Dagboek 1955

Zaterdag 1 januari 1955
“What’s so happening about this New Year” De wacht, waakte. Thee was er niet, de koks in de keuken waren kribbig. En volgens insiders, was zelfs ‘t “smilende face” van de cantine juffies een “midwinternachtdroom” Koud en blauw! Broodje “geramde rat” vormde ’t enige verkoopartikel.

 

Zondag 2 januari 1955
Of we nooit meer aan ’t werk hoeven. De kapitein werkt, d’r zal wel wat loskomen. Morgen komen de maten terug.

 

Maandag 3 januari 1955

De maten zijn terug, om zich nog diezelfde middag weer met spoed op de verloflijst te zetten, waarna handen worden geschud en de “van ’t zelfdes” niet van de lucht zijn. De kapt. houdt een inleiding tot ’t nieuwe jaar. D’r moet in dit jaar ook weer gewerkt worden blijkt nu. Langzaam ment zich ’t squadrondronmechanisme in beweging. D’r wordt een squadron foto gemaakt.

 

Dinsdag 4 januari 1955
Vandaag hebben we ’t gedaan. We voelen ons grote jongens. We voelen ons bijna een echt squadron. We hebben 25 uur gemaakt met 7 piloten. Nog niet eerder in de 306 historie hebben we zo hoog gestaan. Misschien krijgen we nu wel meer toelage, of zou ’t niet opvallen op de staf.

’t Was overigens maar koud. Alle hulde aan de crewchiefs en Bewap. monteurs.
De oogkleppen van maj. N’huis zijn uit de mottenballen gehaald.
De officiersmess vraagt of d’r een oorlog aan de gang is, omdat we zeven lunchpakketten besteld hebben. We hebben er een Adjudant dokter bij, met een onuitsprekelijke naam. Hij heet dus Adjudant, “moeilijk woord”. ’t Is een landmachteling.

 

Woensdag 5 januari 1955
Freezing rain. ’t Is zo glad dat we besluiten om de gehele M.T. stil te leggen. De truck naar Volkel komt even buiten de poort al in aanvaring met een gelukkig nogal slap paaltje. We lopen heen en terug naar de hangar, hetgeen minst bevalt. De feestavond voor zaterdag gaat niet door. 

De Kapt. is tot groter ongerustheid van zijn eega bevroren op Buckeburg. ’s Middags is de dienst afgelopen om 15:30 uur. We wandelen weer terug ’t is al niet zo glad meer dus wordt er besloten om morgen de trucks maar weer te laten rijden.

 

Donderdag 6 januari 1955
De startbaan is dof en beetje glad, doch verder zijn de wegen goed berijdbaar. We krijgen een inspectieteam uit Zeist op bezoek. ’s Avonds wordt er gestunt, edoch met pover resultaat, zodat ’t morgen opnieuw zal moeten gebeuren.

Vrijdag 7 januari 1955
Het inspectieteam gaat ons weer verlaten, ze vonden dat ’t over ’t algemeen wel goed was, ’t zal wel blijken uit ’t rapport. Hedenavond briefing over de Flying Wing parade van morgen. Om half elf wederom inspectie van de barak. De maten hadden hun weekend in gevaar geacht en dus zag ’t er keurig uit.

 

Zaterdag 8 januari 1955
Flying Wing parade. Na de parade groot commentaar van de maten omdat de hangar moet worden aangeveegd, ‘s Middags om 13:15 vertrokken de trucks.

 

Zondag 9 januari 1955
Geen bijzonderheden een kouwe rustige zondag.

 

Maandag 10 januari 1955
De “Blue Monday” stemming doet zich gelden. Maar we hebben toch weer een paar missies gevlogen, wat ons het weekend, goed of slecht, wat deed vergeten.

 

Dinsdag 11 januari – 19 januari 1955
We genieten van het smerige weer, en de kapt. van de Pas houdt ons bezig, met dure spelletjes (6 pence inzet). Verder is een Republic heer bij ons geweest en probeerde ons de “Flash” te verkopen op de bekende “Southern way”
De laatste tijd worden we volgegoten met Engelse propagandafilms. Op het gebied van de oorlogsvoering (W.W.II). 
Al 2 keer hebben we getracht de basis sneeuwvrij te maken, maar schijnt niet te mogen, want het sneeuwt nu weer 2x zo hard.
Verder trachtte 79 Sqdn. ons een keer te verrassen in de crewroom maar wat hun duur kwam te staan. Een van de monteurs had de ontsteking van de auto der indringers onklaar gemaakt, zodat 79’ers witjes (letterlijk en figuurlijk) bij zat.

Woensdag 19 januari – 24 januari 1955
Het sneeuwruimen was niet van de lucht deze dagen, maar ondanks dat, hebben we toch nog niet gevlogen. De tijd gaat toch wel snel om, want er zijn toch nog wel klusjes te doen hier en daar. Verder verrijken we onze geest met diverse filmpjes over xxx, die vroeger Engelse kolonisten genoemd werden.
Het geklik van de sjoelbak, om de tijd te dulden, kan geen reden tot klagen geven. Zelfs het voetbalspel heeft steeds nog grote aantrekking bij de meesten. “Bij de jongeren dan” Het is wel een opvallend geluksspelletje, iets wat door de cracks, hart grondig tegen gesproken wordt.

 

Dinsdag 25 januari – 31 januari 1955
Vandaag de 25ste, Sir Basel Embry (Chief A.M.) zou op bezoek komen. In alle haast hangar 5 schoongemaakt, maar ondanks dat, was er op de netheid veel aan te merken. De inspectie geschiedde nu door de Station Cdr. Captain Petre D.F.C., A.F.C. daar de C.A.M. Sir Basel Embry, verhinderd was (te komen).

Het weer is nog steeds horrible en nog steeds hebben ze filmpjes voor ons te draaien over de W.W. II. Wanneer het weer nog lang zo blijft, zijn we echt aan een W.W.III toe, want de filmpjes raken op. Hurray- we vliegen weer vanaf 10:30 hrs.

Op de 27 jan. Het zicht is nog wel niet zo denderend, maar ja, de baan is terug te vinden en dat is het voornaamste. We zijn wat nieuws begonnen, Right hand Traffic Pattern. Het is werkelijk de moeite waard om kunsten in de kom te slaan, om naar deze scrambles te kijken.

Op 28 jan. Hebben we constant gevlogen en tegen de 24 uur gedraaid, iets wat wel in de krant mag.
Op zaterdag de 29ste doorgevlogen tot 12:30 hrs, maar 44 sorties gevlogen. Het weekend is weer om, en het weer is weer beneden peil en dat nog wel op onze maandag.

Dinsdag 1 februari 1955

De nieuwe maand is wat het weer betreft goed begonnen en er is dan ook behoorlijk gevlogen vandaag. Als de weergoden ons aldus blijven begunstigen en de T.D. ons regelmatig met een behoorlijk aantal kisten kan verblijden, zullen we deze maand geen klagen hebben en er een goeie gooi naar kunnen doen om de schade van de vorige “sneeuw” maand iets te kunnen inlopen.
De “maten” hebben in het kader van een nieuw squadron embleem ontwerp getracht er het hunne toe te dragen, dit vooral naar aanleiding van de overvloed van de inspecties, gedurende de laatste veertien dagen, die hen overstroomde, “Die arme stumpers toch”.
Vanavond hadden we een guest-night in de Off. Mess, in “pakkie deftig” ter ere van “guests” die er echter niet waren. De squadron commandant kreeg een plaats aan tafel niet overeenkomstig met zijn functie. Daarom had het Hollandse kamp meteen “de pee in”, waardoor menige “fine traditions” zich moesten meten met onvervalst Hollands sarcasme. Er was de gebruikelijke sherry vóór de en koffie ná het diner, dat nauwelijks eetbaar was te noemen.  Uit protest zijn we onmiddellijk weggegaan en hebben het feest in de barak voortgezet. We begonnen met een motofiets, die na veel problemen aan de gang was te krijgen, waarna de Vdg. Löbker circuits door de gang heeft gedraaid, hetgeen voor de andereen aanleiding was ijlings het hazenpad te kiezen.
Plotseling kwam iemand op het idee (waarschijnlijk door de aanwezigheid van brandblusemmers) om “another fine tradition” hoog te houden, door op ruime schaal met water te gooien. 
Hr. Vice, een ietwat zonderlinge gast van het squadron, werd uit zijn bed gehaald en ingewijd. De hele club was in een zeer korte tijd drijfnat, waarna de “pakkies deftig” werden uitgetrokken en niet vervangen, of zoals bij de Lt. Rekers door een directoire van zijn bat mouw (spreek uit: bed mouw).
De Vdg. Löbker was nog niet nat genoeg en moest in een heet bad, echter niet, nadat de slimmerd het service-dress van de Lt. Rekers had aangetrokken, wiens animo voor het bad van Löbker plotseling daalde, hetgeen niet verhinderde, dat het toch doorging.
De Lt. Wieringa liep in een soort van “bikini” rond en moest dus ook nodig de badkuip in, waarvoor ditmaal koud water werd gebruikt. Hij bood lenig weerstand, wat het alleen maar leuker maakte.
Tot overmaat van ramp kwamen toen ook nog enige bat-women naar de barak en probeerden naar boven te komen, wat echter door het uitgieten van een emmer water over deze onschuldige maagdekens verhinderd werd, waardoor ze boven op hun k.g.s. (lees: boos worden).
Tenslotte kwam de Lt. Cozijn terug van een boemanstocht naar de werksterskamer en dus besloten we maar, vermoeid, maar nat en gelukkig, naar bed te gaan. Het geen geschiede.

Woensdag 2 februari 1955
Ondanks het feit, dat het in de middag “groene kaarten weer” werd, hebben we er vandaag toch in 12 sorties nog ruim 12 uur uit kunnen persen.
Verder zagen we de Lt. Cozijn vandaag ons squadron verlaten voor een detachering op Eindhoven om een Flight-leader-course te volgen. Good Luck en tot over een paar maanden.

 

Donderdag 3 februari 1955
Aanvankelijk zag het er naar uit, dat er vandaag weer flink aan getrokken kon worden wat het vliegen betrof. Maar in het begin van de middag regende het behoorlijk, zodat het programma in de soep dreigde te vallen. Gelukkig echter klaarde het vrij snel op, zodat er nog een lange trip gemaakt kon worden.
Totaaltijd van de maandag: 13:19 uur.

 

Vrijdag 4 februari 1955
Het weer liet zich maandag weer eens van de natte kant bekijken. We konden ons geheugen gaan opfrissen bij de film, die ons weer diverse scenes uit de laatste oorlog liet zien. Maar vanmiddag kregen we, opnieuw bij de film aanwezig, de verheugende mededeling, dat er gevlogen kon worden. Dit feest gingen we toen met vier kisten (alles wat we op dat moment serviceable hadden) vieren.

 

Zaterdag 5 februari 1955
Vandaag mochten we dan weer het genoegen smaken van een Wing-parade. Jammer hoor, dat het regende. Want toen we één keer geparadeerd hadden, konden we afgaan. Na de parade kwam de dominee in de ground-crewroom een praatje houden. Toen het rond een uur of half elf nagenoeg droog was geworden, vond onze Squadron-Commandant het nodig dat het squadron nog eens ging oefenen voor de parade want volgens zijn zeggen was het ‘d morgens niet veel bijzonder was geweest. Na een uurtje in de kou te hebben rondgesjouwd konden we met de trucks naar de diverse messes en barakken vertrekken om ons gereed te maken voor het aanstaande weekend.

 

Zondag 6 februari 1955
Een natte, koude, maar overigens vrij rustige zondag.

Maandag 7 februari 1955
Bad weather: no flying.
‘s Morgens hielden we ons onledig met het opknappen van allerlei kleine karweitjes. ’s Middags heeft de kapt. van der Pas ons bezig gehouden met een nieuwsbriefing en een quiz.

 

Dinsdag 8 februari 1955
Aangezien het weer vanmorgen niet erg best was, werd er een lecture gehouden door de Vdg. Löbker over cine-gunnery. Op het eind van de morgen zijn er twee missies gevlogen. Ook vanmiddag bleef het weer redelijk, zodat er weer lustig –met vier kisten- op los gevlogen kon worden.

 

Woensdag 9 februari 1955
In de morgen kon er normaal gevlogen worden. ’s Middags hadden de “maten” in plaats van sport (op de voetballers na) inspectie van hun kleding en uitrusting. Ook zijn er deze middag nog enkele vluchten gemaakt, zodat we maandag toch nog bijna veertien uur gemaakt hebben.

 

Donderdag 10 februari 1955
Vandaag werd ons verzocht foto’s te gaan maken van gecamoufleerde opstellingen van de Landmacht, die een oefening in het veld hielden. Zodoende kreeg de foto en camera afdeling eindelijk weer eens en kans actief mee te gaan doen. Ook zagen we weer een nieuwe vlieger verschijnen, met de name de 2e Lt. van Nijnen. 

 

Vrijdag 11 februari 1955
Aanvankelijk een gladde baan vanwege de gevallen sneeuw, maar de rest van de dag is er hard gewerkt om de foto-mensen voorlopig weer wat aan het werk te houden.

 

12 en 13 februari 1955
Long weekend.

 

Maandag 14 februari 1955
Het zag er naar uit, dat onze operatie “sneeuwruimen” weer overgedaan moest worden, maar aangezien er nog meer sneeuw verwacht werd, ging het vandaag nog niet door, hetgeen echter wel uitstel van executie zal zijn.

 

Dinsdag 15 februari 1955
Afgezien van het feit, dat het sneeuwde, had ook de verwarming er genoeg van, zodat vandaag iedereen in de kou. Vanmiddag kreeg ze echter al medelijden met ons; al het bureaupersoneel kon weer aan de gang, zonder bang te hoeven te zijn bij het schrijven, tikken, enz, koude of bevroren vingers op te lopen.

 

Woensdag 16 februari 1955
Er werd hoog bezoek verwacht, nl. van de Commodore de Vries. Iedereen druk in de weer, om de diverse kantoren en werkplaatsen in orde te maken. De vliegers zaten met een warm kopje koffie uitstekend verzorgd door onze hofmeester- in de crewroom op de Commodore te wachten. Na de koffie werd er een ronde gemaakt door de hangars met de diverse aan en bijgebouwen.
Twee Daf-trucks maakten een slippertje, gleden van de weg en kwamen vast te zitten, doch met vereende krachten was dit euvel gauw verholpen.

Donderdag 17 februari 1955
De kisten werden vandaag even de hangar uitgesleept om een frisse neus te halen, doch voornamelijk om even proef te draaien, maar gevlogen kan er nog steeds niet geworden gezien de dikke sneeuw en ijslaag, die maar niet weg wil.

 

Vrijdag 18 februari 1955
Nog steeds hetzelfde spelletje van sneeuw en ijs, waar maar geen verandering in wil komen.
’s Avonds hadden de onderofficieren een dans-party, die tot ieders tevredenheid schijnt verlopen te zijn. Overigens was het kennelijk met de dames van de diverse nationaliteiten niet makkelijk, om ze uit elkaar te houden.

 

Zaterdag 19 februari 1955
De “maten” zien hun week-end gedeeltelijk in gevaar, daar de grote maandelijkse inspectie overgedaan moet worden. Er gebeurde echter niets bijzonders meer, zodat ieder met een blij gezicht kon vertrekken.

 

Zondag 20 februari 1955
Sneeuwstormen raasden over het veld. Niemand waagde het om tenzij strikt noodzakelijk zijn hoofd de deur uit te steken.

 

Maandag 21 februari 1955
De sneeuw geeft nog geen krimp en blijft hardnekkig liggen. En de vorst draagt daartoe zijn steentje bij. Overal verkleumde gezichten en koude handen. Er kwam een bericht van de grote baas: morgen sneeuwruimen. Ook dit pretje zal ons dus deze keer niet gespaard worden.

 

Dinsdag 22 februari 1955
Het sneeuwruimen ging niet door, daar de grote baas vond, dat het te koud was. ’s Middags had ons squadron “ijsvrij” met dien verstande, dat eenieder de basis pas na vier uur mocht verlaten.

 

Woensdag 23 februari 1955
Carnaval 1955 behoort weer tot het verleden en iedereen kan weer bijkomen van de vermoeienissen van de laatste paar dagen. Buiten nog steeds sneeuw en ijs.

 

Donderdag 24 februari 1955
De verkeersongevallen schijnen de laatste tijd gezocht te moeten worden bij de mensen van ons squadron, die een Volkswagen in hun bezit hebben. Want nadat de afgelopen week, mede door de gladheid van de weg, de Lt. Kerstens en de Lt. Couperus, een zonder ongelukken crash hadden gemaakt, was maandag de Lt. Wijnen aan de beurt. Een naar links uitwijkende vrachtwagen drukte hem tegen een boom.
Onze squadron-commandant wilde vandaag proberen een vliegtochtje te gaan maken met een jet, maar vanwege de vele sneeuw op de taxi-tracks e.d. kon dit geen doorgang vinden.

 

Vrijdag 25 februari 1955
Een ontzettende harde en koude oostenwind blijft nog maar steeds over het veld waaien en de noodlottige gevolgen hiervan bleven niet uit. De weg naar de hangar lag op diverse plaatsen diep onder de sneeuw bedolven, Te gevolge waarvan een truck vast kwam te zitten.
Overigens was dit toch een sombere en droeve dag voor ons squadron, aangezien vandaag voor ’t eerst iemand in ons 1 ½-jarig bestaan door de dood van ons werd weggehaald, nl. de korporaal I T. ’t Hart. Nadat hij 17 januari in ’t hospitaal te Negberg opgenomen was met een hersenbloeding, werd hij, aan de beterende hand zijnde overgebracht naar ’t hospitaal in Utrecht voor verdere behandeling. Doch hij heeft het niet meer mogen beleven bij ons terug te keren. Er was echter niemand, die z’n plotseling afloop verwacht had hetgeen wel zeer duidelijk bleek, toen de kapt. Merkelbach ons op het eind van de middag bij elkaar liet komen en van zijn plotseling overlijden mededeling deed. Na een minuut stilte te zijne gedachtenis gehouden te hebben ging iedereen in gedrukte stemming af.

 

Zaterdag 26 februari 1955
Er gaat weer gevlogen worden! Alles in rep en roer. Iedereen kan vandaag zijn handen weer eens uit de mouwen steken. De planning is om tot vanmiddag 3:00 door te vliegen. De crash van een Canberra schopte dat in ’t honderd, zodat de mensen om half twee naar de barakken konden gaan om zich klaar te gaan maken voor het weekend.

 

27 februari 1955
Weekend.

Maandag 28 februari 1955
We kunnen vandaag volop vliegen, maar we hebben maar vier vliegers. De rest is ziek of met verlof. Maar desalniettemin is er stevig aangepoot. Ook kwam er vandaag weer een nieuwe vlieger bij, de 2e Lt. Brosky.

 

Dinsdag 1 maart 1955
De nieuwe maand begon niet zo erg best, aangezien we ’s morgens geen enkele kist serviceable was, daar de squids gewisseld moesten worden. Gelukkig konden we na een hoop getelefoneer toch weer enkele kisten gaan gebruiken. Mooi weer was onze bondgenoot vandaag en er werd druk gefotografeerd.

 

Woensdag 2 maart 1955
Ook vandaag was het heerlijk mooi weer en er werd dan ook weer druk gevlogen. Er kwamen Form D’s binnen van Flying Wing H.Q. zodat we een oefening moeten gaan fotograferen.
Om vijf uur vanmorgen zijn ruim twintig man naar Utrecht gegaan om de Kpl. 1 ’t Hart te begraven.

 

Donderdag 3 maart 1955
Er is groot feest vandaag, want onze Squadron-Commandant, de kapitein Merkelbach, is majoor geworden en de luitenant van de Spek is kapitein geworden. Proficiat.
De sneeuw begint zo langzamerhand al aardig weg te dooien. Overdag de zon erop en ’s nachts een beetje vorst doen samen hun best alles zo gauw mogelijk weer schoon te krijgen. Een Engelse truck botste vanmorgen tegen een van onze trucks vol mensen op. Een heen en weer gegooi met de heren achterin en een beetje pijn in de rug en zo was het resultaat hierna.

 

Vrijdag 4 maart 1955
De laatste werkdag van de deze week is weer aangebroken, want vanmiddag gaan we met long-weekend. Om half vier stonden de kisten allemaal aan de grond en gingen we een biertje drinken in de crewroom van de vliegers op de bevorderingen, die gisteren afgekomen waren.

 

5 en 6 maart 1955
Long weekend.

 

Maandag 7 maart 1955
Weer is het aan het sneeuwen gegaan. Het lijkt wel of er dit jaar geen eind aan de winter wil komen. Zodoende zitten we dus weer te kijken en wachtten we maar af of het al dan niet gauw weg mag zijn.

 

Dinsdag 8 maart 1955
Veel verandering is er nog niet in het weer gekomen. Gelukkig dooit het overdag wel. Misschien kan er morgen weer gevlogen worden.

 

Woensdag 9 maart 1955
En vandaag zagen we dan weer een paar van onze kisten de lucht in gaan. Het was wel heel dunnetjes, maar ze waren dan toch weer even boven geweest.

 

Donderdag 10 maart 1955
Het schijnt wel, of alle kisten opeens wat moeten gaan mankeren, zodat we vandaag op een gegeven moment met één kist serviceable stonden. Maar met wat goeie wil en wat hard aanpoten konden er op het eind van de middag toch nog drie kisten gaan vliegen.

 

Vrijdag 11 maart 1955
Een mooie vliegdag met aardig goed weer. Alleen de wind maakt het nogal koud.
De majoor Merkelbach wilde zijn ervaring van het jagen op vogels ook eens meemaken en nam een kleine twintig voor zijn rekening. De TP-9 moest dit ontgelden en kwam aardig gehavend uit de strijd tevoorschijn.

 

Zaterdag 12 maart 1955
Deze morgen hadden weer onze veertiendaagse Wing parade. De ijzige koude oostenwind maakte dit niet tot een van de meer aangename taken. Door en door koud en verkleumd kwam ieder de hangar weer in, met gelukkig vooruitzicht van het aanstaande weekend.

 

Zondag 13 maart 1955
Weekend.

 

Maandag 14 maart 1955
De wind is gaan liggen en als het weer nu nog een beetje opklaart kan er goed gevlogen worden. Helaas hebben we nog maar twee kisten, die serviceable zijn.

 

Dinsdag 15 maart 1955
Een beetje druilig in de morgen, maar verder toch een mooie dag om aan de lijn te werken. Vanmiddag waren er nog steeds maar een paar kisten, maar morgen komen er waarschijnlijk weer twee klaar.

 

Woensdag 16 maart 1955
Het is weer woensdag en op deze dag gebruikelijke sportmiddag werd vandaag een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de officieren en de onderofficieren. De wedstrijd had voor de hogere legerleiding een gunstige afloop, want wij wonnen met 3-2.

 

Donderdag 17 maart 1955
Het weer werkt nu niet bepaalt mee om eens een hoop vlieguren te maken. Bovendien hebben we niet al te veel kisten serviceable. Onze bewapeningsmensen hebben het ook druk gekregen, want er komen al een paar dagen kisten van Eindhoven om uit te lijnen en in te schieten.

 

Vrijdag 18 maart 1955
Door de motor van de ene kist naar de andere over te brengen en iets dergelijks te doen met de canopy bij een paar andere kisten is de technische dienst erin geslaagd om wat meer kisten te leveren. Zo kwamen we weer op een stand van 6. Als het weer nu ook nog een beetje zijn best doet kunnen we weer volop onze gang gaan.

 

Zaterdag 19 maart 1955
Block Barrack Inspection voor de maten. Tevens hebben we vandaag kunnen merken, dat de winter nog lang niet voorbij is, want toen we opstonden lag er een aardig pak sneeuw. En de sneeuw is nog steeds niet van de lucht geweest. We gaan maar weer met weekend in de hoop, dat het maandag weer over is.

 

Zondag 20 maart 1955
Weekend.

 

Maandag 21 maart 1955
De lente heeft een aanvang genomen maar het ziet er nog niet erg lenteachtig uit. Het weer is wel wat zachter geworden, zodat het werken aan de lijn en in de hangar nu wat dragelijker is geworden.

 

Dinsdag 22 maart 1955
Enige mensen zijn vandaag naar een zwemkampioenschap in Eindhoven vertrokken. Zullen ze het deze keer net zo goed doen afbrengen als de vorige maal, toen ze met enkele bekers naar het squadron terugkeerden?

 

Woensdag 23 maart 1955
Deze keer zijn we met het zwemmen niet zo gelukkig geweest als de vorige maak. We moeste tevreden zijn met een zevende en achtste plaats. Doch gezien het feit, dat de jongens de laatste acht maanden niet meer getraind hadden mogen we nog niet eens klagen.
Ook werd vandaag de beslissingswedstrijd voetbal gespeeld. Zou onze ploeg winnen dan waren ze basis kampioen. Helaas was dit genoegen ons niet gegund. Volgende keer beter.

 

Donderdag 24 maart 1955
Een rustige, mooie lentedag zonder schokkende gebeurtenissen.

 

Vrijdag 25 maart 1955
Er moesten foto’s gemaakt worden van een oefening en de fotodienst had de handen vol werk. Er moest zelfs overgewerkt worden tot ’s nachts half een.
In de hangar gebeurde op het eind van de middag nog een onaangenaam ongelukje, het eerste in dit squadron. De kpl. Nat was bezig met het doormeten van de squits toen door het gebruiken van een gescheurde stekker de squits plotseling doorsloegen. Een paar grote brandwonden in zijn zitvlak waren hiervan het gevolg. Alles schijnt goed afgelopen te zijn. Het zitten zal de eerste tijd nog wel niet meevallen.

 

26 maart 1955
Parade in de ochtend. Daarna nog een beetje vliegen voor een oefening en daarna maar weer weekend.
Verschillende bezoeken kisten zagen we vanmorgen nog, onder andere een Dakota met passagiers voor Brüggen, waaronder een Luva stewardess, die nogal wat belangstelling trok.

 

Zaterdag 27 mrt 1955
Weekend.

 

Maandag 28 mrt 1955
Er is weer een ploeg mensen van Eindhoven aangekomen om de kisten uit te lijnen en in te schieten. In barak 44 kwamen we hierdoor in moeilijkheden, aangezien daar geen plaatst meer was. De Engelsen zullen dus nu moeten gaan wijken.

 

Dinsdag 29 mrt 1955
De Sgt. Vl. van Haastert werd vandaag bevorderd tot vaandrig, zodat het college van officieren dus weer met een man werd uitgebreid.

 

Woensdag 30 mrt 1955
Er stond vandaag een grootscheepse oefening op het programma nl. “oefening Hark”. De hele basis moest alle bossen van het droge hout gaan ontdoen en de wegen schoonmaken en de sporen van de wagens aan de kanten van de weg moesten uitgewist worden. ’s Morgens kwamen de gehuwden met hun tuingereedschap afzetten, dat verdeeld moest worden onder de mensen van het squadron. Daarna gingen de diverse ploegen onder leiding van de officieren naar de toegewezen areas.

 

Donderdag 31 mrt 1955
De oefening was zo goed bevallen, dat er nog maar weer doorgegaan moest worden. Dus nam ieder zijn gereedschap weer op en ging ijverig aan het werk. Alleen ’s middags mocht er gevlogen worden, maar verder heerste er volkomen rust, althans wat het lawaai van de jets betrof.

Vrijdag 1 april 1955.
Het was geen 1 april mop, dat er ook vandaag nog door gegaan wordt met de “Oefening Hark”, zodat ook vandaag weer de hele basis aan het tuinieren was.

 

Zaterdag 2 april 1955
Om de week tot een goed einde te brengen werd besloten nog even door te gaan met harken, zodat iedereen al harkende en scheppende het weekend inging.

 

Zondag 3 april 1955
Weekend.

 

Maandag 4 april 1955
Vandaag zagen we de Lt. Cosijn weer terugkomen van zijn detachering naar Eindhoven. Overigens een maandag als alle andere.

 

Dinsdag 5 april 1955
Er kwam weer een nieuwe vlieger bij ons squadron, nl. de 2e Lt. Tuijtjens. Gisteren zagen we nog drie nieuwe onderofficieren in de mess, nl. de Kpl’s Heuseveld, van Daal en Rommerts, die enige dagen geleden terug waren gekomen van de O.K.8.

 

Woensdag 6 april 1955
Het ziet er gunstig uit voor het komende Paasverlof wat het weer betreft. Er is weer aardig gevlogen.

 

Donderdag 7 april 1955
Iedereen raakt al in Paas stemming. De technische officier houdt de kisten aan de grond voor de staggering. Het helpt want het weer is ook niet bepaald gunstig.

 

8 – 11 april 1955.
Een rustig Paasverlof, met typisch Paas weer; regen.

 

Dinsdag 12 april 1955
Terugkeer per eerste reisgelegenheid. Voor de hier wonende was dit dus om 8 uur aan de hangar. De Engelsen begonnen om 8 uur’ s morgens, dus moest er door ons ook gewerkt worden. Voor de rest van het squadron, d.w.z. voor diegenen, die weer uit Holland terug moeten komen van verlof, vertrokken de trucks om 11:00 uit Nijmegen.

 

Woensdag 13 april 1955
Het is weer woensdag en dat betekend dus, dat er een sportmiddag op til is. En deze keer ging het eens door, xxx een voetbalteam samengesteld uit de bij ons squadron aanwezige officieren, gingen voetballen tegen de douane van Well. Het ging onze mensen kennelijk niet voor de wind want met een 11-4 nederlaag werden ze naar huis gestuurd.

 

Donderdag 14 april 1955
Er was een grote amateur bokswedstrijd vanavond in de maintenance hangar. Van ons deden hieraan mee: Sgt. Luijek, Kpl. Adema, Kpl. Kobes en Kpl. Kruis. De eerste drie kwamen met een overwinning uit de bus, het geen grote vreugde in het kamp der Hollanders bracht.

 

Vrijdag 15 april 1955
Een dag zonder opvallende gebeurtenissen. ’s Avonds was twee derde van het squadron zijn koffers aan het pakken voor het vertrek naar Hahn voor de aldaar te volgen cursus.

 

Zaterdag 16 april 1955
In alle vroegte vanmorgen vertrok de hap voor de conversie cursus op de RF-84F naar Hahn. Per wagen ging het naar Weeze, vandaar per trein naar Keulen en het laatste stuk, van Keulen naar Hahn ging per wagen.
En terwijl de hoogste baas van de basis een inspectie ging houden in de barakken werd bij de hangar een partijtje volleybal weggegeven.

 

Zondag 17 april 1955
Weekend.

 

18 en 19 april 1955
Op deze dagen deden zich geen bijzonderheden voor.

 

Woensdag 20 april 1955
Vanmiddag ging het hele squadron eerst kijken naar een voetbalmatch tussen onze ploeg en een Engelse ploeg voor de nieuwe competitie. Onze jongens moesten met een 2-0 nederlaag het veld ruimen. Hierna werd de rest in twee ploegen verdeeld, waarvan er één een crosscountry ging maken terwijl de andere ploeg naar de hangar ging om te volleyen.
’s Avonds had de Off. van Piket nog een vechtpartijtje met een Engelse soldaat die zich met een Hollands battledress een aap gekleed had.

 

Donderdag 21 april 1955
Ook vandaag was er niets bijzonders te doen.

 

Vrijdag 22 april 1955
Een paar mensen zijn op de shooting-in butt. aan het oefenen in pistoolschieten voor de in de nabije toekomst te houden schietwedstrijden.

 

23 en 24 april 1955
Weekend.

 

25 en 26 april 1955
Van de eerste van deze twee dagen vallen er geen bijzonderheden te vermelden.
De tweede dag werd het nog rustiger in het squadron dan het tot nog toe al was, aangezien vandaag ook alle vliegers op de kapt. van de Spek en Lt. Tuijtjens na naar Hahn zijn vertrokken voor de conversiecursus op de RF-84F.

 

28 en 29 april 1955
Iedereen kreeg door het prachtige weer de zomer in het hoofd en liep in zijn overhempje rond.
En dan die kranten toch. Lees het zelf maar eens:
Artikel uit de Volkskrant van 28 april 1955.

 

Zaterdag 30 april 1955
Koninginnedag! Als vanzelfsprekend zou er door ons squadron als Nederlandse eenheid in het buitenland ook iets aan dit feest gedaan worden. Helaas konden de weken van tevoren opgezette plannen geen doorgang vinden gezien het feit dat het overgrote deel van het squadron in Hahn gedetacheerd is. 
Maar ondanks dat werd er toch nog iets op touw gezet. Allereerst een buitengewone vlaggenparade bij de hangar met o.a. genodigden de Station Commander en enkele andere hogere Engelse officieren met dames en de dames van de Nederlandse kolonie. Daarna werd een toespraak gehouden door Maj. Merkelbach, waarna allen zich begaven naar het fotogebouw, om een toast uit te brengen op H.M. de Koningin.
Nadat de borrels, het bier, de koffie, de bitterballen en de zoute stengels verorberd waren ging iedereen af voor het weekend, de maten in een opgewekte stemming en de majoor met een pet vol bier.

 

1 mei 1955
Weekend.

 

Maandag 2 mei 1955
Een Dakota van Valkenburg bracht een paar mensen, die ons technisch personeel kwamen versterken.

 

3 en 4 mei 1955
Twee rustige dagen, waarbij alleen van de tweede dag te vermelden valt, dat er ’s middags de gebruikelijke sportmiddag was, waarop door enige enthousiastelingen een crosscountry gelopen werd en door de overige leden een partijtje volleybal in de hangar werd weggegeven.

Donderdag 5 mei 1955
Een uitgegeven legerorder, waarbij bepaald werd, dat iedereen op deze 10e herdenkingsdag van de bevrijding vrij zou hebben, zou aanvankelijk ook voor ons gegolden hebben. Edoch, onze staf in Sundern kwam op dit besluit terug en vond dat er door de mensen, vallende onder 2nd TAF, toch maar gewerkt moest worden en wel, omdat op deze dag door de Duitsers hun verkregen vrijheid waarschijnlijk wel feest gevierd zou worden en men bang was, dat hierdoor onaangename dingen konden gaan gebeuren en vervolgen, omdat de Hollandse hap profiteerde van twee kanten, nl. van de Engelse en de Hollandse feestdagen zodat men het niet fair vond t.o.v. de maten in Holland.

Afijn, om de gemoederen een beetje te kalmeren werd er op voorstel van de Lt. Tuijtjes des ’s middags een klein bierfeestje gegeven in de vliegers crewroom, waar voor eenieder 2 shilling ter beschikbaar stelde. ’s Avonds ging er een truck naar Nijmegen, zodat daar de feestelijkheden meegemaakt konden worden.

Vrijdag 6 mei 1955
Een dag als vele andere, zonder vermeldingswaardigheden.

 

7 en 8 mei 1955
Weekend.

 

Maandag 9 mei 1955
Laat in de avond kwamen nog enkele mensen binnen, die aan ons squadron waren toegevoegd, waaronder twee nieuwe vliegers.

 

Dinsdag 10 mei 1955
Langzaam maar zeker kwamen in de loop van de maandag alle vliegers binnendruppelen uit Hahn.

 

Woensdag 11 mei 1955
Terwijl er nog zes kisten van ons in de lucht zaten in het begin van de middag kwam plotseling het besluit af, dat de sportmiddag toch maar doorgang moest vinden. Daar hingen er weer enkele volleybalnetten in de hangar en werd deze edele sport weer druk beoefend. ’s Morgens was er druk schoongemaakt om de Air Marshall van de Engelsen netjes te kunnen ontvangen.

 

Donderdag 12 mei 1955
Een kijkje in de hangar in kleur. Genomen door de foto officier 1e Lt. Heuben bij zijn bezoek aan ons squadron.
En dat zijn dan de bijzonderheden voor vandaag.

 

Vrijdag 13 mei 1955
Na vier buitengewone genoeglijke weken op Hahn te hebben doorgebracht kwamen de meeste mensen weer terug naar het squadron echter zonder de technische Officier, de Lt. Rekers, aangezien deze ziek in het hospitaal was opgenomen.

 

14 en 15 mei 1955
Vanmorgen werd door de commandant in een vergadering van officieren, O-officieren en diensthoofden en uiteenzetting gegeven over de organisatie van het squadron, zodat iedereen nu zijn plaats in het squadron kan weten.

 

Maandag 16 mei 1955
De Lt. Rekers werd vandaag weer opgehaald met de Harvard van Hahn, maar hij zal nog wel een paar dagen het bed moeten houden eer hij weer actief aan de werkzaamheden deel kan gaan nemen.

 

Dinsdag 17 mei 1955
Om zes uur werd er een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de Officieren en de O. Off. De eersten, die bij gebrek aan voldoende spelers enige versterking gekregen, verloren de wedstrijd met 2-1.

 

Woensdag 18 mei 1955
Aanvankelijk zou de hele dag doorgevlogen worden maar gezien de weersomstandigheden kwam er in het geheel geen kist de lucht in. ’s Middags werd dan ook de gebruikelijke sportmiddag voor de sport gebruikt.

 

Donderdag 19 mei 1955
Hemelvaartsdag: een heerlijk dagje verlof.

 

Vrijdag 20 mei 1955
Er komt weer een kleine hap terug en een andere ploeg gaat naar Hahn voor de conversiecursus op de RF-84F.

 

21 en 22 mei 1955
Weekend.

 

Maandag 23 mei 1955
De technisch Officier is ook weer op het squadron verschenen, zij het dan dat hij er nog ziekelijk uit ziet.

 

Dinsdag 24 mei 1955
Ofschoon het weer in de middag goed was te noemen werd er om de een of andere duistere reden toch niet gevlogen.

 

25 en 26 mei 1955
Twee rustige dagen met mooi zomerweer. Op de tweede dag hadden de O. Off. een party, hetgeen de volgende dag zo hier en daar haar sporen nog liet zien.

 

Vrijdag 27 mei 1955
De Engelsen zijn al reeds met Pinsterverlof vertrokken, maar de Hollandse hap moest vandaag nog maar doorwerken, aangezien wij wel en de Engelsen niet op Hemelvaartsdag vrij hadden gehad. Met een stel goeie platen van de Lt. Cosijn werd er toch nog iets gezelligs aan deze dag gegeven.

 

28, 29 en 30 mei 1955
Pinsterverlof.

 

Dinsdag 31 mei 1955
De gehuwden waren ’s morgens om 8 uur alweer present terwijl de rest om 11 uur in Nijmegen moest zijn voor de afrit naar Laarbruch.

Woensdag 1 juni 1955
Alweer een nieuwe maand. Als het weer zo blijft meewerken en de spullen voor de kisten ook regelmatig aangevoerd worden is iedereen weer tevreden en valt er niet veel te mopperen.

 

Donderdag 2 juni 1955
Gisteravond kwam er een nieuwe vlieger bij ons squadron, Vdg. Buth en zag de kapt. van de Spek zijn gezin uitbreiden met een zoon.
Er gaan twee kisten van ons naar Fassberg om foto’s te nemen van een demonstratie, die aldaar gegeven wordt. Met een paar mensen van het grondpersoneel vertrekken ze en blijven daar ongeveer 6 dagen.

 

Vrijdag 3 juni 1955
De Lt. Brosky, die met een van de twee kisten op Fassberg gedetacheerd is, zal vandaag de schrik wel om het hart geslagen zijn, toen hij terugkwam van een vlucht en al taxiënd een kogel zag verdwijnen van een kist, die stond te ontladen, in zijn rechtertiptank, waar toen niet veel meer van overbleef.
Hedenavond werd er begonnen voor ons squadron met nachtvliegen.
De Lt. de Groot, die nog steeds met de nadelige gevolgen van een ski party zit, kwam even op het squadron, om te laten zien, dat hij er nog steeds was, maar dat het nog wel enkele maanden kan duren voor hij weer actief zal kunnen gaan deelnemen.
Een plaatje met een tekst daaronder die verder voor zichzelf spreekt. Overigens is het al een maand geleden dat dit had plaatsgevonden.

 

Zaterdag 4 juni 1955
Er werd deelgenomen aan een oefening, waarvoor twee kisten moesten gaan fotograferen.

 

5 juni 1955
Weekend.

 

Maandag 6 juni 1955
Het is of de duvel er mee speelt, want de tweede kist, de TP-2, waarmee de Lt. Kerstens op Fassberg is, moet het afgelopen weekend ontgelden. Alleen met een Engelse wacht in de hangar vloog de canopy de lucht in, kennelijk belust op een kort, maar hevig keurig vluchtje.
De TP-3, die deze kist moest gaan vervangen kwam er ook niet zonder kleerscheuren af, want in de landing veroorzaakte een klapband, dat de kist naast in plaats van op de baan tot stilstand kwam.

 

Dinsdag 7 juni 1955
De vlucht van de canopy van de TP-2 schijnt niet zo erg keurig te zijn geweest, alleen de squits waren gesprongen zodat de canopy er los op lag.

 

Woensdag 8 juni 1955
Er komen twee kisten terug van Fassberg. Het nieuwe gebouw wordt in gebruik genomen en men ziet hele colonnes sjouwen en overbrengen van de spullen naar de nieuwe kantoren. In de crewroom is men het er nog niet over eens waar de bar moet komen te staan.

 

Donderdag 9 juni 1955
De Engelse koningin is jarig vandaag, hetgeen betekent, dat de Engelsen een grote parade hebben, die ongeveer 10 uur zal duren. In die tijd moeten wij werken en hebben daarna zondagse dienst.
Op Ops. heeft men er plaats voor de bar in de crewroom vliegers bedacht en er wordt hard aan gewerkt ondanks het feit, dat het vandaag een vrije dag is. De Lt. van Nijnen kende het gebruik en de scherpte van een beitel nog niet zo goed en wilde dit kennelijk even proberen op zijn eigen vingers. Een jammerlijke en pijnlijke geschiedenis.

 

Vrijdag 10 juni 1955
Weer een beetje nachtvliegen en dat is dan weer al het opmerkingswaardige van vandaag.

 

Zaterdag 11 juni 1955
Wapeninspectie voor iedereen! Bij de eerste inspectie blijkt er niet veel van goed te zijn. Om 12 uur wordt het nog een keer gedaan. Daarna weekend.

 

12 juni 1955
Weekend.

 

Maandag 13 juni 1955
Alweer een nieuwe vlieger. Tevens zijn er vandaag een kleine 30 fotografen gearriveerd, die met ons meegaan met de oefening “Carte Blanche”
Nadat de TP-10 de vorige week van Volkel is opgehaald uit zijn 600 uurs inspectie kwam vandaag de TP-8 terug uit Eindhoven. En dan zouden er 5 kisten (F-84G) uit Volkel opgehaald worden, doch er kwamen er maar drie, aangezien er twee nog niet klaar waren.

 

Dinsdag 14 juni 1955
De laatste twee kisten die we uit Volkel zouden krijgen zijn ook gearriveerd.

 

Woensdag 15 juni 1955
De grond crew van de kisten uit Volkel is ook aangekomen. De schilder wordt plotseling druk aan het werk gezet, want op alle kisten moet over de romp bij de staart een gele band komen te lopen.

 

Donderdag 16 juni 1955
Alsof er hier nog niet genoeg F-84’s staan komen er nog eens vijf bij. Twee Deense en drie Noorse kisten, die gedurende de oefening bij ons ingedeeld zijn. Jammer Wieringa, dat je die Hollandse Dakota weer met zijn tip tegen een boom liet aanbotsen.

 

Vrijdag 17 juni 1955
Ondanks het feit, dat het mooiste weer van de wereld is, is al het vliegen stopgezet in verband met de voorbereidingen voor de oefening. Om half twee was er een “generale briefing” voor de vliegers op Flying Wing over de oefening.

 

Zaterdag 18 juni 1955
De Lt. van Wijnen is al vast naar Gütersloh vertrokken.

 

Zondag 19 juni 1955
De eerste tekenen van de oefening beginnen zich voor te doen, want vanmorgen in alle vroegte werden er een hoop maten uit bed getrommeld om zich gereed te maken voor de advance party, die om 8 uur vertrok. Na een vrij voorspoedige reis kwamen ze op Gütersloh aan, om het tentenkamp e.d. vast op te zetten.

 

Maandag 20 juni 1955
Er ontstonden enige troubles omtrent het meegaan van de mensen der main party, aangezien een aantal Noorse en Deense officieren in de ‘tempo bus moesten en er aldus een aantal van onze mensen “maar ergens bij moesten kruipen”. Doch dit was niet de enige moeilijkheid. De tientonners waren nl. nog niet aangekomen. Pas in de middag kwamen deze aan en zodoende konden ze pas om ongeveer vijf uur vertrekken.
En terwijl dit alles zich nog voordeed in Laarbruch begon de oefening minder prettig in Gütersloh. De ordonnans die met de advance party was vertrokken kwam onder een Engelse bowser terecht, die zijn richtingaanwijzer niet gebruikte. Een dodelijk ongeval.

 

Dinsdag 21 juni 1955
De eerste vlucht voor “Carte Blanche” werd gemaakt, doch met en pover resultaat, althans wat het filmgedeelte betrof. Er was nl. een modificatie aan de cassettes aangebracht, daar de foto’s voor een klein gedeelte over elkaar vielen. Doch i.p.v. een verbetering werd een verslechtering geconstateerd, want nu zijn de foto’s nagenoeg geheel over elkaar. Na een hele tijd werken werden de cassettes weer veranderd en de hoop, dat ze er nu betere resultaten mee zullen hebben.

 

Woensdag 22 juni 1955
Het grootste gedeelte van het personeel, dat meedoet aan de oefening, is nu ingedeeld in shifts. De afgelopen nacht is dit spelletje begonnen en de eerste kisten waren dan ook al vrij vroeg in de lucht.
Helaas zou het niet van lange duur zijn. De plotselinge oorlogsverklaring bleek een fout hogerop te zijn en de vliegers en de kisten werden resp. neergeschoten en doodverklaard tot de volgende morgen.
En de rest van de vliegers met het technische personeel maar wachten tot de late avond, of doe oorlog eindelijk nog eens uit zo breken, maar tevergeefs.

 

Donderdag 23 juni 1955
En vanmorgen vroeg was het dan zover. Onze camera’s deden het weer goed en de oorlog begon. Om kwart over zes zaten de eerste 8 kisten in de lucht. Maar ook vandaag hadden ze ons een lolletje beloofd. Rond een uur of half tien werd er door een vijandelijke Canberra een atoombom in de buurt van het veld geworpen, waardoor alles en iedereen tot 15:22 uur buiten werking werd gesteld. Daarna tot bij de tienen ’s avonds gevlogen en tevens een nieuw record: We kwamen op een dag totaal van bijna 38 ½ uur!
Ook was er nog hoog bezoek en wel de Lt. Generaal Schaper, die zo hier en daar even kwamrondkijken, hoe het zoal ging met de oefening.

 

Vrijdag 24 juni 1955
Alweer hoog bezoek! Vandaag was het de Lt. Generaal van de Giesse, die eens een kijkje kwam nemen. En ook vandaag weer een nieuw record: op negen minuten na hebben we vandaag 46 uur gemaakt, hetgeen diverse blikken achterwerken en menig druppeltje zweet gekost heeft.

 

Zaterdag 25 juni 1955
Aangezien het weer voor het vliegen althans niet erg meewerkt werd er vandaag maar weinig gevlogen. Wel kwamen er weer en stel hoge Amerikaanse, Duitse en Hollandse hoge heren op bezoek, o.a. Mr. Kranenburg en Generaal Baretta. In een speciaal voor deze gelegenheid opgezette tent werd hun een kopje thee aangeboden met diverse soorten broodjes e.d. waarvan echter niemand gebruik maakte. Doch zo gouw waren de heren niet weg of de Hollandse hap in Operations stoof op de tent af en voordat de Engelsen goed en wel beseften, wat er gaande was, was alles verdwenen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zondag 26 juni 1955
Het lijkt wel of het weer er rekening mee heeft gehouden had dat vandaag zondag was, want ofschoon het nu niet bepaald slecht was, was het toch van dien aard dat er de gehele morgen niet gevlogen kon worden. En toen de kisten goed en wel in de lucht zaten kwam het bericht door, dat ze weer “geatoombomd” waren.

 

Maandag 27 juni 1955
Om half vijf vanmorgen zaten de eerste acht kisten in de lucht. Wanneer het zo door zou aan zou dit een goeie dag beloven te worden. De lijn heeft de handen vol om de kisten weer zo gauw mogelijk in de lucht te helpen. Ze zijn weg, doch al spoedig daarna liet er weer iemand een atoombom in onze buurt vallen en dat betekent dus weer “plat”. En zo liep de oefening voor ons af ook, want ’s middags rond een uur 5 werd er een algemene stand down afgekondigd. De officieren hadden ’s avonds een klein borreltje op de goede afloop van de oorlog, die we gewonnen hadden. En ’s avonds gaan de maten naar Gütersloh. Het was niet veel bijzonders! En iedereen kon een rustige nacht ingaan zonder bang te worden op een of ander onmogelijk tijdstip eruit gehaald te worden.

 

Dinsdag 28 juni 1955
De hoge heren hadden besloten, om geen Daf’s maar Dak’s te sturen. Om dit idee weer niet een keer te laten veranderen besloot de Lt. Rekers, om dan vandaag meteen maar op te breken i.p.v. morgen. Er werd dan ook al heel rap begonnen met het tentenkamp tegen de grond te halen. Ieder nam zijn eigen tent onder handen en zo gebeurde het, dat in verbluffend korte tijd het hele zaakje platlag. Nadat de diverse stapelbedden, slaapzakken en tenten met haringen en al waren ingeleverd, werd alles op de wagens geladen en gedeeltelijk naar de lijn gebracht, waar de colonne opgesteld zou worden. Een gedeelte van de mensen ging nu de camp area verder ontruimen van alle rommel die er nog te vinden was, een ander gedeelte ging naar de lijn om daar de boel in orden te brengen. Om 11:00 uur zagen we de eerste groep vertrekken, nl. de bowsers. De eerste ploeg maten vertrok per geleende Dakota, die op Gütersloh stond te wachten op een vrachtje, dat pas om 4:00 uur van daar zou vertrekken. Vlak na deze kist ging de eerste kist met gronduitrusting de lucht in en nu konden de achtergeblevenen gaan wachten, totdat onze kisten zouden overgevlogen worden. En dit evenement zou om kwart voor drie gaan plaats hebben. Met twaalf kisten waren we heengegaan met twaalf kisten zouden we ook weer teruggaan. En inderdaad kwam rond half vier de formatie van twaalf over Laarbruch onder aanvoering van de Lt. van Nijnen.
Na nog een beetje boven Volkel en Eindhoven te hebben rond gedwarreld kwamen ze allen behouden en wel aan de grond. In de tussentijd was er weer een Dak onderweg met personeel en de Harvard vloog met Maj. Merkelbach aan de knuppel in formatie mee huiswaarts.
Even nadat de F-84’s vertrokken waren vertrok ook de mainparty, die onderweg nog met enkele moeilijkheden te kampen had. Op de eerste plaats werd er een stuk omgereden en op de tweede plaats had het tempobusje pech. In Gelders had het geen zin meer verder mee te geen.
Rond vijf uur vertrokken de laatste wagens en tegen 10 uur was alles binnen, uitgezonderd tempo. En wat waren de baden en douches druk bezet en vuil.

Woensdag 29 juni 1955
De wagens lossen en de boel weer op orde brengen is de voornaamste taak voor vandaag. ’s Morgens kreeg de herhaling een extra bedankje van de Lt. Rekers voor de uitstekende wijze waarop ze ons geholpen hadden.
Bij het middagappél hield de majoor nog een toespraak waarin hij onder meer iedereen bedankte voor het feit, dat het een althans voor ons geslaagde oefening mag genoemd worden, hetgeen door veel opofferingen o.a. van slaap tot stand is gekomen. Ook tot de herhaling werd een woord van waardering en dank gesproken. In de loop van de middag kregen zij van het sqn. onder elkaar voor de waardevolle hulp door hen verleend wat sigaretten aangeboden.

 

Donderdag 30 juni 1955
De herhaling is weer terug naar Volkel om weer terug te keren in de burgerhap.
Een dag rust, die eindigde om half vier, waarna iedereen met vier dagen verlof vertrok.

 

1 tot 4 juli 1955
Verlof: om bij te komen van de vermoeienissen en inspanningen van de laatste weken.

Dinsdag 5 juli 1955
Het vliegbedrijf is weer in volle gang. Alleen het mooie weer van de oefening missen we nog een beetje.

 

Woensdag 6 juli 1955
Er kwamen enige heren van het Min. van Oorlog op bezoek, die eens informeren wilde, hoe de stand van zaken hier is, o.a. op het gebied van financiën, levensstandaard e.d. ’s Middags was er weer eens de gebruikelijke sportmiddag die begonnen werd met een klein veldloopje voor iedereen en daarna wat grondoefeningen, hetgeen wel menige stijve spier teweeg zal getracht hebben.

 

Donderdag 7 juli 1955
In de middag kwamen een paar heren van het M. v. O, die voor de officieren een lezing hielden over onze positie hier in Duitsland: de Bonner Conventie.
Het bleek, dat deze mensen er vrij goed in thuis waren. Zo kwam o.a. ook naar voren, dat de gehuwde hun auto, radiotoestel e.d. zonder invoerrechten na een jaar naar Holland kunnen meenemen.

 

Vrijdag 8 juli 1955

Op Volkel werd een groep van 26 officieren beëindigd, onder wie de Lt. Wieringa. Met een lamme hand van het handjes geven kwam hij terug. Zijn commentaar: jammer dat die mooie vrouwtjes geen kusjes gaven.

 

Zaterdag 9 juli 1955
Aanvankelijk was er besloten, dat er niet gevlogen zou worden, maar van dit besluit kwamen de heren snel terug. Zou het vanwege het mooie weer zijn? Het enige nadeel hieraan verbonden, was, dat diverse maten hun trein misten in Nijmegen. 

 

10 juli 1955
Weekend.

 

Maandag 11 juli 1955
De kop van de week is er weer af en er is een redelijk begin, althans wat vliegen betreft.

 

Dinsdag 12 juli 1955
Tussen het nachtvliegen van 541 Squadron door hebben wij ook een paar trips dusk vliegen gemaakt.

 

Woensdag 13 juli 1955
Aan de gebruikelijke sportmiddag werd weer streng de hand gehouden. Na eerst op het platform voor de hangar wat gymnastiek bedreven te hebben, moest iedereen zich begeven naar het voetbalveld, waar de Inter Wing Final met beker uitreiking door de Station Comm. plaatsvond.
Om vijf uur is er een ploeg voetballers naar Volkel vertrokken, om aldaar tegen het elftal van Volkel te spelen. Zoals enigszins te begrijpen viel werden onze jongens met een nederlaag van 6-1 naar huis gestuurd.

 

14 tot 17 juli 1955
Vrijdag was een hele goeie dag, want met het schieten op Nordhorn werd het respectabel aantal uren van 26 gehaald, hetgeen alleen tijdens de oefening “Carte Blanche” is overtroffen geweest. Zaterdag was er voor de maten Block and Barrack inspection door de Wing Co.
Hierna volgde een echt zomers weekend.

 

Maandag 18 juli 1955
Er werd alleen ’s morgens maar gevlogen, aangezien er vanmiddag selectiewedstrijden op atletiek gebied gehouden werden. Hierbij werden aardige resultaten behaald door onze jongens. Zo won de Sgt. Huijch de 3 mijl met een aardige voorsprong op nr. 2. Ook de Sgt. van de Heijden won de nummers op de 200, 400 en 800 yards.
Er zaten nog drie kisten van ons in de lucht, die vanwege het weer moesten uitwijken naar Eindhoven. Tijdens de selectiewedstrijden kwamen zij in formatie met 2 Meteors terug.

 

Dinsdag 19 juli 1955
Er wordt hard gewerkt aan diverse stands voor de fancy fair, die a.s. zaterdag gehouden gaat worden. Er kwamen een paar nieuwe vliegers bij, de Sgt. Meijer en de Sgt. Niele.

 

Woensdag 20 juli 1955
De Lt. Tuijtjens is een pick-up installatie gaan halen van de Welzijnszorg in Volkel voor de fancy fair. ’s Middags sport voor het hele squadron.

 

Donderdag 21 juli 1955
Omdat enige Officieren van 79 en 306 Sqn. onder de eminente leiding van majoor Benwell gisteravond de bar in de Off. Mess nogal op stelten gezet hebben, waarbij o.a. 30 glazen, kampvuren en 3 kg. spijkers aan te pas kwamen, werden deze heren prompt op rapport geroepen bij de Wing Commander Flying (plaats vervangend Station Commander). Vanwege ’n opgeblazen verhaal door de P.M.C. verkeerde deze goede ziel in de heilige overtuiging dat de bedoelde bar praktisch verwoest was.
De klappen bleven dan ook niet uit. Zonder enige vorm van proces werd de hele kluit veroordeeld tot:
A. Vergoeding van de schade (geschat op 100 Engelse ponden)
B. Het opruimen van de chaos in de bar
C. Het verbod om tot nader order in de bar te komen
D. Het verbod om tot nader order in de Mess te komen, anders dan voor maaltijden
E. Het verbod om het kamp te verlaten tot nader order
Na bevestiging van dit vonnis voor wat betreft de 306 klanten door de plaatsvervangend Cdt. 306 Sqn. werd gezamenlijk naar de bar getrokken voor de grote schoonmaak. Onder grote hilariteit werd de bar uitgemest, opnieuw geboend en met bloemen versierd, waarna hij er uit zag als nooit van tevoren. Vervolgens werden met behulp van twee schaderapporten, opgemaakt door de barofficier en de equipment Officer, de argumenten over de beschadigingen en vandalisme ontzenuwd. De totale schade bedroeg: 2 glazen en 1 winkelhaak in de rugleuning van een stoel !!!Tenslotte werd de Wing Co. op beleefde wijze uitgenodigd een kijkje te komen nemen in de bar, waaraan hij prompt gevolg gaf. Het geheel resulteerde in een bijster zenuwachtige Wing Co. die echter ruiterlijk toegaf zich vergist te hebben, ons onthief van alle opgelegde straffen en de milde vermaning niet meer z’n rotzooi te trappen.
Dit was dan wel ’n bijzonder ongelukkige morgen voor 306 Sqn. ook want Kapt. van der Spek (plaatsvervangend Sqn. Cdt.) die voor dit geval bij de Wing Co. moest komen, en even vlug met z’n eigen Jawa‘tje ging, moest voor ’n wagen bellen om terug te komen daar ’t eigenwijze Jawa‘tje kennelijk liever bij Stations Headquarters bleef staan. Anderhalf uur nadien kwam de Lt. Wijnen met verhit hoofd binnen, allerlei boze geluiden uitstotend; z’n wagen was vastgelopen. Kost me dat ouwe lijk weer 500, zei hij benepen. Iedereen keek hem medelijdend aan en probeerde hem moed in te spreken. Dit alles was wel erg ontroerend, (dit bleek wel uit ’t feit dat Lt. Tuijtjens die toch keihard is, ’t niet langer meer aan kon zien, en troost zocht bij ’n glas ananassap aan de bar).
Terwijl deze rampen over Operations waarden, ging de Technische Dienst vrolijk verder met ’t bouwen van stands voor de Fancy Fair. Tot alle eer van de mensen die hieraan meegewerkt hebben, want ’t werk hiervoor geleverd is, is werkelijk lof waard.
Vandaag ging de Sgt. de Groot naar Den Haag, om van daaruit met demob te gaan. Wij wensen hem ’n voorspoedige demob toe, en hopen dat hij ’n goede baan on de burgerhap mag veroveren.
Maar deze dag was nog niet teneinde, want ’s avonds in de bar van de Officiers Mess, werd aan de muis van ’s morgens nog ’n vrolijk (hatelijk) staartje gegeven. Namelijk de P.C.M. die ’t hele geval over de bar chaos zo schromelijk overdreven had, was de hele avond in de bar aanwezig, om te zien of alles er ordentelijk toeging. Ook “de hap” van de avond te voren was aanwezig, met ’t gevolg dat dezelfde “hap” vijf vóór elf aftrok onder luid gezang van: ”Let’s close the bar”. Het behoeft geen betoog dat ’t feest daarna werd voortgezet in een van de Married Quarters. Wat een dag.

 

Vrijdag 22 juli 1955
‘n Rustige dag voor Operations. Normaal gevlogen, enkele Form D’s. De Technische Dienst werkt nog steeds hard aan hun “Bombing Range tent” die zaterdag z’n bijdrage moet leveren aan de SAATA. ’s Avonds Block Inspection voor de maten van gebouw 44. Ook dit verliep rustig. De Onderofficieren zullen vanavond ’n groot feest vieren (naar verwachting) in hun Mess.

 

Zaterdag 23 juli 1955
Goed weer, ondanks dat niet gevlogen. De laatste hand werd gelegd aan de Fancy Fair stands, de mensen hiermee belast, hadden ’t dan ook zo druk als ’n klein baasje. ’s Middags van half twee tot half zeven, Fancy Fair. De belangstelling voor deze Fancy Fair werd voor de Nederlandse maten enigszins gedrukt, door ’t einde van de maand. Beter zou ’t geweest zijn als ’t geldschip ’n dag van tevoren was binnengelopen. Niet erg best uitgekiend dus.

 

Maandag 25 juli 1955
Vandaag weer goed vliegweer, waarvan gebruik gemaakt werd om een normaal aantal uren te maken.
Heel belangrijk was overigens het bezoek van onze Korpsadministrateur met zijn knecht, die onze maandelijkse St. Salariusdag weer mogelijk kwam maken. Overigens een maandag als altijd.

 

Dinsdag 26 juli 1955
De kwestie geboorte aangifte is eindelijk geregeld, dank zij verschillende besprekingen en vele liters benzine. Onze kinderen zijn niet langer gedoemd tot statenloosheid.
De servicebility der kisten was vandaag vrij hoog en inclusief de nachtvluchten werd een respectabel aantal vlieguren gemaakt. De Havard met Maj. Merkelbach in het zadel was vannacht ook weer van de partij. Alles bij elkaar een hooplawaai op een mooie zomeravond, en vanuit de Married Quarters steeg menige verzuchting omhoog.

 

Woensdag 27 juli 1955
Basis sportdag en wij deden mee in Wing verband. Nadat het ’s morgens geregend had bleef het ’s middags gedurende de sportwedstrijden gunstig weer. De 306 sportsmen sloegen een zeer goed figuur en bezorgden Flying Wing een behoorlijk aantal punten. Flying Wing eindigde dan ook met 47 punten als eerste deze krachtmeeting, gevolgd door Regiment Wing met 31 punten en Tech/Admin Wing met 19 punten.
De bijzondere prestaties van onze sportfiguren dienen zeker hier vermeld te worden
Sgt. Luijk1ste op de 3 mijl
Sgt. van de Heijden1ste op de 440 yards
Sgt. van de Heijden1ste op de 220 yards
Sgt. Faber3de op de 880 yards
Sgt. Schuts3de bij het discuswerpen
Een komische noot in dit programma vormde de 100 yards voor onderofficieren boven 35 jaar, waarbij S.M. van Hasselt zich als derde geplaatst zag. Bij de 100 yards voor officieren vond een misverstand plaats tijdens de start, verschillende deelnemers rusteloos reeds vóór het startschot weg, waardoor de sportieve Station Commander als laatste finishte.

Donderdag 28 juli 1955
Een Belgische F-84 landde vandaag wegens moeilijkheden op Laarbruch en vond gastvrijheid in onze hangar. De piloot werd even later opgehaald door een T-33 (eveneens van Belgische nationaliteit) aangezien het mankement aan de jet niet zo vlug zal zijn verholpen.

 

Vrijdag 29 juli 1955
Koel zomerweer niet veel bewolking. Toch werd er hier en daar uit volle borst gezongen, vanzelfsprekend met het oog op de a.s. vrije dagen, de z.g. Bank Holiday. Vier dagen rusten, of berusten, wie zal het zeggen. Tot schrijfs over 4 dagen. 

 

29 juli tot 2 augustus 1955 
Bank Holiday

 

Woensdag 3 aug 1955
Een trage massa drienulzesselingen begeeft niet meer aan de arbeid. Morgen komt Minister Haf, dus en wordt nog eens wat gepoetst en opgewreven, enkele hoeken worden uitgemest en nader bekeken. ’s Middags komt de Station Commander met de WingCo een generaal repetitie bezoek afleggen of was het een voorinspectie. Iedereen gaat ’s avonds weg met ’t idee laat maar komen, we zijn d’r klaar voor. De maten in de barak stunten nog eens een gezellig avondje door.

 

Donderdag 4 aug 1955
Om 10 uur zou de Minister arriveren. Hij arriveert dan inderdaad, bekijkt de barak, de hangar, toont zich meer geïnteresseerd in het foto interpretatiewerk en krijgt een door ons gemaakte foto van het jachtslot St. Hubertus cadeau, waarmee hij zeer ingenomen bleek. Hierna werden nog de huizen van de Kapt. van de Spek en de Sgt. Maas bezocht, waar ome Staf niet als kindervriend ontpopte. Om 12 uur vertrek de Minister per wagen naar Volkel en zakte 306 Sqn. met een zucht terug in de routine van het dagelijkse leven.

 

Vrijdag 5 aug 1955
Iedereen vlast weer op ’t long weekend, dat ingaat vandaag. De D.O. brengt een pluimpje voor de 285 vlieguren die we gemaakt hebben. De Belgische F-84 vertrekt weer vuil en wel.

 

Maandag 8 aug 1955
Blue Monday, ’t valt niet mee om tussen al ’t verlof nog weer eens aan ’t werk te gaan. We vliegen behoorlijk en zitten nog boven de rode lijn.

 

Dinsdag 9 aug 1955
Een gewone dag zonder enige bijzonderheden.

 

Woensdag 10 aug 1955
’t Blijkt a.s. weekend alweer een long weekend te zijn. ’s Middags sport in de hangar volley. Er wordt verder door gewerkt aan 3 toestellen, daar de staggering in gevaar wordt gebracht.

 

Donderdag 11 aug 1955
Er wordt gevlogen doch, met matig resultaat we blijven echter nog boven de rode lijn. ’s Middags komt M.v.O. in de vorm van 2 brieven ons verrassen met 90 meter stelling d.w.z. Bruynzeel gaat ze nu toch echt leveren. Er ontstaan wrange moeilijkheden over een paktafel, doch deze verdwijnen een zekere Ops. Officier krijgt er een paktafel tevens kaarttafel bij. 

 

Vrijdag 12 aug 1955 TD 
(Dagboek geschreven door de Technische Dienst)
Het dagboek is nu in de handen van de T.D. en al zijn we dan geen pennenlikkers toch zullen we hopen dat we er iets van maken.
De TP-5 is vandaag uitgevallen doordat een schoep door de tailcone naar buiten vloog.

 

Maandag 15 aug 1955 TD
Vandaag is er dan eindelijk na twee rustdagen weer eens gevlogen en hoe. De TP-6 viel uit voor een speed brake solenoid en zo gingen we ’s avonds nachtvliegen met 2 kisten en 10 vliegers. Onze adjudant (zv) wil stoplichten op de deur van de dokter hebben, zodat het dan net echt is.

 

Dinsdag 16 aug 1955 TD
Heel de dag gevlogen met 2 ½ kist, en ’s avonds is het squadron elftal zijn krachten gaan meten tegen 11 Limburgse jongens uit Well.

En daar het voor de Limburgers toch gewoonte is om in het donker te werken verloren ze toch met 2-4.

 

Woensdag 17 aug 1955 TD
’s Morgens vliegen en ’s middags sport eerst een veldloopje met wat vrije oefeningen daarna zwemmen in het, zojuist geopende basis zwembad.
Onze corveeër is een maand met verlof naar Zuid-Duitsland. Serg. Majoor Khifferting heeft nu 125 polsstokken Emergency aangevraagd om over de rotzooi (sorry) te springen.

 

Donderdag 18 aug 1955 TD
Een gewone dag met normaal vliegen maar voor de T.O de 1e Lt. Rekers is het de dag van zijn leven, vanmorgen om half elf uur is hij met z’n Ria in het huwelijksbootje gestapt. “Proficiat”

 

Vrijdag 19 aug 1955 TD
Goed vliegweer maar snikheet. De O. Officieren doen het kalm aan want vanavond is de opening van de Mess op de moeder basis Volkel.
Men fluistert dat de Officieren daar in opstand zijn gekomen, omdat zij maar een schuur hebben in vergelijk met de O.O. Mess.

 

Maandag 22 aug 1955 TD
Zo zullen we dan met ingang van vandaag proberen het dagboek, voor een week bij te houden.
Wel een aardig denkbeeld van onze F.C. om de Techn. Dienst er mee op te knappen. Misschien komt bij sommigen nog wel een behoorlijk stukje schrijvers talent naar de oppervlakte. Ook wordt het nu eens van de andere zijde bekeken en is alles misschien niet te eenzijdig en te afgezaagd.
Vandaag weer een van de hoogtij zomerdagen. De Bilt voorspelde 30 C, wat we zeker gekregen hebben. Voor het vliegen was het geen hoogtij. Om de kisten een weinig te sparen voor de a.s. oefening, hebben alleen de TP-3 en de TP-10 gevlogen. De rest staat voor staggering en inspectie. De TP-7 wordt morgen weer op de lijn verwacht.
Sgt. Rommerts is voor een week naar Volkel om een beetje wegwijs te worden in de nieuwe T-33 A’s die we krijgen. Ook is er weer een Kpl1 (CC) gearriveerd

 

Dinsdag 23 aug 1955 TD
Weer een pracht dag, alleen vanmorgen was het tot 10 uur nogal mistig. Het maakt vandaag toch niet zoveel uit, daar we nog steeds rustig aandoen met de kisten. Er wordt n.l. toch gedacht; “Och, we zijn nog steeds boven de rode lijn, dus gaat het goed”.
De TP-4 heeft zijn testhop gehad en de kist was prima. Alleen de TP-3 heeft weinig power. 
De motormonteurs hebben de zaak nog eens nagezien en er een paar mice’s bijgeplaatst, zodat we nu hopen dat de zaak weer in orde is. De bewapening heeft z’n werkterrein deze week weer verplaatst naar de shooting inbul. De TP-7 is ook de hangar uit, nog een paar kleinigheidjes en dan de lucht in.

 

Woensdag 24 aug 1955 TD
Oefening “Loco” begonnen. Het leek heel aardig weer maar nadat de eerste kisten gestart waren om 04:50 uur, begon het zicht steeds slechter te worden zodat de 2e en 3e missie gecancelled werden.
Onze sportinstructeur vonden we vanmorgen ook al vroeg in het zwembad. Hij was bezig met zwemproeven af te nemen voor het militair zwemdiploma. Het O.O korps was flink vertegenwoordigd en aan de navolgende personen kon het diploma uitgereikt worden. Dit waren de Sergeanten, v. Krieken, v. Achten, Brandwijk, v. Doorn, Faber, Luijck, Gaasbeek en Janssens. Het ligt in de bedoeling dit nog enkele malen te herhalen en zo doende ook anderen in de gelegenheid te stellen.
De cantine van de lijn nadert ook zijn voltooiing. Er zijn op Operations een paar timmerlieden bezig geweest en van die aanwezigheid is door sommige organisatoren der lijn een dankbaar gebruikgemaakt v.w.b. wat materiaal en gereedschap.
Er waren vanmorgen een paar troubles met een van de vliegers. Zo nu en dan heeft hij de gewoonte om met de Harvard te vertrekken zonder de Tech. Dienst erin te kennen. Maar na een paar loge woorden schijnt de zaak weer in het reine gebracht te zijn. Ook hij was erg vroeg begonnen en zo ziet men dat weer dat iedereen verschillend reageert op erg vroeg opstaan.
De missies die vanmorgen niet gevlogen zijn geworden nu in de loop van de dag afgedaan. Zo komen we toch aan onze uren.
Het was alweer even geleden maar eindelijk zijn, we eens een turbineschoep verloren Sergeant Vlieger Meijer kwam met een behoorlijk trillende TP-1 van z’n missie terug. Jammer dat het de TP-1 is want die staat nog maar 8 uur voor z’n inspectie. Het ging weer te goed. TP-7 heeft een testhop gehad en na het verholpen hebben van een paar kleine klachtjes is het weer aan z’n 50 uurs race begonnen. TP-11 is afgesteld en zodoende hopen we die morgen in de vaart te hebben.
Oefening ”Loco” vond om 17:00 uur weer doorgang en er zijn weer 3 missies gevlogen met goed resultaat. Voor we het vergeten, ook Squadronelftal haalde een daverde nederlaag in Weeze. Mannen het kan toch wel beter of heeft dat ook iets met politiek te maken. Voor vandaag maar een punt erachter want we hebben al veel te veel gezwamd.

 

Donderdag 25 aug 1955 TD
Vanmorgen onder gunstige weersomstandigheden de 2e dag van de oefening “Loco” ingegaan. Om 04:00 uur was het aangewezen personeel present. Het zicht was prima een heel verschil met gisteren en zodoende starten de eerste vier resp. 04:50 en 05:00 uur. Daar we maar 5 kisten hadden moest er één van de eerste sortie mee met de derde.
Maar daarmee hadden de lijnmensen pech. De kist die mee moest was pas om 05:55 binnen en moest om 06:00 uur weer weg. Alles werd in het werk gesteld maar het was toch pas 06:02 voor hij kon uit taxiën en daar alles bij deze oefening op de minuut moest gaan, ging de TP-7 maar alleen. Wel een teleurstelling maar volgende maal beter (single point refueling). Over beter gesproken het is te hopen als er zich nog eens een eventuele vijand aanmeldt hij ook op een afgesproken tijd komt anders kan het er wel eens droevig uitzien. Het kan natuurlijk ook dat wij er helemaal niets van begrijpen! 
Nu eerst weer eens iets over de hangar, we zouden anders te eenzijdig worden. De TP-1 is na z’n testhop, welke in orde was, nog voor een vluchtje weggegaan. De TP-6 moest halsoverkop naar Volkel voor z’n 600 uurs, dus nog maar 8 kisten in het squadron met tot nog toe 6 serviceble. Niet slecht mannen, houden zo.
Onze plv. T.O. Adjudant Hanser is druk, maar erg opgetogen over de goede gang van zaken. Wel wordt er nog gewacht op een andere motor voor de TP-1 maar daar zijn ze voor naar Volkel en maar afwachten nu. De motorhap zal vannacht doorgaan dan kan er morgenochtend zo ingebouwd worden. De geest in het Squadron kan wel goed zijn.
Ook zijn er weer 2 instrumentmakers gearriveerd. Het gaat met het personeel nu wel iets beter dan met de verwachtten nieuwe kisten.

 

Vrijdag 26 aug 1955 TD
Ook vanmorgen weer met goede moed begonnen. Het weer werkte niet mee er was heel veel grondmist zodat de ochtend missies niet doorgingen. De eerste vlucht wordt vanmiddag pas uitgevoerd door de majoor himzelf. En dan maar weer rustig afwachten tot 17:00 uur. Zoals gisteren werd geschreven, de motormonteurs zouden de motor voor de TP-1 klaarmaken en ja hoor vanmorgen kon met inbouw begonnen worden. Zien dat ze hem er vanmiddag uit de hangar krijgen en dan maar vliegen.
Sgt. Majoor Stork werd na 10:00 ook weer druk bezocht op zijn bureau en er zijn verschillende guldens het bureau uitgedragen. De Off. van de Week was hierbij ook vertegenwoordigd en na de uitlatingen der “maten” te oordelen was er nog wel een en andere aanmerking gemaakt op zijn tenue.
De Adj. Morpuego fungeerde zo nu en dan als portier. Die Adj. is toch maar een onvermoeide werker en dat op zijn leeftijd, menige jonge kerel kan daar een voorbeeld aannemen. Over voorbeeld gesproken de plaatwerkers hebben het nu ook aangedurfd. Oh ja dat wisten we nog niet maar de TP-5 heeft een scheur in de intake en die gaan ze nu proberen om te repareren. Vanmiddag is de TP-1 afgesteld en klaar gemaakt voor testhop. Het bleek dat de motor een weinig trilde, maar volgens de K.L’m ligt dat binnen de limiet.
Op het ogenblik is het 16:00 uur en zit een behoorlijk donderbuitje boven of het vliegen doorgaat vanavond is nog niet geheel zeker. Wel is volgens de meteo het weer boven Holland redelijk, dus hopen we het beste maar weer.
Ja, er is gevlogen maar het ging te mooi, zodat de TP-7 het in z’n rompje kreeg om maar weer eens in staking te gaan. Z’n forward boosterpomp weer eens (3e maal) U/S.
Voor deze keer nemen we weer afscheid en geven het voor een week aan onze opvolgers.

 

Zaterdag 27 aug 1955. TD
Vanmorgen om vier uur stonden onze jongens alweer op de lijn, nog maar een paar uurtjes persen, en dan weer met weekend. Vier van onze vliegers hadden een kleine strop. Ze werden na een half uur vliegen weer teruggeroepen in verband met een parade op de kop van de baan. De S.M. Schifferling heeft een radarapparaat aangevraagd om vliegers in bezit van luxewagens, binnen te loodsen. Dit in verband met het voorgevallen auto-ongeluk van de Lt. Vl. Brosky. Dankzij de vlotte medewerking van de M.F. is 306 Sqn. ook een paar fixxxsen rekken rijker geworden. We wachten er al pak weg 1 ½ tot 2 maanden op maar dat pruilt absoluut niet.

 

Maandag 29 aug 1955. TD
Oefening “Loco” behoort weer tot het verleden. Het Tech. Hangar personeel heeft vandaag het materiaal betreffende de gronduitrusting flink in de verf gezet. In alle stilte is zondag de bar t.b.v. het lijn personeel geopend. Een kist van Volkel die hier kwam om in te schieten kreeg een klapband waardoor het vliegverkeer enige tijd gestagneerd was.

 

Dinsdag 30 aug 1955. TD
Onze T.O. Lt. Rekers is vandaag teruggekeerd van zijn huwelijksreis. Vanmiddag rond 4 uur zag ik een oploopje van personeel. Voorop enige fotografen daarna de Maj. Merkelbach en dienstdoende Off. Bij onderzoek bleek dat de eerste T-33 foto kist was gearriveerd. Maar zoals het wel meer voorkomt, bleek na een half uur, toen de kist naar binnen moest, praktisch niemand meer aanwezig te zijn. 

 

Woensdag 31 aug 1955. TD
Vanmorgen is onze nationale driekleur in top gegaan ter ere van H.K.H. Prinses Wilhelmina.
Ook is onze 2e T-33 foto kist gearriveerd. Tevens zijn vandaag de C.C. Sgt. v.d. Doelen en de Kpl. Slagman en de Sgt. van Keulen van de fotodienst naar Wunsdorf vertrokken i.v.m. een kleine oefening. De TP-4 en TP-11 zijn eveneens in de loop van de middag vertrokken met als vliegers Lt. Kerstens en Lt. Tuijtjens. Diverse maten waren vanmiddag pittig aan het sporten i.v.m. het M.L.V.

Vanaf nu wordt het Dagboek door onbekende reden bijgehouden door de Technische Dienst. TD

Donderdag 1 sept 1955. TD
We zijn weer met frisse moed de nieuwe maand ingaan. De TP-8 kwam vanmorgen de hangar binnen voor 50 uurs inspectie. Voor het eerst in de geschiedenis van 306 Sqn. zijn er, vandaag 2 (J) ATO take offs gemaakt, onder grote belangstelling van de maten. Eerlijk gezegd, hebben ze Maj. Merkelbach wel eens beter omhoog zien gaan. Onze oude corveeër is vandaag van een maand verlof teruggekeerd, en tevens overgeplaatst naar de M.T.
Tot opluchting van de gehuwden met schoolgaande kinderen is vandaag voor het eerst het tempo busje met de daarvoor in aanmerking kinderen naar Well geweest.

 

Vrijdag 2 sept 1955. TD
Wat vliegen betreft was het vandaag een rustige dag maar onze T.O. had toch wel werk genoeg, die is n.l. de hele dag druk in de weer geweest, met het uitvinden van de camera bekabeling voor de RT-33, als ik wel ingelicht ben is onze T.O. er nog steeds niet achter kunnen komen. Er is inmiddels een model bestelwagen met inhoud (een 2e Lt. vlieger) bij ons Sqn. ingelijfd. Ook de materiaal Officier is vanmorgen A.O.C.P. aangekomen. Verder het woord aan mijn opvolger.

 

Zaterdag 3 sept 1955. TD
De zwoegers van de oefening “Loco” hebben vrij af. De rest houdt “grote schoonmaak”. Tech. Off. en crewchief maken vorderingen wat betreft camera’s in de T-33’s. Iets na tienen gezellig naar Ops. Voor de film “Desert Victory” waarin buiten grootheden als Rommel en Monty (volgens enkele enthousiasten) onder Rommels volgelingen ook “Mahlzeit” op het doek verscheen. Om 12:00 uur met weekend.

 

Maandag 5 sept 1955. TD
Deze dag verliep zonder opvallende gebeurtenissen. Adjudant Rombouts was terug van verlof. In de namiddag keerde de TP-11 terug en hoorden we dat de TP-4 tijdens take off een turbine bucket uitspuwde. Morgen hopen diverse mensen met ruilmotor en diverse tools, het zaakje even te gaan fiksen.

 

Dinsdag 6 sept 1955. TD
Aangezien voorgaand persoon even weg moest zal ik het even bijhouden. De T.O. bedankte op het middagappél voor de enveloppe (met inhoud) welke hij die morgen uit handen van de Sqn. Commandant en uit naam van het gehele Sqn. aangeboden kreeg i.v.m. zijn huwelijk. Volgens hem was het huwelijk een grote “klap” geweest, en moest hij eerst sparen om een bierfuif te kunnen geven. Moge de T.O. het niet vergeten.

 

Woensdag 7 sept 1955. TD
Vanmiddag was weer sport geblazen. A.O.O. Morgurgo kwam ook en trok zijn windjack uit. Later bleek dat dit alleen maar was om bij ongelukken vlugger bij de hand te zijn. Later in de middag speelde ons voetbalteam zijn eerste competitiewedstrijd voor het seizoen 1955-1956 tegen 69 Squadron. De wedstrijd, de scheidsrechter en onze schilder waren het fiasco met 4-3 gingen we deze wedstrijd ten onder, niet treuren, vorig jaar was het meen ik hetzelfde, 2-1. Veel steun ondervond het team van enige heren officieren stuurlieden aan de lijn welke met veel gebrul het team aanmoedigden. Alleen wil ik de heren er opmerkzaam op maken dat ons Squadron het nummer 306 draagt en geen 69.
Vandaag kwam ook de TP-4 behouden uit Wunsdorf terug zodat morgen de harde werkers ook wel weer op het avondappél zullen staan.

 

Donderdag 8 sept 1955. TD
Vanmiddag kwam de Dakota met enige verkleumde personen uit Wunsdorf terug. ’t Was boven nogal koud geweest, en over slecht weer hadden ze tijdens de heen en terugreis ook niet te klagen gehad.

 

Vrijdag 9 sept 1955. TD
Vandaag hield de Kapt. van de Spek een kleine redevoering op het middagappél. De reden hiervoor zal wel zijn dat de Onderofficieren evenals de Officieren besproken plaatsen wilden hebben. Hij zei ook nog eens dat 306 Squadron hier als gast op de basis is dus dat we ons aan de Engelsen aan te passen hebben.
’s Avonds was er een Mess meeting voor Onderofficieren. Hier zullen wel niet veel Hollanders aanwezig zijn geweest omdat het long weekend was. Waarom kan hier niet samen gewerkt worden tussen de Engelsen en Hollanders. Er zit toch ook een O.O. van 306 in het Messbestuur.

 

Maandag 12 sept 1955. TD
Hedenmiddag werden de Onderofficieren bijeengeroepen. De A.O.O Morpurgo had hier de leiding. Uit de gesprekken bleek dat de ruggegraat van het leger fout was, hoofdzakelijk ten opzichte van de rang verhouding tegenover de minderen. Schrijver heeft het hele relaas niet kunnen volgen daar hij weggeroepen werd.
Tegen het einde van de middag werden om dezelfde reden waarschijnlijk de Korporaals bijeengeroepen. Hiervan werd verder niets vernomen.
’s Avonds was het Cabaret. De plotseling opgestoken storm heeft mijns inziens niemand weerhouden de bios te bezoeken. De eerste vijf rijen werden bezet door de Officieren met hun dames, Engelsen en Hollanders broederlijk naast elkaar. De A.O.O Morpurgo deed dienst als portier en liet achtereenvolgens de Adjudanten, Sergeanten-Majoor, Sergeanten maar de poging om hiermee door te gaan bleek te mislukken. Het Cabaret programma beviel uitstekend en het gejoel, waar Kapt. van de Spek bang voor was bleef dan ook natuurlijk uit.
De Lt. Tuijtjens werd op de armen gedragen maar werd er duizelig van. Voor de pauze hebben velen waarschijnlijk niet meer aan de Ramblers gedacht. Na dien echter waren ze niet meer te vergeten. Vooral de nummers van de trompettist en drummer vielen zeer in de smaak. Al met al een prima verzorgde avond.

 

Dinsdag 13 sept 1955. TD
Vandaag maakte de Lt. Kerstens de eerste vluchten met de nieuwe T-33A, welke hem uitstekend bevallen was.

 

Woensdag 14 sept 1955. TD
Vanmiddag werd er normaal doorgewerkt in verband met de Parade van morgen. Deze Parade wordt gehouden i.v.m. de herdenking van de “Battle of Britain” de luchtslag boven Engeland in september 1940.

 

Donderdag 15 sept 1955. TD
Slecht vier Nederlanders doen mee aan de Parade. Vanmiddag speelde 306 een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tegen 80 Squadron. Deze wedstrijd werd met 6-0 gewonnen. Er werd een nieuwe ster ontdekt in de pas bij ons Sqn. ingedeelde Sld. 1 Wilbrink die vier doelpunten voor zijn rekening nam.

 

Vrijdag 16 sept 1955. TD
Vandaag is er zeer weinig gevlogen evenals de laatste dagen i.v.m. het slechte weer.

 

Zaterdag 17 sept 1955. TD
Vandaag verlaten weer enige soldaten on Squadron om met Demob te gaan. Het zijn de Dpl. Sld’s: A.J. Otten, H.J. van Gool, S. Kloosterman, W. Tol, J.J. Weijers, B.A. de Ras, G.C. du Bois, W. de Wekker, M.J. van Duyn, A.C. Pieters, P.K. Pauw en F.J. Kamps. Jongens het allerbeste gewenst in de burgermaatschappij.
Vandaag wordt er niet gevlogen. Het is ook zeer slecht weer. Enkele tuintechnici mochten de kuilen naast de weg, waar een bowser ingereden was, wegwerken.

 

16 september 1955. TD
Deze week zal schrijver dezes proberen, om de dagelijkse Sqn. dagboek regels, op papier te smeren. De TP-4 een goede kist, die met vliegen van geen ophouden wist, moet een hele poos in de hangar staan, door er vandaag 600 vlieguren op z’n naam staan.Of ze de volgende 600 uur bij het 306 sqn. zal bereiken, moet nog uit de aanvoer van onze nieuwe kisten blijken. De TP-3 net zo’n goede kist, moet ook een poos op de lijn worden gemist, want ook deze kist moet na 600 uren een grondige inspectie verduren.

 

Dinsdag 20 sept 1955. TD
C.C. Passier heeft lang naar de lijn moeten smachten, omdat hij op onderdelen moest wachten. Vandaag is echter, de grote dag, want onze vriend kan weer aan de slag door dat hij het genot heeft mogen smaken om vandaag aan onderdelen te geraken.De TP-1 komt vandaag nog wel niet klaar maar dat is echter geen bezwaar, want iemand heeft reeds laten merken dat de maten vanavond aan de TP-1 gaan doorwerken.
De vlieger van de TP-5 was in the mood doch plotseling werd z’n overhead lampje rood, dus staat de 5 vandaag ook binnen om na de reparatie weer opnieuw te beginnen.

 

Woensdag 21 sept 1955. TD
Deze dag bracht ons veel zon, wat men goed aan de prettige stemming van de maten merken kon, en de verdere reden voor deze goede stemming is dat er nu werk volop is.
Vanmiddag hebben we sport gedaan en menige maat heeft weer wat aan zijn spieren gedaan. De voetbalwedstrijd die om ½ 2 was begonnen hebben we om 3 uur met één nul gewonnen.

 

Donderdag 22 sept 1955. TD
Ook deze dag begon met mooi weer, en op het appél zei A.O.O. Hanser deze keer, dat de aangewezen maten na het appél klaar moesten staan om daarna naar Eindhoven te gaan, waar de TP-2 van een 600 uurs was klaargekomen, en daarom weer door ons Sqn. moest worden overgenomen. Om een uur of negen kwamen er twee auto’s vol met rekken bestemd voor de xxx vertrekken. Ook de oefening is vandaag ingegaan en het blijkt dat de vliegers naar een “Full House” gaan, dit is tenminste de naam van de oefening, waarbij door gevlogen zal worden in het weekend.

 

Vrijdag 23 sept 1955. TD
Het lijn personeel kon vandaag niet lang pitten, want de kisten moesten om kwart over vijf al in de lucht zitten. De hele dag is het druk vliegen geweest, doch om 18:00 uur gaf de TP-2 de geest en schrijver dezes zat net in ’t bad, toen z’n vrouw boven kwam en zei; “je moet op pad” hij is toen uit het bad gegaan, zo dat hij vlug naar de hangar kon gaan, en zodoende kon hij om 19:00 uur op z’n fiets stappen, om in de hangar de TP-2 weer op te lappen.
De TP-2 had een hydraulisch lek (meervoud) en u vindt het misschien gek, doch met nog 3 man is hij vannacht doorgegaan zodat vanmorgen om 5 uur de TP-2 weer klaar kon staan. Ze hebben dus een nacht van werken erop zitten, en gaan nu naar huis om te gaan pitten. Dus zal zijn opvolger wel over de zaterdag moeten schrijven want hij is van plan om deze zaterdagmorgen in bed te blijven.

 

Zaterdag 24 sept 1955. TD
Ook deze morgen was de lijn al vroeg uit de veren, maar het bleek enigszins vergeefs te zijn, daar het wel zo’n bar slecht vliegweer was dat je amper 25 meter zicht had. De morgen werd dan ook heel rustig doorgebracht en ondanks dat het weer toch enigszins opklaarde kon de zaterdagmiddag toch niet erg veel verbetering brengen. 7 ½ uur was het resultaat van deze vlieg dag tijdens de oefening “Full House”.

 

Zondag 25 sept 1955. TD
Vele maten waren met verlof, doch voor een bepaalde groep was er werken geblazen. In de prille zondagmorgen kon je duistere schaduwen over de lijn zien flitsen. De dag verliep heel kalm en rond half vier kwam de laatste kist aan de grond. De stand-by ploegen hadden weer rust.

 

Maandag 26 sept 1955. TD
Vanmiddag kregen we plotseling tijding dat er een kist “gecrasht” was. Nadat het contactsleuteltje van de Jeep weer terecht was, reden we richting Kleef. Toen we ter plaatste aankwamen, was “het happie” reeds geregeld. Het L.B.K. van de vliegbasis Volkel had het omliggend terrein reeds afgezocht naar brokstukken en bewaakten de gecrashte kist angstvallig. Behalve 2 koeien vielen er geen slachtoffers te betreuren. Tegen 18:00 uur kwam de “hoge druk” van de vliegbasis Volkel de zaak bekijken, er werd aan en op diverse “piefjes” getrokken en geduwd, resultaat nihil. De oorzaak van de ravage was dat zo’n Thunderjet op tijd zijn “peut” moet hebben. (Thunderjet van het 312 Sqn, de K-135 / DU-19)
Vandaag was het eigenlijk een feestdag, namelijk de dag dat het Sint Salarius is. Reeds verscheidene dagen was er naar deze dag gesnakt. Je kon de bedrukte stemming van de lege portemonnee op het gezicht van de maten lezen. De Lt. Cozijn maakte van deze gunstige dag een dankbare gelegenheid om ‘n inzameling te houden voor het KLu Erefonds.

 

Dinsdag 27 sept 1955 TD
Oefening “Full House” is weer achter de rug. De maten van de lijn blij. De cantinewagen werd vanmorgen weer sinds enkele dagen bestormd. Ondanks het slechte weer, werden er toch enkele missies gevlogen, met als eindresultaat 13 uur.

 

Woensdag 28 sept 1955 TD
Vandaag zal het een gunstige dag worden wat vliegeren aangaat, want het zal een “full flying day” worden. Het is namelijk doorgaans op woensdagmiddag “sport”, en het mag wel iets bijzonders genoemd worden, dat de reeds aangekondigde wedstrijd niet doorgaan mocht, want meestal hebben onze voetballers wel gelegenheid om toch te kunnen gaan trappen.

 

Donderdag 29 sept 1955 TD
Het is vandaag een mooie herfstdag, echt jammer, dat de meeste maten hun vakantieverlof er al op hebben zitten. Wat vlieguren aangaat zitten we deze maand behoorlijk goed, we zijn de “rode” lijn al verschillende dagen geleden gepasseerd. Met nog 2 volle dagen en gunstige weersomstandigheden voor de boeg, zullen we, ook deze maand, een prima resultaat kunnen boeken. Vanmiddag wordt er in de hangar “gestunt” want morgen krijgen we “hoog” bezoek.

 

Vrijdag 30 sept 1955 TD
Iedereen was wachtende. De hangar werd nogmaals geïnspecteerd, een laatste druppeltje olie van de vloer geboend, de kisten stonden keurig naast elkaar rechts gericht, maar niemand kwam. De te verwachte gasten, enkele Engelse “Members of Parlement” lieten verstek gaan wegens een te druk bezet programma, zoals later werd medegedeeld. Even later werd toen maar met de normale werkzaamheden begonnen. Tegen half 5 kregen de “maten” die dienst hadden gedaan tijdens het afgelopen weekend, de mededeling dat zij als compensatie voor “Full House” vrijaf waren tot maandag.

Zaterdag 1 okt 1955. TD
Het is rustig, heel rustig op deze stralende dag in de hangar. De meeste maten hebben verlof, de overblijvende gaan om 8:30 naar de schietbaan om 10 patronen te verbrassen. Langzaam gaat de morgen voorbij en tegen 12 uur gaat de club af.

 

Maandag 3 okt 1955. TD
De trage maandagmorgen stemming wordt er direct uitgeperst door het opmaken van de gebruikelijke maandrapporten.
De kisten worden naar buiten gesleept, maar er komt geen kist van de grond.

 

Dinsdag 4 okt 1955. TD
Daar onze Engelse collega’s aan een oefening bezig zijn, is voor 306 het vliegen “Out of Bounds”. De lijn doet dus maar wat om onze jongens uit de hangar te krijgen nu de kans om op enkele schema’s in te lopen.
De squadron pot had vandaag een meevaller. Er werd zomaar ’n riks ingestopt alsof de bewuste “knaap” ze zelf maakte. Toch is zo’n motoraccu wel een beetje duur wat opladen aangaat. In de stad zou je hem voor die prijs terugkrijgen met ’n rood witte strik eraan. De Squadron pot commissie houdt zich aanbevolen voor verdere giften en hoopte, dat de boete voor het “clandistien” opladen van accu’s spoedig verhoogd zal worden. In de periode van 24 sept. tot heden werd de grote 306 “familie” uitgebreid met een: zoon voor de Sgt. Schuts, zoon voor de Sgt. Fioole, zoon voor de Sgt. Maas, zoon voor de Sgt. Populier en een dochter van Sgt. Ravier. Nogmaals hartelijk gefeliciteerd.

 

Woensdag 5 okt 1955. TD
Vandaag weer begonnen met vliegen, de vliegers hadden hoopjes zin, ze waren zoo maar weg met vier kistjes. In de hangar schieten ze ook op, de TP-10 was zoo maar klaar na een tiendaagse inspectie. Gisteren kregen we Lt. de Groot op bezoek, ’t gaat weer de goeie kant op met z’n benen. Over een goede twee weken komt hij weer inboeken.
Sinds gisteren werd er ook in room 13 koffiegezet. Vandaag zou er in Nijmegen (C en A) geronseld worden voor onze a.s. party. Des middags sport gehad. Vandaag totaal 9 sorties gevlogen.

 

Donderdag 6 okt 1955. TD
Baker 14 was vandaag om 8:30 vlieg klaar, hij zou een lange tocht moeten maken, naar Spangdalen ± 100 mijl. Om half tien waren er nog steeds geen vliegers aanwezig. Gisteren werd ons Squadron met 4 onderofficieren versterkt, alle vier voor de fotodienst.
Om kwart voor tien begonnen met vliegen. Het was niet al te best vliegweer, om twee uur werd het vliegen dan ook gestaakt. Gisterenavond schijnt er wat gebeurd te zijn met de recreatie truck uit Nijmegen. Men fluistert bij voor baat al dat ’t een vies bakje zou worden. Iedereen is in de wolken, want vandaag is de dienst om vier afgelopen en morgen en overmorgen een vrije dag.

Maandag 10 okt 1955. TD
Stalend mooi weer, alleen nog wat grondmist. Iedereen is weer vol aktie, dat is wel nodig want we moeten heel wat vlieguren ophalen, tot heden pas 16 uren gevlogen. Het squadronfeest is weer achter de rug en geslaagd. Door de vele geboortes in de afgelopen maand zijn er hoopjes niet op het feest verschenen. Het gaat buiten verwachting goed met Lt. de Groot, vanmorgen heeft hij zich dan ook op ’t Squadron gemeld.

 

Dinsdag 11 okt 1955. TD
Nog steeds mooi weer voor mens en dier maar nog niet voor vliegen. We hebben vandaag wat pech met de vliegtuigen, de TP-1 moest een intrektest hebben, TP-5 moest de motor uitgebouwd worden en TP-20 was de radio van uit. Op de Harvard na geen enkele kist de lucht ingegaan, daar de meeste vliegers bezig waren met hun Mess te versieren voor ’t a.s. feest.

 

Woensdag 12 okt 1955. TD
Op deze dag het boek overgenomen van mijn voorganger. Het gedeelte hem nagekeken, ik kwam tot de overtuiging dat mijn voorganger inderdaad niet veel van het squadronfeest heeft meegemaakt. Daar opsteller nog enkele gegevens wil verzamelen, zal hij e.e.a. de feestavond betreffende later op terugkomen.
Er wordt vandaag niet gevlogen, als het zo door gaat halen we de rode lijn deze maand niet, ’s middags werd door het squadronelftal een wedstrijd gespeeld tegen M.L.R.S.U en door ons gewonnen met 4-2.

 

Donderdag 13 okt 1955. TD
Een nieuwe dag zonder vlieguren, daar de Officieren weer moeten verxxx, maar de animo is gedaald, want de onder hun zorg vernieuwde ingang moest weer worden afgebroken “waarom” niemand weet ’t en het was werkelijk mooi. Verder op deze dag geen bijzonderheden.

 

Vrijdag 14 okt 1955. TD
Een normale dag weer zonder vlieguren. Volkel xxxploeg weer naar huis vertrok, hebben ook bezoek gehad van onze Korpscommissie, dank de overste Kramer in verband met een bakje van een der chauffeurs. Ook is de fiets van de Kpl. Zwart gestolen (waarde 21 pond). Later teruggevonden door een G.S.O. maar er was niets meer heel, meer alles kapot, dader onbekend.

 

Zaterdag 15 okt 1955. TD
Een dag vol vertier, jolijn en ernst want het was exercitie, na afloop exercitie was het gekanker onder elkaar ook voorbij. Hierna een uur vliegtuig herkenning 30 verschillende type’s zelfs de Harvard was erbij. Het algemene gemiddelde lag boven de verwachting, na herkansing kreeg Kpl. Simons de 1ste prijs en Sgt. Rommerts de 2de respectievelijk een mooie vliegtuigplaat en een pakje sigaretten. Hierna de schoonmaak hangar en met weekend.

 

Maandag 17 okt 1955. TD
Er werd vandaag volop gevlogen en ook de bewapening had het zeer druk in totaal 22 sorties werden 3088 patronen verschoten, de Lt. Kerstens werd vandaag scherpschutter met 55,4 % werkelijk een mooi resultaat waar hij zeer tevreden over was en natuurlijk de bewapening ook. Dock nr. 3 is heden klaargekomen onder de energieke leiding van de Sgt. Rombouts en de Kpl. Kramer.

 

Dinsdag 18 okt 1955. TD
Weer veel gevlogen maar de rode lijn zal niet meer gehaald kunnen worden. De TP-11 150 hrs. Inspectie komt waarschijnlijk morgen klaar. Ons wagenpark is uitgebreid met een wagen van de S.M. Ritt en een motorfiets voor Kpl. Zwarts. Ook werd de kleine dreumes van de Sgt. Schuts heden middag gedoopt door onze aalmoezenier, die moeder en zoon plus familie mat zijn eigen wagen na afloop weer terug bracht naar de Married Quaters.
Men heeft mij opgedragen te schrijven over het 2 jarig bestaan feest in Nijmegen. Dit is voor mij een moeilijke opgave, daar schrijver dezes al vroeg wat in juridische kringen heet in kennelijk staat verkeerde. Afgaande op de gegevens van anderen en eigen herinneringen zal het voornaamste echter voor het nageslacht bewaard blijven. Het openingswoord was voor de Kapt. van de Spek die dit wel wou afschuiven op de Majoor Merkelbach maar daarin niet slaagde. De Kapt. van de Spek bracht het afgelopen jaar in herinnering en prees de prestatie geleverd door het gehele Sqn. De beker voor vliegveiligheid ligt in het bereik wat voor vele een verrassing was. Hier na werd het verder aan de muziek overgelaten. De avond werd afgewisseld met spel en dans. Enige zeer vermakelijke spelen waren de aardappelrace, waarbij een aardappel moest worden gedragen door de “BIBS” dit zonder de handen te gebruiken en de sinaasappeldans waarbij de sinas onder het dansen moest worden meegedragen en dan hem tussen de voorhoofden van de danspartner te klemmen. Hierbij ging de Sgt. Parlevliet met de eer strijken. Verder had een niet volgens plan, een sinaasappelgevecht plaats waarbij ook de Maj. Merkelbach betrokken was. Ondertussen waren er al verscheidene personen afgevoerd die het bier al geproefd hadden. Om 03:00 uur kwam het einde van de avond met het Wilhelmus. Jammer dat niet alle 306 leden de avond konden of wilden bijwonen dit had de stemming zeker verhoogd.

 

Woensdag 19 okt 1955. TD
In de morgen werd druk gevlogen, het weer was koud. De middag was weer voor de sport. Na een veldloop van 1.5 km, werd er nog 35 min. gymnastiek gedaan. Dit bleek voor de meeste een kwelling, volhouden alle begin is moeilijk. Ook waren er enkele vliegers die het probeerden getuige de inspanning der gezichten was het voor hen ook niet alle daags. Na deze krachtproef was het vrij sport geblazen, er werd gevolleybald, atletiek en gevoetbald. Het Squadronteam deed het nu ook weer niet slecht en won met 5-1. Ze staan nu trots boven aan en doen hun best om dit te houden.

 

Donderdag 20 okt 1955. TD
Een drukke dag voor onze vliegers die geholpen door het goede weer enkele uurtjes maakten. De W.Z.Z. hield vergadering en weer waren er schone beloftes gemaakt. Financieel staan ze er niet slecht voor alleen intense schuld doch dit brengt geen rente mee. Gestreefd zal worden naar een beter verkoop van de artikelen. Nieuwe spullen werden besteld met het oog op St. Nicolaas.
De S.M. Ritt keerde terug van een 24 uurs rit en geniet een wel verdiende rust. Schijnbaar wist de Jeep dat de S.M. het koud had want tot 2 keer toe vloog hij in de fik. Toch geen gek figuur slechts 4 min. na de eerste passeerde men de finish. De Fam. Hanegraaf werd verblijd met de geboorte van een flinke zoon. Proficiat.

 

Vrijdag 21 okt 1955. TD
Slecht weer in de morgenuren, regen wind en koud. Toch waren er nog enkele vluchten. Tegen de middag volgden opklaringen zodat er toen meer gevlogen kon worden. Voor de vliegerij een slag want de Res. Lt. Kol. G. Sondorman maakte een crash en werd hierbij gedood.

 

Zaterdag 22 okt 1955. TD
Deze dag stond in het teken van Mivo. Al vroeg zag men de maten goed geluimd met hun enkelstukken, koppel en geweer rondlopen. Terwijl de O.O. exerceerden hadden de Kpl’s en manschappen vliegtuigherkenning. Dit wordt dan het 2e uur verwisseld. Het laatste uur werd er gezamenlijke theorie gehouden over vervoersbewijzen en groeten van meerdere. Hierbij was er soms een heftige discussie gaande, waarbij de Sgt. Klomp steeds maar weer tot de order moest roepen.

 

Maandag 24 okt. 1955. TD
Ondanks de maandag geen maandag stemming vermoedelijk ligt het katje te wachten. Slecht weer regen en nog eens regen. Toch nog enkele vluchten gemaakt.

 

Dinsdag 25 okt. 1955. TD
Wederom was het slecht weer met veel wind. Toch werd er nog vrij behoorlijk veel gevlogen. De dag ging stil voorbij zonder veel poespas. Tegen 16:30 uur kwam even sensatie toen men van de toren bericht kreeg dat een van onze T-33 in moeilijkheden zat. Ieder die het hoorde rende naar de baan want men had gehoord dat de T-33 de wielen niet uitkreeg. Enige min. later verschenen beide T-33 met de wielen uit en maakten keurige landingen. Later bleek dat een T-33 de wielen niet in getrokken kreeg.

 

Woensdag 26 okt, 1955. TD
De morgen verliep snel en zonder bijzonderheden. De middag was voor de sport. 13:45 stond iedereen die geen toestemming had om vrij van sport te hebben aangetreden. Begonnen werd er met enige rondjes lopen, waarna gymnastiek volgde. Tot slot kwam er nog een loopnummer in de vorm van estafette die met veel lawaai afgewerkt werd. Een klein spelletje tot besluit van deze les. Hierna ging weer iedereen vrij sporten dit was volleybal, basketbal en voetbal. Het squadronteam won ook deze wedstrijd met 4-1. Verder waren er geen gebeurtenissen die belangrijk waren. Of het moest zijn dat de H.H. Salaris op bezoek was. Niet belangrijk!

 

Donderdag 27 okt 1955. TD
Men zag weer tevreden gezichte verschijnen och ja de poen was weer binnen dus kon iedereen weer vooruit. Ook lopen er enige mensen rond met stijve benen, men beweert dat dit het gevolg van sport is.

 

Vrijdag 28 okt. 1955. TD
Een dag zonder veel gebeurtenissen. Werd wel gevlogen maar niet overmatig veel. Geen verder ook rustig voorbij.

 

Zaterdag 29 okt. 1955. TD
Wederom was het Mivo geblazen. Exercitie, vliegtuigherkenning en theorie over Inwendige Dienst. Bezoek van een team van Deelen die een wedstrijd komen voetballen tegen het basisteam. Terwijl de 306 mensen met verlof gingen maakten deze mensen zich gereed om de strijd te beginnen. Onder leiding van de S.M. van Hasselt werd het een spannende wedstrijd die door het basisteam gewonnen werd. Toch respect voor sommige oudjes in het team van Deelen die het nog aardig deden. De uitslag was 4-2 voor Laarbruch. 

 

Maandag 31 okt. 1955. TD
Vele mensen waren met verlof vertrokken zodat het er erg leeg uitzag op sommige bureaus. Dit verlof was in verband met een Katholieke feestdag die morgen dinsdag op valt. Gevlogen werd er weinig mede door de mist, die tot ’s middags erg dik bleef hangen. Koud weer en vorst.

Dinsdag 1 nov. 1955. TD
Nog minder mensen aan het werk zodoende gaat deze dag ook heel langzaam voorbij zonder bijzondere voorvallen. Koud weer en vorst.

 

Woensdag 2 nov. 1955. TD
Het leek wel op sneeuw zo wit was het ’s morgens. Koud, mistig en guur weer. Tegen de middag werd het beter weer doordat de zon een kans kreeg. ’s Middags was het weer lenden trekken geblazen. Eerst een kort gymnastieklesje en daarna de springkast. Zo kon men zien hoe sommige heel snel op de kast zaten maar niet er af wilden. Zelfs de A.O.O. Morpurgo deed mee al was al de bok dan wat te hoog voor hem. Na afloop was er een volleybalwedstrijd tussen een Engels team en het squadronteam. De 3 sets werden allen door het squadronteam gewonnen. Het 306 team won de voetbalwedstrijd tegen 30 Sqn. met 4-0. Smink toonde zijn boks kunst en sloeg de midvoor een versierd oog. Al met al een gunstige dag voor 306 uit sport oog punt gezien.

 

Donderdag 3 nov. 1955. TD
Goed weer, en gelukkig niet koud. Veel gevlogen en verder was er werkelijk geen nieuws.

 

Vrijdag 3 nov. 1955. TD
Regenachtig dag. Voor de rest van de dag zie donderdag.

 

Zaterdag 4 nov. 1955. TD
Mivo. Jammer of was het gelukkig dat het regende zodat de exercitie niet door kon gaan. Hiervoor in de plaats kwam theorie. Het onderwerp “te goed verlof” commentaar overbodig. Daar het filmtoestel niet aanwezig was kwam er hersengymnastiek 2 ploegen werden gevormd en de vragen werden afgevuurd. Jury: beide ploegen. Aantal vragen: 30. Beantwoorde vragen: alles. Conclusie: 2 opa’s in het squadron.
Tot slot was er nog het spel. “Het hangt aan de muur en ’t tikt”. Dit gaf soms aanleiding tot lachsalvo’s vooral toen iemand een nieuwe stelling openbaarde dat plantaardig ook dierlijk is. Na de break was het de Kapt. van de Pas die een uurtje politiek weg gaf. Een zeer interessant dat we graag vaker horen. Tegen 11:30 was het afdeling poetsen en daarna af op verlof tot maandag.

 

Maandag 7 nov. 1955. TD
De grote interlandwedstrijd Nederland – Noorwegen eindigde in 3-0 overwinning voor Nederland. Vandaar misschien dat er weinig maandag gezichten verschenen. Ieder ging weer rustig aan het werk. Tegen de middag werd er weer gevlogen. Nu pas zegt men dat de Sgt. Luijk een motorongeluk heeft gehad! In de avonduren leek het veel op oorlog want steeds bleef het knallen in de richting van de basis. 3 nieuwe O.O. melden zich bij het 306 Squadron.

 

Dinsdag 8 nov. 1955. TD
Slecht weer. Iedereen verveelt zich want gevlogen wordt er niet. Tegen de middag komt er ook nog mist op zetten zodat de kans op vliegen helemaal verkeken is. De kisten worden eens extra nagekeken en opgepoetst. Verder gaat ook deze dag voor de meeste ongemerkt voorbij.

 

Woensdag 9 nov. 1955. TD
Het begon weer met regen en wind en gevlogen werd er dan ook niet. Tegen de middag werd het droog en de zon kwam door. Wederom was het sportmiddag. Alle beschikbare leden (maten) stonden aangetreden om het eerste geweld te ondergaan. Het eerst was er gymnastiek, waarbij vooral de estafette en de evenwichtsoefeningen in de smaak vielen. Tot slot nog een reactie oefening waarbij tenslotte de Sgt. Schullen als overwinnaar. Tevoorschijn kwam. Hierna was het vrije sportoefening dit was volleyvoetbal, basketbal en tafeltennis. Het voetbalelftal had pech doordat de tegenstander niet opdaagde. Hierdoor werd echter gebruik gemaakt om te trainen zodat er geen uur verloren ging. Tegen 16:00 uur was het opruimen en kisten binnen waarna om 16:30 de hap stijf of niet afging.

 

Donderdag 10 nov. 1955. TD
Op het eerste gezicht geen slecht weer, al waaide het dan een beetje. Tegen de middag was het vrij zonnig. De vliegers hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt en weer enige uurtjes aan het totaal te gevoegd. Ook de T.D. heeft het druk er was zelfs geen plaats meer in het dok. Het “paard van Troje” deed het niet langer meer en ging in staking. Jammer genoeg hing er een motor aan de lier zodat enige schade ontstond toen het ding op de grond viel. ’s Avonds was er nachtvliegen of liever avondvliegen. Begonnen werd om 16:45 uur. Geëindigd tegen 22:00 uur.

 

Vrijdag 11 nov. 1955. TD
De laatste dag van de week. Goed begonnen met mooi weer. Veel gevlogen het weer is zeer geschikt, goed zicht weinig wolken. Tegen 16:30 uur dienst afgelopen en gaan we verdiend long weekend tegemoet.

 

Maandag 14 nov. 1955. TD
Grauw regenachtig weer. Echt maandagweer zodoende ook overal een maandag stemming. Toch nog veel gevlogen zowel met Harvard als T-33 en F-84. Verder bleef alles rustig en was het spoedig einde dienst en behoorde de maandag tot het verleden.

 

Dinsdag 15 nov. 1955. TD
Het was geen gewone dag voor 306 Sqn. mensen en speciaal voor de hangarmensen een beetje belangrijk. De TP-4 kwam uit de 600 uurs inspectie het was de tweede kist die door onze mensen zelf aan de 600 uurs inspectie was onderworpen. Prachtig gepoetst en bijgeschilderd verliet hij de hangar voor de testhop. Tegen 16:00 uur ging hij de lucht in gevlogen door de Lt. Tuijtjens. Helemaal in orde bleek de kist niet te zijn de radio was “rot” en verder haperde er iets aan de “ailleronboost”. Ook vandaag werd veel gevlogen dankzij het goede weer wat we in de middag kregen.

 

Woensdag 16 nov. 1955. TD
In de morgenuren werd er door de vliegers geschoten de resultaten zijn mij niet bekend. In de namiddag uren sport. Deze keer was niet het volledige Sqn. dat aangetreden stond. Dit was te wijten aan een toolcrib inspectie die onverwacht tevoorschijn kwam. Ook hiervan zijn resultaten onbekend. Het kleine groepje dat aangetreden stond onderging een goede beurt waarna de vrije sport weer naar voren kwam. Het A team voetbalde tegen 69 Sqdn. en won 6-1. Het B team voor het eerst in de competitie ging roemloos ten onder met 3-0 wat een goed resultaat was daar de meeste al jaren niet gespeeld hadden. Een Officiers team ging volleyballen tegen het 31 Sqdn. en won. Verder waren er 3 mensen afgevaardigd voor tafeltennis in Wildenrath. Te weinig training van onze jongens wreekt zich en geen enkele partij werd gewonnen. Nederland won de laatste voetbalwedstrijd tegen Saarbrücken met 2-1.
En van de oude garde Sgt. de Jong kreeg vandaag het telegram om te mogen demobiliseren, nogal plotseling want hij moest haastig uitboeken. Voor de Jong, het beste in de burgerhap. Zo eindigde de maand ook alweer vlug want de vreemde valuta werd opgegeven en dat is altijd een goed teken, omdat het salaris weer berekend wordt.

 

Donderdag 17 nov. 1955. TD
De vorst begint langzaam maar zeker terrein te winnen en ook deze morgen was het knap koud. Gehandicapt door de mist werd er gisteren niet gevlogen. Voor de vliegers betekende dit verveling waarin de crew chiefs deelden. De hangar had echter de hangar vol en kon rustig uit de voeten.
Bezoek kwam er in de middaguren toen enige Duitse en Nederlandse journalisten een kijkje kwamen nemen. Ze bekeken de hangar en hadden vooral veel oog naar de T-33’s die er stonden.

 

Vrijdag 18 nov. 1955. TD
Wederom hetzelfde lied, vorst en daarbij mist. Geen vliegen dus verveling. De meeste vliegers hadden balen van het vervelen en besloten om ’s middags maar te gaan sporten. Om 13:30 stond de ploeg van 14 man aangetreden en onderging het gymnastisch genot. Dit bestond uit grondoefeningen, paar oefeningen en springkast. Dit werd gevolgd door volleybal. Voor de deelnemers een gezonde middag en voor de sportinstructeur weer wat meer werk.

 

Zaterdag 19 nov. 1955. TD
Wederom werd er Mivo gepleegd. Allereerst exercitie, daarna vliegtuigherkenning. Het laatste uur was voor de Lt. Reken en Adj. Morpurgo die beide een korte spreekbeurt verzorgden. De Lt. Reken bleef uiteraard bij zijn eigen vak en sprak over LOX. Dit spulletje zal in de toekomst ook bij 306 ingevoerd gaat worden zodat het wenselijk was om even de gevaren onder de ogen te zien. Adj. Morpurgo bleef ook in zijn vak en sprak over persoonlijke hygiëne. We kregen enige demonstraties te zien van tanden poetsen en neussnuiten dat door de Adj. keurig werd gedaan. Verder werd er nog behandeld oren schoonmaken, nagel knippen, behandeling zweetvoeten en haardracht. Een leuke les waarin kleine dingen behandeld werden die door de meeste met grote vergeten worden. Hierna ging men af, het verlof wacht. Ook de schrijver doet dit, dus tot maandag.

 

Maandag 21 nov. 1955. TD
De traditionele maandag gezichten waren weer aanwezig. Waarom ook niet, de overgang van rust nar arbeid is nooit prettig men moet weer even wennen. Het weer is ook sober en er hangt een zware mist. Geen vliegen. Even koppen bij elkaar wat er dan wel gedaan wordt. Besloten wordt om te gaan schieten. ’s Middags gaat de rest die vrij van dienst kan krijgen. De crew chiefs worden op een spreekbeurt verhaald door de Lt. Tuijtjens. Zo gaat deze dag om maar niet of er worden plannen gemaakt voor een mars indien het weer ongunstig blijft. Voor de O.O. was er ’s avonds een Mess meeting typisch dat er altijd dezelfde gezichten te zien zijn. Besproken werden de komende feestavonden.

 

Dinsdag 22 nov. 1955. TD
Gelukkig geen mist. Niet koud even afwachten of dit niet tot regen leidt. Veel gevlogen, onze vliegers hebben de schade weer een beetje goed kunnen maken, wat de algemene stemming verhoogde. De O.K.S. mensen, van de Laan, Siekman, Goense en Erkelens zijn wederom in ons midden terug. Een beetje magerder en hun hoofd vol regelementen en voorschriften kunnen ze nu weer vooruit. Nieuwe slachtoffers zijn aan ’t uitboeken. De Kpl. Grootjes, van ’t Geloof en Nat gaan deze cursus nu proberen. Succes mensen.

 

Woensdag 23 nov. 1955. TD
Wederom slecht weer, veel wind en regen. In de morgenuren geen bijzonderheden. ’s Middags sport. Met behulp van de springkast werden de spieren wat losser gemaakt, verder wat gymnastiek waarna de vrije sport begon. Voor het B team in de voetbalcompetitie een goede dag, gewonnen werd met 11-0. Het A team verloor haar 2e wedstrijd met 2-1. Tegen 16:30 ging iedereen af en was de dienst afgelopen.

 

Donderdag 24 nov. 1955. TD
Goed weer, dus vliegen. Iedereen druk in de weer de vliegers kwamen en andere gingen weer. Geen verdere belangwekkende dingen.

 

Vrijdag 25 nov. 1955. TD
Erg glad was de weg vanmorgen. Alweer zonnig weer en weer vliegen. Opvallend is de prettige stemming, soms hoort men zingen. Misschien ligt de oorzaak bij het bezoek wat hedenavond komt n.l. Jan Poen, dit stemt altijd aan de vrolijke kant. Alle kisten zijn weer binnen uit Volkel. De Maj. Merkelbach is ook weer terug om de regie over te nemen. Bij het uitbetalen was een collecte voor het misdeelde kind de opbrengst bedroeg F 152.17 cents. Avond waren er weer bokswedstrijden in de gymnastiekzaal. 2 van onze mensen deden hieraan mee. De Sgt. Luijk won wederom door K.O. terwijl de Sgt. van der Heijden verdienstelijk op punten verloor.

 

Zaterdag 26 nov. 1955. TD
Geen Mivo. Er zou gevlogen moeten worden. Dit ging ook niet door zodat er normaal gewerkt werd. Om 12 uur af voor het weekend naar vrouw, verloofde, meisje of vriend.

 

Maandag 28 nov. 1955. TD
Rustige stille dag weinig vliegen het is tenslotte maandag en dan gebeuren er geen schokkende dingen. De opbrengst van de 12345 actie (het misdeelde kind) is inmiddels gestegen naar 160.26 cent. Dit bedrag is in Well gestort. Moge er vele kinderen van kunnen genieten. Aan alle medewerkende hartelijk dank.

 

Dinsdag 29 nov. 1955. TD
De hangar heeft besloten tot oprichting van een cantine. Voorlopig werd f 5 van iedere O.O. verlangd om de eerste aanschaf te kunnen bestellen. De bar zelf vordert al snel het wachten is op een koffie ketel die gekocht moet worden.

 

Woensdag 30 nov. 1955. TD
Weer was het ’s morgens wit zonder sneeuw de vorst was hier schuld aan. Tegen 09:30 ging de eerste kist de lucht in. Veel gevlogen werd er verder niet. De sport des ’s middags ging ook niet door vanwege het verplicht kijken naar de voetbalwedstrijd Laarbruch XI – Duitse club. Aangezien het squadronteam ook speelde was de Hollandse vertegenwoordiging groter dan bij boven staande wedstrijd. Het Sqn. team A won met 4-0, B team verloor met 8-0.Donderdag 1 dec. 1955. TD
De eerste dag van de nieuwe maand. Goed weer als het was, gevlogen werd er ook, ditmaal zelfs veel. Dit maakte dat de dag spoedig voorbijging. Verder waren er geen schokkende dingen en kijken we naar vrijdag.

Vrijdag 2 dec. 1955. TD
Goed weer, mist koud al is het dan ook niet warm. Weer wordt er gevlogen. De S.M. Oord bezorgde Laarbruch wat werk. Zijn Havard vertikte het om nog langer te gehoorzamen. Vredig lag hij op de baan niet in staat om verder te komen. Hiermede werd hij geholpen door de takelwagen die hem sleepte naar een beter plaatsje om uit te ruisten. Gelukkig bleef de vlieger ongedeerd, en kon hij aan de maten vertellen hoe het gegaan was, maar dan onder het genot van een biertje.

Zaterdag 3 dec. 1955. TD
Mivo programma. Allereerst exercitie, gevolgd door vliegtuigherkenning. Het laatste uur was voor Lt. Buth die met zijn handblussers een kleine uitleg gaf over de werking en controle van deze apparaten. Hierna was het leed voor die week geleden en kon men af.

 

Maandag 5 dec. 1955. TD
Met ware heldenmoed stortte iedereen zich weer op het werk. Natuurlijk klonk hier en daar iets over de voetballerij in Nederland maar dat hoort er zo bij. Sint Nicolaas ook aanwezig en deelde rake surprises uit. Zodat beurtelings mensen rood en glimlachend tevoorschijn kwamen. Het was voor de Sint een generale repetitie voor de komende avond, want dan was het de gast bij Hollandse gezinnen om werkelijke geschenken te brengen. Over het algemeen was iedereen weer tevreden en niet het minst Sint Nicolaas en Zwarte (Verhalle) Piet.

 

Dinsdag 6 dec. 1955. TD
Sint Nicolaasdag. In vele gezinnen en Holland een grote dag voor de kinderen, xxx of lol allebei zal wel hoog tij vieren. Ook voor 306 Sqn. iets om feest te vieren. Des ’s middags werd er een film vertoond van Fernandel getiteld “Het schaap met de 5 poten”. Een mooie film waarvan we echt genoten hebben. Een kleine loterij was er nog aan verbonden alles bij elkaar een lustige middag.

 

Woensdag 7 dec. 1955. TD
Op het eerste gezicht is wel te merken dat er in de O.O. Mess feest geweest is, want er lopen vele O.O.’s rond met schiet ogen. Voor een keer is dit ook geen bezwaar. ’s Middags waren er maar weinig sportmensen. Eerst stevig gymnastiek oefeningetje werd gegeven waarna de groepen verdeeld werden. Het B team verloor met 8-1 van S.H.O. De A ploeg won weer eens met dikke cijfers 6-2 van 80 Sqnd. Volleybalwedstrijd tegen 31 Sqnd. eindigde ook in een overwinning voor 306 Sqn.

 

Donderdag 8 dec. 1955. TD
Een rustige dag met geen bijzondere gebeurtenissen. Alleen dan de S.M. Nieuwenhuijs een die een “crash” maakte met zijn nieuwe motor door een aanrijding met een Tukker. Met een paar schrammen en pijn aan de rug liep dit alles nog goed af. Ook de motorfiets is niet zo heel erg beschadigd.

 

Vrijdag 9 dec. 1955. TD
Wederom een rustige dag. De Harvard van Eindhoven is opgehaald en het paard van Troje wordt weer opgeknapt. Verder bleef het rustig want het was weer een 48 uur geblazen dag. 16:30 uur de dienst afgelopen en naar huis uitslapen en werken en zo doe ik ook. Tot maandag.

 

Maandag 12 dec. 1955. TD
Koud! Voor de mensen die vannacht met de truck uit Nijmegen terug keerden zal dit geen pretje geweest zijn. Mooi helder vries weer. 306 Sqn. zat het eerste in de lucht en wel een T-33. De hele dag werd er flink gevlogen tot genoegen van iedereen. Zo was deze dag vlug ten einde.

 

Dinsdag 13 dec. 1955. TD
Nog kouder en flink gevroren schijnt dat het nu menens wordt.

 

Woensdag 14 dec. 1955. TD
Het “menens” worden gaat niet door. Het is weer boven “Freezing Point”. De traditionele sport ging niet door. Er werd gevlogen.

 

Donderdag 15 dec. 1955. TD
Hoe is ’t mogelijk, er wordt alweer gevlogen en er worden zelfs plaatjes gemaakt. ’t Was echter wel van korte duur ’s middags goot het.

 

Vrijdag 16 dec. 1955. TD
Er werd vandaag veel en laag gevlogen, rond de hangar moest het, voor wat het laag vliegen betreft ontgelden. Heel 306 dreunde op zijn grondvesten. Een beetje consideratie a.u.b. in het vervolg. Wat het veroxxx betreft, een xxx was u/s (dit komt wel eens meer voor).

 

Zaterdag 17 dec. 1955. TD
Het Mivo programma liep enigszins in de war. Men had op het laatste moment besloten toch te gaan vliegen. Resultaat 1 sortie.
De Sgt. Klomp behandelde de verkeerswetten. Uit het auditorium kwam nu en dan een min of meer verstandige vraag. De vragen met meer minder, dan met meer méér verstandig xxx waren echter in de meerderheid.

 

Maandag 19 dec. 1955. TD
Na een zwaar weekend (fuif in de O.O. mess), ving de laatste week voor de Kerst aan. Het weer was goed, dus er werd gevlogen. Men sprak zelfs over nachtvliegen. De Meteo beweerde dat het goed weer was. Ze zaten er echter een beetje naast (gebeurt ook nooit…) Het vriest ’s nachts een paar graden.

 

Dinsdag 20 dec. 1955. TD
Er gebeurde niet veel 306 vloog en meer vermeldenswaardig is er niet. O ja het schip met geld arriveerde. Erg vroeg i.v.m. de Kerst

 

Woensdag 21 dec. 1955. TD
Het was vandaag een rustige dag. Tot ieders spijt kon er niet gevlogen worden. ’s Middags was het sporten geblazen. Een groep ging onder leiding van de Sgt. Nielen naar de sportzaal, de rest bleef in de hangar om te volleyen.

 

Donderdag 22 dec. 1955. TD
Een kleumende, doch zeer zeker verheugde schare, hobbelde vanmorgen hangar waarst, wijl de grote Verzoendag dan eindelijk weer aangebroken was. Tegen 12:00 uur werd er zo links en rechts in het uitbetalingsdomein met tafels en geldkistjes (collectebussen) gescharreld en dat was het teken voor de menigte “platbeurzen” om in de rij te gaan staan. De D.O. was ook er gunstig, dus al met al was de stemming niet slecht. Gevlogen werd er niet. Het was erg mistig en spekglad. De collecte ten bate van het Marokkaanse onderofficier wezen bleek niet erg succesvol te zijn. Verder was het, vooral wat het weer betreft een vrij mistroostige dag.

 

Vrijdag 23 dec. 1955. TD
De dag stond in het teken van het kerstverlof. Het was een regenachtige miezerige dag en er werd weer niet gevlogen.
Het vlees ter ere van de Nederlandse onderofficieren, speciaal ingekocht en apart genuttigd ter ere van Kerstmis, leek wel van een buidelbeer te zijn. De middag werd besteed aan ’t schoonmaken van alles, en om half vijf was het einde dienst. Alles gaat nu met verlof, de wacht helaas uitgezonderd en de 29e komen we weer terug.
Prettig kerstfeest en een voorspoedig 1956 alvast U toegewenst door de schrijver.

 

Donderdag 29 dec. 1955. TD
Slechts enkelen hebben de niet al te beste weersomstandigheden getrotseerd om nog iets te presteren tussen Kerst en Oud en Nieuw. Gevlogen werd er matig. Verder een stille beweging. De rest dacht nog niet aan bekommeringen en verbleef daar, waar het wel uit te houden was.

 

Vrijdag 30 dec. 1955. TD
Best weertje voor de tijd van dit jaar en vliegresultaten navenant. Verder nog steeds alles als de vorige dag.

 

Zaterdag 31 dec. 1955. TD
Een goed weertje (veel wind) hield in dat er wel gevlogen zou worden, zoals dan ook gebeurde. Verder stond alles in het teken van verlof. Er was nog een klein bierfuifje met een toespraak in de crewroom. Alles ging daarna met verlof. Mensen, het oude jaar is hiermee fini. Het was het eerste volle jaar van ’t Squadron in ’t buitenland. Verder verliep alles rustig. Geen bijzondere schokkende dingen. Al met al een best jaar, alhoewel de nieuwe kisten nog wel op zich lieten wachten. 
Daarom spreken we dus maar de wens uit dat ze gauw komen. Verder “houden zo”, eventueel verbeteren en mede namens de schrijver een Voorspoedig en Gezegend 1956

error: Copyright protected
Scroll naar boven