitmelken. Toen het weer eindelijk opknapte was en de A.P.U. gevonden konden ook wij af. Einde 4de etappe.

5e dag. Het lijkt wel een Tour de France reportage. Enige sorties zijn gevlogen maar dat was dan ook alles, oké even tijd om een goeie pot te kankeren op de Meteo, Jonge, jonge, wat zijn die mensen er constant naast, het is bijna niet te geloven. Kennen jullie dat spelletje, Als het regent dan regent het niet, daar lijkt het n.l. poep veel op. Verder hebben ze maar een ongelovig klein meetlatje om de visibility mee op te meten. Tja, we missen de Meteo Volkel wel.

6e dag en gelukkig de laatste van deze Koninklijke oorlog, bracht ons weer gietregen, en maar een paar middag sorties. Die dag taxieden we met een dikke 100 M.P.H. Dit kwam om dat de Static Ports vol geregend waren.

 

28 september – 31 oktober 1954

Hier even luchtigjes beschreven wat er alzo in een maand gebeurd is. Mag het wel erg luchtigjes houden, anders komen de eerste 4 regels nog niet eens vol. Er werd maar weinig door ons gevlogen, due to, het blasted rain again. We oefenen nu veel in low level navigation sets wat we allemaal nog hard nodig hebben.

1 Lt. vl. van de Pas heeft ons gedurende deze dagen bezig gehouden met allerlei lezingen, voor de verschillende Europese Luchtmachten. De 2 Lt. vl. Kerstens peilde onze Instrument Lekdown Procedures.

We beginnen ons klaar te maken voor de volgende move naar onze eigenlijke bestemming Laarbruch.

Op de 22ste oktober zagen we een F-84 vergeefse pogingen doen om van de baan los te komen wat maar niet lukken wilde. Rokende banden, open canopy konden de kist de TP-11 toch echt niet doen stilhouden, voor het einde van de baan.

TP-11 met 1 Lt. Vl. van de Spek op de bok reed een 200 meter door het gras voor het tot stilstand kwam, met veel moeite kregen we de kist weer veilig op de baan terug.

3 dagen later op de 25ste oktober, vloog de Vdg. Wierenga in de TP-6, tegen een hele grote vogel, hij hield gelukkig nog genoeg percentage over om thuis te komen. Er kwam werkelijk een goeie kist veren uit de motor zetten, en verder was alles met een goede laag vet bekleed, schoepen, ect. Na een emmer vol zweet in de Harvard achter gelaten te hebben, is dan eindelijk de Lt. Cozijn ook hier op uitgecheckt.

 

1 november 1954

Onze foto sectie gaat naar Spangdalen. Een congres voor alle in de N.A.T.O. aanwezige Photo Recce en Tac. Recce Squadrons werd daar gehouden.

De 1 Lt. Vl. van de Spek heeft vandaag de TP-11 getesthopped, alles verliep prima.

 

2 en 3 november 1954

Weinig gevlogen het regende weer eens.

 

4 november 1954

De 2de Lt. Vl. de Groot met de Pre-Advanced Party naar Laarbruch vertrokken. De volledige move naar Laarbruch staat nu volledig op papier.

 

5 november – 6 november 1954

De TP-11 naar Laarbruch overgevlogen om op deze manier spare parts te verkrijgen voor de andere kisten, zodat we mooi met ons achten te gelijk over kunnen vliegen in de grote formatie met 79 Sqdn.

 

8 en 9 november 1954.

De main party (road) is vandaag onder leiding van de 1 Lt. vlieger van de Pas vertrokken. De mensen hebben het zonder warm 12 uurtje moeten stellen, daar ze de veldkeuken gemist hebben.

Verder vertrokken we in één grote formatie onder leiding van Wing Cdr. J. Blount naar Laarbruch.

Due to bad visibilities werd het op-joinen een grote scramble, dus kwam er van een mooie Fly Pass over Bückeburg geen snars terecht. Bückeburg was zeer te spreken over onze Low Pass onder leiding van de Kapt. Merkelbach.

Verder werd ons materiaal keurig door de Fransen overgevlogen. Dat Laarbruch een echte Fighter Base is bewees één van de Dakota vliegers wel door tijdens het taxiën naar onze hangar 5, met een wing tip, tegen een boom aan te knallen. Met spoed een nieuwe Dakota besteld om ten minste onze spullen de volgende dag op tijd over te krijgen. Van de Spek, Couperus en ik (Cosijn) met de Dakota terug naar Bückeburg, van de Spek om de TP-6 en Cosijn om de Harvard over te vliegen en de laatste 3 Dakota sorties te controleren. Couperus om de barakken en kantoren aan de R.A.F. over te geven.

 

10 november – 15 november 1954

Daar de faciliteiten op Laarbruch verre van onvoldoende zijn, mocht er de eerste tijd niet gevlogen worden. Op de 15de hebben we voor het eerst weer eens boven de Nordhorn Range gezeten. De scores bewezen wel dat het weer eens hoog tijd werd dat we hier ook eens wat aan gingen doen.

Verder was de cooperation van Nordhorn Range niet bepaald denderend. De Range was pas tegen 10:45 uur open en de scores werden niet bepaald tot ons voordeel doorgegeven.

 

16 november – 22 november 1954

We vliegen weer eens na een paar dagen eerst “gedwongen rust dan” Op Nordhorn verliep alles weer beroerd en dan ook geducht gekankerd bij de WingCo. De scores worden iets beter gelukkig.

 

23 november – 30 november 1954

Weer weinig gevlogen deze week. De cooperate op Nordhorn wordt gelukkig beter en onze gemiddelde score lag weer wat hoger.

 

1 december – 13 december 1954

Een nieuwe vlieger kwam zich op de 1ste bij de Cdt. 306 Sqn. melden. We hebben er weer een Vdg bij, genaamd Lobker, van het al oude 311 Sqdn. Volkel.

Onze Wierenga is n.l. een week terug tot res. 2 Lt. Vl. benoemd, dus we hadden geen Vdg’s meer in het Sqdn.

Op de 3de december hebben we een luisterrijke Sqdrn Party gehouden, waarbij de drank en de rokken geducht meespraken. Gelukkig werd er niet te veel gespeeched en kon de band er van harte op los timmeren wat een prima stemming in de 306 gelederen bracht. Door het slechte zicht kwam er deze dagen weinig van het vliegen terecht.

Foto’s van de squadron party op 6 dec in Nijmegen.

14 december – 15 december 1954

Bar slecht weer niet gevlogen. Weer beziggehouden, met verschillende briefings. Verder kwam de Majoor Bruinier even kijken.

 

 

18 december – 21 december 1954

Het weer is nog steeds allerberoerdst. De G.L.O. gaf ons een lecture over Command Structure Brittisch Army in B.A.O.R.

Kapt. Merkelbach had de schepen achter zich niet verbrand in Uden en stortte zich heden roekeloos op een huis in Goch. Het eerste gezin is er dus. Zelfs de grootste pessimisten beginnen nu in huizen te geloven.

 

 

22 december 1954

De regen was heden iets minder dicht dan gisteren, het geen Ops deed besluiten om de jets maar eens naar buiten te slepen. Zeker van het feit dat de puist een puistje is geworden. Sorry Bob.

Vandaag gaat de Administrateur weer z’n gebruikelijke geldsmokkel tocht naar Volkel ondernemen.

De fotosectie komt op adem na de geweldige kerstdrukte van ontwerpen en afdrukken van Kerst en Nieuwjaarskaarten.

 

 

23 december 1954

’t Stormt, doch evenwel nochtans en desalniettemin… 79 Sqnd. gaat vliegen. Dus 306 Sqdn. gaat vliegen d.w.z. met 2 toestellen een trip maken om “rough weather experience” op te doen.

Toch zit ’t niet lekker, want iemand komt nog even terug van de kop van de baan, om een geruststelling op z’n: “ik krijg maar 97%” te halen. Een landt op Eindhoven twee hier. Men houdt acuut op met deze weather experience.

Eenieder bereid zich voor op kerstverlof. De annex gebouwen verijzen als paddenstoelen uit de grond, ’t gaat snel maar slecht, typisch revolutiebouw. De storm neemt behoorlijk toe, er gaan alweer geruchten over doorbrekende dijken. De TP-8 komt uit Eindhoven terug.

 

Koppen bij elkaar gestoken hebbend en gezien de zieligheid van ’t hier zijn met Kerstmis besluiten we om een Kerstboom voor de wacht op te richten in de crewroom Ops. Daartoe trekt Wieringa en v. d. Pas en gewapend met een bijl op uit om een boom te kappen. Helaas blijkt na ’t plegen van de zonde “in ’t enthousiasme van ’t ogenblik” dat het omhakken van bomen nog veel erger is dan het ombuigen van gras. De Kapt. staat vreselijk op z’n … en werkt zichzelf in een “je krijgt een douw” 
stemming. We besluiten om die douw dan met z’n 8’ten te delen en hebben ons opgelijnd in ’t kantoor van de Cdt.

We kregen ze uitgemeten. Speciaal Piet de Groot, onze oppertuinier, die overigens van het hele geval niets afwist, maar uit loyaliteit ook was aangetreden.

Enfin geen douw, wel een kerstboom zelf gehakt, later had de Kapt. nog een boom laten komen, mager en schriel geval, die we maar in stukken hebben gehakt voor wandversiering.

De aalmoezenier stelde pakjes onder de kerstboom beschikbaar voor de wachthebbende met Kerstmis.

En de boom werd opgetuigd uit de squadron pot. Iedereen is onder de indruk behalve Otto, die heeft slaap. ’s Avonds is er in de diverse messen een X-mas party. De onderofficieren hebben moeilijkheden met klapdeuren en men zegt dat een guitaar ’t moest afleggen tegen een hard hoofd.

We kregen salaris!

23 dec 1954
RAF Laarbruch
X-Mas party in de OO Mess

24 december 1954

De enthousiastelingen, die om 05:00 uur vertrokken, mochten nog weg de rest van ’t squadron bleef geconsigneerd tot nader order in verband met de storm langs de kust. De maten die hun Kerstmis in gevaar zien gebracht worden op deze manier zien plotseling ’t belang van ’t behoud van Friesland niet meer in en willen naar huis toe.

De officieren houden zich bezig met het opblazen luchtballonen in de Hall van de mess. Kpl. Mat ligt in ’t ziekenhuis hier op de basis en mocht bezoek ontvangen van ons.

Om 10 uur komt het teken “alles vrij” door en gaat iedereen met verlof.

Merry X mas to you all!

 

25 december 1954

Rustig en Vredig geen jets geen A.P.V.’s no meeting.

X-mas dinners voor de achterblijvers. De officieren bedienen de manschappen! Een typische Engelse traditie. “A fine tradition” gentlemen! En de wacht, de wacht sliep voort, muizen vieren kerstfeest in de Jail.

 

26 december 1954

Bekomen van de vermoeienissen van gisteren, zien we de Luit. Couperus één dag te vroeg terugkomen van verlof, welk een ijver!

De wacht heeft muizenvallen gefabriceerd doch niets gevangen.

 

27 december 1954

Ieder ander op de basis heeft nog steeds jarietus doch 306 maakt zich zo langzamerhand los uit de sleur van verlof en maakt zich gereed om morgen weer aan ’t werk te gaan.

 

28 december 1954

Een zielig hoopje drienulzesselingen staat aangetreden om tussen Kerst en Nieuwjaar de zaak te runnen. Helaas kan er ondanks ’t mooie weer toch niet gevlogen worden daar de Engelsen nog steeds verlof hebben en de basis dus nog gesloten is.

Een Harvard van Volkel moest onverrichter zake terugkeren na hier boven ’t veld te hebben gevlogen. We horen dat een kist van 311 is geëxplodeerd bij Düsseldorf. De vlieger is nog onbekend. Van Haastert is terug van de O.K.S.

 

29 december 1954

’t Is goed weer en de basis is open dus kisten naar buiten en vliegen. Om 09:00 uur zit ’t zaakje in de lucht. Kerstens komt terug met een knipogend overheat light, het geen gelukkig een korstsluiting bleek te zijn in de staartsectie. Bij een volgende trip met een andere kist niet ’t nosewheel locken, weer Kerstens. Hij landt veilig, er blijkt een beetje vuil tussen de lockpen te zitten.

Wing Co Blount gaat weg en geeft een afscheidsborrel weg.

We hebben geprobeerd foto’s te maken van de 311 kist bij Dusseldorf doch konden niets vinden wat op een kist leek.

30 december 1954

Slecht weer. De Kerstboom laat z’n naalden vallen en de technisch Off. z’n telefoon. Er zijn maar weinig mensen die niet in oudejaars stemming raken. Gelukkig valt er niet veel te doen. De dagelijkse order doet verrassende aankondigingen doch niemand die ze als serieus neemt.

 

31 december 1954

Weer een truck met enthousiastelingen, die om 05:00 uur vertrekken. De rest gaat af om 07:15 een meer Christelijke tijd. Volgens verhalen is Oudejaarsavond door de wacht uitermate gezellig doorgebracht.

De muizen zaten in de: “mooi op” houding en kregen halve lunchpakketten maar d’r hoofd geslingerd.  Achter de kerstboom vinden muizen seksuele orgiën plaats. Never mind.

Een zalig, gelukkig en voorspoedig 1955

error: Copyright protected
Scroll naar boven